Πώς τεκμηριώνει η ΕΔΟΚ την ένσταση κατά της αναγνώρισης Γύρου ΕΠΙΠ

03 June 2019

Πώς τεκμηριώνει η ΕΔΟΚ την ένσταση κατά της αναγνώρισης Γύρου ΕΠΙΠ

Την αιτιολογημένη ένσταση κατά του Γύρου ΕΠΙΠ κατέθεσε στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ η ΕΔΟΚ, ύστερα από την ακρόαση στην επιτροπή ενστάσεων, για την οποία είχατε ενημερωθεί εδώ. Στο κείμενο της ένστασης η Διεπαγγελματική εξηγεί ότι η αίτηση του ΣΕΒΕΚ για καταχώριση της ονομασίας «Γύρος-Gyros» ως Εγγυημένου Παραδοσιακού Ιδιότυπου Προϊόντος (ΕΠΙΠ), θίγει τον κλάδο της ελληνικής χοιροτροφίας, καθώς παραγκωνίζει και αποσυνδέει το ελληνικό κρέας από την έννοια «Γύρος» και συνεπώς ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για καταπάτηση της παραδοσιακής συνταγής του Γύρου.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ΕΔΟΚ, στην αίτηση του ΣΕΒΕΚ η έννοια «ΓΥΡΟΣ ή GYROS» ζητείται να συνδεθεί με μία ελλιπή συνταγή παρασκευής, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως σύνδεση της προέλευσης του κρέατος με τη χώρα που γέννησε το προϊόν αυτό. Επιπλέον, δημιουργεί σύγχυση σχετικά με τον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής του προϊόντος, συγχέοντάς το και με το Ντονέρ. Στην ένστασή της η ΕΔΟΚ περιγράφει ακόμη αναλυτικά όλα τα άρθρα του Κανονισμού για την καταχώριση ενός προϊόντος ως ΕΠΙΠ, τα οποία παραβιάζονται από την αίτηση και ως εκ τούτου θα πρέπει να απορριφθεί.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στον κατατεθειμένο φάκελο δεν τεκμηριώνονται επαρκώς οι προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθούν οι παραγωγοί, ούτε και το είδος και τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών ή συστατικών. Δεν υπάρχει, λένε, καμία τεκμηρίωση για διαφορετικότητα της γεύσης του χρησιμοποιούμενου κρέατος η οποία θα πρέπει να αναδειχθεί. Όσον αφορά τις προδιαγραφές, η ένσταση της ΕΔΟΚ εστιάζει στην πεποίθηση ότι πιθανή περιγραφή επεξεργασίας «τοποθέτηση σε μαρινάδα» και όχι ο προσδιορισμός «καρύκευση» θα επιτρέψει, με τη χρήση όξινης μαρινάδας, την παραγωγή προϊόντων της κατηγορίας «προϊόν με βάση το κρέας (αλλαντικό)».

Στο συνοδευτικό υλικό της ένστασής της η ΕΔΟΚ επιχειρεί επίσης να τεκμηριώσει ότι η λέξη gyros χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια κατά κόρον από πολλά και ετερόκλητα προϊόντα, στα οποία περιλαμβάνονται ενίοτε ντονέρ, πατατάκια, σάλτσες, λεπτοκομμένο κρέας συσκευασμένο, σάντουιτς και πολλά άλλα. Τελικά, όπως ισχυρίζεται η Διεπαγγελματική, «η ονομασία “γύρος” ή “gyros” και η έκθεση των περιγραφών στη σύνδεση με το προϊόν “ντονέρ” ή “döner”, είναι αναμενόμενο να επιτρέψει τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως “προϊόν γενικού χαρακτήρα” ή “generic” με συνέπεια την μη απόδοση χαρακτηρισμού υπό καθεστώς προστασίας της καταχωρούμενης ονομασίας».

Σύμφωνα με την ΕΔΟΚ, ο «ΓΥΡΟΣ» ως έννοια, με ό,τι αυτό περιλαμβάνει, δηλαδή: α) την πρώτη ύλη (ελληνικό χοιρινό κρέας), β) τον παραδοσιακό τρόπο παρασκευής του κρέατος και γ) τον παραδοσιακό τρόπο ψησίματός του, προέρχεται από την Ελλάδα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένος στην πρακτική και στη συνείδηση όλων με το χοιρινό κρέας. Εάν όμως, λέει η ΕΔΟΚ, υιοθετηθεί η περιγραφή του ΣΕΒΕΚ για τον Γύρο, θα δίδεται η δυνατότητα σε κάθε μεταποιητική επιχείρηση επεξεργασίας κρέατος εντός της Ένωσης, να παράγει παρασκεύασμα κρέατος ή προϊόν με βάση το κρέας (θερμικής επεξεργασίας) και να του αποδώσει τον χαρακτηρισμό «ΓΥΡΟΣ, ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» χωρίς να αποδίδεται κανένα όφελος από την προστασία της ονομασίας, σε παραγωγούς κρέατος ή μεταποιητές της ελληνικής επικράτειας.

Το πλήρες κείμενο της ένστασης δημοσίευσε η ΕΔΟΚ και μπορείτε να το δείτε εδώ.

03 June 2019
Banner