Ομάδα εργασίας για την κρίση στο χοιρινό συστήνει η Κομισιόν, έκτακτα μέτρα στήριξης ζητούν κράτη-μέλη

22 February 2022

Ομάδα εργασίας για την κρίση στο χοιρινό συστήνει η Κομισιόν, έκτακτα μέτρα στήριξης ζητούν κράτη-μέλη

Ενώ το πρόβλημα είναι από καιρό γνωστό· ενώ οι πάντες στην Ε.Ε. μιλάνε γι’ αυτό με ένταση και απαισιοδοξία· και ενώ η κατάσταση έχει φτάσει στο μη περαιτέρω για πολλούς παραγωγούς, η Κομισιόν μόλις χθες κατάφερε να... ανακοινώσει τη συγκρότηση επιτροπής που θα μελετήσει το θέμα.

Αυτό προκύπτει από την ανακοίνωση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας, όπου αναφέρεται ότι «οι υπουργοί ενημερώθηκαν για την πρόταση της Κομισιόν να συσταθεί ομάδα εργασίας υψηλού επιπέδου για τον τομέα χοίρειου κρέατος, η οποία θα εργαστεί για να εξεύρει μια λύση για την παρούσα κρίση σε μεσο-μακροπρόθεσμο επίπεδο».

Εκτός από τις αναφορές που γίνονται στο Συμβούλιο εδώ και πολλούς μήνες, στην χθεσινή τους συνεδρίαση οι υπουργοί επανήλθαν για πολλοστή φορά στο θέμα. Οι αντιπροσωπείες από την Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Λετονία κατέθεσαν μάλιστα σημείωμα σχετικά με την κρίσιμη κατάσταση του τομέα χοιρινού κρέατος.

Δείτε επίσης: Άμεση δράση για την κρίση στο χοιρινό ζητούν από την Κομισιόν οι ευρωβουλευτές

Η κατάσταση επιδεινώνεται, σημείωσαν οι τρεις αντιπροσωπείες. Οι τιμές εξακολουθούν να μειώνονται, γεγονός που, σε συνδυασμό με το ιστορικά υψηλό κόστος εισροών, οδηγεί σε μεγάλες απώλειες. «Ο λόγος των τιμών των χοίρων προς τις τιμές των ζωοτροφών, μειώθηκε κατά 40% περίπου τα δύο τελευταία έτη. Τα τελευταία δύο χρόνια, περίπου 23% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έχουν σταματήσει την παραγωγή χοίρων στην Πολωνία· η κρίση πλήττει κυρίως τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις. Κατά την τελευταία πενταετία, ο αριθμός των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων στην Πολωνία μειώθηκε κατά περισσότερο από 50%. Εάν δεν εφαρμοστούν μέτρα αγοράς, η σημερινή κρίση θα επιταχύνει την τάση για ισχυρή συγκέντρωση της παραγωγής, η οποία δεν ευνοεί τις στρατηγικές που έχει αποφασίσει η Ε.Ε.»

Κατά συνέπεια, όπως τονίζουν οι τρεις αντιπροσωπείες, η σημερινή κρίση απαιτεί τη λήψη αποφασιστικών μέτρων και τη χρήση μέτρων της κοινής γεωργικής πολιτικής για τη στήριξη του τομέα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. «Πιστεύουμε ότι η ενεργοποίηση του άρθρου 219 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου είναι δικαιολογημένη. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, η μη εφαρμογή των εξαιρετικών μέτρων δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τη δυσκολία καθορισμού κριτηρίων για τη χορήγηση ενισχύσεων ή από την ανάγκη χρησιμοποίησης του αποθεματικού κρίσης. Η έλλειψη ανταπόκρισης στην παρούσα κρίση που περνά η αγορά χοιρινού κρέατος υπονομεύει τους στόχους και την αποτελεσματικότητα της κοινής γεωργικής πολιτικής».

Το άρθρο 219 του Καν.1308/2013, «Μέτρα κατά της διατάραξης της αγοράς», αναφέρεται στην «ουσιαστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση απειλών διατάραξης της αγοράς από σημαντικές αυξομειώσεις των τιμών σε εσωτερικές ή εξωτερικές αγορές ή άλλων εξαιρετικών γεγονότων και περιστάσεων που διαταράσσουν ή απειλούν να διαταράξουν σε σημαντικό βαθμό την υπό εξέταση αγορά, εφόσον η κατάσταση αυτή ή οι συνέπειές της στην αγορά είναι πιθανόν να συνεχιστούν ή να επιδεινωθούν».

Επικαλούμενοι το άρθρο 219 οι Πολωνοί, Ούγγροι και Λετονοί ζητούν από την Κομισιόν να εφαρμόσει έκτακτη χρηματοδοτική ενίσχυση για τους χοιροτρόφους, και αναφέρουν: «Προτείνουμε τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της κλίμακας της ενίσχυσης να περιλαμβάνουν το μερίδιο των μικρών και μεσαίων χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων που είναι οι πλέον εκτεθειμένες στη διακοπή της παραγωγής. Από την άποψη αυτή, η απόφαση θα πρέπει να βασίζεται σε λεπτομερή ανάλυση των μεταβολών της παραγωγικής δομής στα επιμέρους κράτη μέλη, η οποία έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη χρήση επικαιροποιημένων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον αριθμό και τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων, π.χ. με βάση τα δεδομένα που συλλέγονται στο σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων. Εάν η μόνη πηγή χρηματοδότησης για την ενίσχυση είναι το αποθεματικό κρίσης, η Πολωνία είναι έτοιμη να συμφωνήσει στη χρήση του».

Δείτε σχετικά:
Ε.Ε.: Δραματική έκκληση κρατών μελών για διάσωση του κλάδου χοιρινού κρέατος – Μιλούν για απειλή κατάρρευσης
Επισιτιστική ασφάλεια και αγορά χοιρινού, στην ατζέντα των υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε.
Έκτακτα μέτρα στήριξης για το χοιρινό ζητούν επειγόντως χώρες της Ε.Ε. – Μεταξύ αυτών η Ελλάδα
Κρίσιμη η κατάσταση στην αγορά χοιρινού κρέατος πανευρωπαϊκά

22 February 2022
Banner
Banner