Ευρεία σύσκεψη φορέων για την προστασία του Ελληνικού Γύρου οργανώνει ο ΣΕΒΕΚ

09 February 2018

Ευρεία σύσκεψη φορέων για την προστασία του Ελληνικού Γύρου οργανώνει ο ΣΕΒΕΚ

Story Highlights

  • Με στόχο τη δρομολόγηση μιας κοινά αποδεκτής λύσης επί του σοβαρού και εθνικής διάστασης θέματος του τομέα κρέατος, οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στη συνάντηση θα πρέπει να το δηλώσουν μέχρι 15/2/18

Related Articles

Σύσκεψη για την προστασία του Ελληνικού Γύρου, στην οποία καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης, διοργανώνει την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ). Στη σύσκεψη, θέμα της οποίας είναι η χάραξη μιας κοινά αποδεκτής στρατηγικής για την προστασία, προβολή και προώθηση του Ελληνικού Γύρου, θα κληθούν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών – υπουργείων.

Σε σημερινή ανακοίνωση που εξέδωσε, ο ΣΕΒΕΚ περιγράφει τους βασικούς άξονες μιας τέτοιας στρατηγικής, και καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς να δηλώσουν μέχρι την Πέμπτη 15/2 την πρόθεση συμμετοχής τους στη σύσκεψη. Η ανακοίνωση του ΣΕΒΕΚ έχει ως εξής:

«Ο ΣΕΒΕΚ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ) διοργανώνει σύσκεψη την Τρίτη 27/2/18 και ώρα 2.30 μ.μ. στην αίθουσα του ΒΕΑ (Ακαδημίας 18/1ος, Αθήνα), με όλους τους κτηνοτροφικούς (πρωτογενής τομέας) και μεταποιητικούς φορείς της χώρας, καθώς και τους υπηρεσιακούς παράγοντες όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών - υπουργείων, με θέμα τη χάραξη μίας εναρμονισμένης, κοινά αποδεκτής στρατηγικής, για την προστασία, προβολή και προώθηση του ελληνικού γύρου.

Βασική επιδίωξη είναι αφενός η ενημέρωση για τις νομικές και πραγματικές δυνατότητες που παρέχει το ευρωπαϊκό σύστημα καταχώρισης ονομάτων ως γεωγραφικών ενδείξεων και/ή παραδοσιακών προϊόντων και αφετέρου η ομόφωνη ή έστω ευρεία συμφωνία όλων των εμπλεκομένων, στην διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης με βασικούς άξονες:

1. την διερεύνηση της αναγκαιότητας υποβολής αίτησης για καταχώριση της ονομασίας «Ελληνικός Γύρος» ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη στο ενωσιακό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ της Ε.Ε.,

2. τη διερεύνηση της αναγκαιότητας παράλληλης υποβολής αίτησης για καταχώριση της ονομασίας «Γύρος» ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν στο ενωσιακό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ της Ε.Ε.,

3. την ανάδειξη της αυθεντικότητας της ελληνικής παραγωγής γύρου, όπως έχει κατοχυρωθεί από τον Κώδικα Τροφίμων & Ποτών, τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στη διεθνή αγορά,

4. την καταγραφή των χαρακτηριστικών, του τρόπου παραγωγής, των προϋποθέσεων και των τεχνικών λεπτομερειών του προϊόντος,

5. τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για τον γύρο ως παραδοσιακό προϊόν της Ελλάδος.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η κατάθεση απόψεων και προτάσεων από όλους τους φορείς του τομέα και να επιτευχθεί η απαραίτητη συναίνεση στη στόχευση και στις επόμενες κινήσεις επί του θέματος, στην σύσκεψη προσκαλούνται όλες οι λειτουργούσες οργανώσεις.

Με στόχο τη δρομολόγηση μιας κοινά αποδεκτής λύσης επί του σοβαρού και εθνικής διάστασης θέματος του τομέα κρέατος, οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στη συνάντηση θα πρέπει να το δηλώσουν μέχρι 15/2/18 στο e-mail sevek@hol.gr ή στο τηλ. 210.3253237».

09 February 2018
Banner