Πρόσθετα με την άδεια της… Κομισιόν

10 September 2014

Πρόσθετα με την άδεια της… Κομισιόν

Ευρωπαϊκός Κανονισμός ορίζει τα εγκεκριμένα πρόσθετα στο γύρο, το σουτζουκάκι, το κεμπάπ και τη σεφταλιά

 

Γράφει ο Γιώργος Κατερίνης

Δημοσιεύτηκε στο Meat News, τ. 19, Σεπτέμβριος 2014

 

Νέος τροποποιημένος ενωσιακός κατάλογος για τα πρόσθετα που θεωρούνται εγκεκριμένα προς χρήση στα παρασκευάσματα κρέατος ισχύει ήδη από τον περασμένο Ιούνιο. Ο νέος κατάλογος έρχεται να καλύψει ένα κενό που είχε δημιουργηθεί από τον περσινό Ιούνιο, όταν τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός 1129/2011, ο οποίος έθετε περιορισμούς στα πρόσθετα που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στα παρασκευάσματα κρέατος. Με ένα νέο Κανονισμό πλέον τα πράγματα αποκτούν «νομική σαφήνεια».

Τι είχε συμβεί. Ο Κανονισμός 1333/2008 για τα πρόσθετα τροφίμων και ο νεώτερος 1129/2011 που τον τροποποίησε ταξινομούσε το κρέας και τα προϊόντα κρέατος σε δυο υποκατηγορίες: το «μη επεξεργασμένο» και το «επεξεργασμένο» κρέας. Τα παρασκευάσματα, όπως αυτά έχουν ορισθεί από τον θεμελιώδη Κανονισμό 853/2004, θεωρούνταν υποδιαίρεση του μη επεξεργασμένου κρέατος. Έτσι στα παρασκευάσματα κρέατος δεν επιτρέπονταν πρόσθετα, πλην συγκεκριμένων που καταγράφονταν στο σχετικό κατάλογο.

Η αντίδραση πολλών χωρών και της βιομηχανίας κρέατος ανάγκασε σε νέο κύκλο συζητήσεων τα ευρωπαϊκά όργανα, τα οποία θεώρησαν ότι πρέπει να λύσουν το ζήτημα σε νέα βάση, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα πρακτική πολλών χωρών, όπου κατά παράδοση χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα πρόσθετα στα παρασκευάσματα κρέατος. Αυτός ο «μαραθώνιος» συζητήσεων κατέληξε σε ένα νέο Κανονισμό της Επιτροπής, τον Καν. (ΕΕ) 601/2014, ο οποίος εκδόθηκε στις 4 Ιουνίου και τέθηκε σε εφαρμογή 20 μέρες μετά.

 

Ξεχωριστή κατηγορία τα παρασκευάσματα κρέατος

Με το νέο Κανονισμό τα παρασκευάσματα αποτελούν πλέον ξεχωριστή (τρίτη) υποκατηγορία. Πιο συγκεκριμένα οι όροι που πλέον χρησιμοποιούνται είναι: «νωπό κρέας», «παρασκευάσματα κρέατος» και «προϊόντα με βάση το κρέας». Με αυτό τον τρόπο δίνεται μια «νομική» λύση στο πρόβλημα που είχε προκύψει.

Παράλληλα όπως αναφέρεται στον νέο Κανονισμό ελήφθησαν υπόψη αιτήματα συγκεκριμένων κρατών για τη χρήση κάποιων προσθέτων. Έτσι τροποποιείται ο υπάρχων ενωσιακός κατάλογος, ο οποίος παρουσιάζεται αρκετά διευρυμένος και σαφώς πιο συγκεκριμένος για τα διάφορα παρασκευάσματα, αφού η Κομισιόν δέχεται «την ανάγκη να παραμείνουν κάποια παραδοσιακά προϊόντα στην αγορά ορισμένων κρατών μελών».

 

Για πρώτη φορά αναφορά σε «ειδικά ελληνικά» παρασκευάσματα

Στη λογική αυτή κατονομάζονται τα προϊόντα αυτά ανά χώρα και γίνεται περιγραφή της χρήσης των προσθέτων τροφίμων. Όπως αναφέρει και ο ΕΦΕΤ σε σχετική ανακοίνωσή του «για πρώτη φορά γίνεται καταγραφή και αναφορά σε ‘‘ειδικά ελληνικά’’ παρασκευάσματα κρέατος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ονομασία πώλησής τους (σουβλάκι, γύρος, μπιφτέκι, σουτζουκάκι, κεμπάπ) και αναφορά σε χρήση συγκεκριμένων προσθέτων τροφίμων, τα οποία κρίθηκαν ως απολύτως τεχνολογικά απαραίτητα κατά την παραγωγική διαδικασία».

Τα πρόσθετα αυτά αξιολογήθηκαν από τον ΕΦΕΤ μετά από σχετικό αίτημα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος. Για τα συγκεκριμένα προϊόντα θεσπίστηκαν συγκεκριμένες ειδικές προδιαγραφές παρασκευής και στο εξής θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ειδικές συνθήκες χρήσης προσθέτων και να διακινούνται στην ευρωπαϊκή ή την παγκόσμια αγορά, σε περίπτωση εξαγωγών, με τη συγκεκριμένη ονομασία πώλησης και μόνο.

Ο ΕΦΕΤ εκτιμά ότι με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ελληνική επιχειρηματικότητα, εδραιώνοντας τα προϊόντα αυτά καθιστώντας τα αναγνωρίσιμα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Στο νέο κατάλογο των εγκεκριμένων προσθέτων περιλαμβάνονται και τα παρακάτω, που ενδιαφέρουν ειδικά την ελληνική βιομηχανία κρέατος:

  • ακετυλιωμένο όξινο φωσφορικό άμυλο (Ε 1414) και όξινο φωσφορικό υδροξυπροπυλάμυλο (Ε 1442) με σκοπό τη μείωση της απώλειας νερού σε ρολά που περιέχουν κιμά, και σε άλλα προϊόντα μεταξύ των οποίων ο γύρος, το μπιφτέκι, το σουβλάκι, το σουτζουκάκι, το κεμπάπ και η σεφταλιά.
  • ανθρακικά άλατα του νατρίου (Ε 500) ως υγραντικό μέσο σε παρασκευάσματα κρέατος πουλερικών και σε παρασκευάσματα από κιμάδες: μπιφτέκι, σουτζουκάκι, κεμπάπ, σεφταλιά, για λόγους διατήρησης της συνεκτικότητας και των χυμών.
  • εκχύλισμα πάπρικας (Ε 160c) για το χρωματισμό ορισμένων προϊόντων μεταξύ των οποίων μπιφτέκι, σουτζουκάκι, κεμπάπ.

Ο νέος διευρυμένος κατάλογος των εγκεκριμένων προσθέτων για τα παρασκευάσματα κρέατος αποτελεί πλέον τμήμα του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1333/2008. Δείτε τον εδώ σε μορφή pdf

Ο ΕΦΕΤ πρόκειται να εκδώσει πληρέστερη πληροφόρηση τόσο προς τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, όσο και προς τις επιχειρήσεις για τις αλλαγές του νέου Κανονισμού.

Στην στην ενότητα ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ αυτής της ιστοσελίδας μπορείτε να βρείτε το νέο Κανονισμό, καθώς και όλη την προηγούμενη νομοθεσία για τα πρόσθετα.

 

Ο ορισμός των παρασκευασμάτων κρέατος

Στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 παράρτημα I σημείο 1.15, τα παρασκευάσματα κρέατος ορίζονται ως το νωπό κρέας, συμπεριλαμβανομένου του κρέατος που έχει μετατραπεί σε τεμάχια, στο οποίο έχουν προστεθεί τρόφιμα, καρυκεύματα ή πρόσθετα ή το οποίο έχει υποβληθεί σε μεταποίηση που δεν μεταβάλλει την εσωτερική δομή των μυϊκών ινών του κρέατος και, κατά συνέπεια, δεν εξαφανίζει τα χαρακτηριστικά του νωπού κρέατος. Στο μεταξύ έχει διευκρινιστεί ότι τα παρασκευάσματα κρέατος μπορεί να είναι επεξεργασμένα ή μη επεξεργασμένα. Ωστόσο, εάν μετά την επεξεργασία τα χαρακτηριστικά του νωπού κρέατος έχουν εξαφανιστεί εντελώς, δεν θα πρέπει πλέον να θεωρείται παρασκεύασμα κρέατος, αλλά θα πρέπει να εμπίπτει στον ορισμό των «προϊόντων με βάση το κρέας» όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 παράρτημα I σημείο 7.1. Για λόγους νομικής σαφήνειας είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της κατηγορίας 8 οι όροι «νωπό κρέας», «παρασκευάσματα κρέατος» και «προϊόντα με βάση το κρέας» όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

Καν. (ΕΕ) 601/2014

10 September 2014
Banner