Στον δρόμο προς… Βρυξέλλες ο φάκελος για Γύρο ΕΠΙΠ, μετά την απόρριψη των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στην Ελλάδα

27 July 2019

Στον δρόμο προς… Βρυξέλλες ο φάκελος για Γύρο ΕΠΙΠ, μετά την απόρριψη των ενστάσεων που υποβλήθηκαν στην Ελλάδα

«Τώρα αρχίζει η μεγαλύτερη μάχη». Με αυτά τα λόγια υποδέχθηκαν στον ΣΕΒΕΚ την είδηση ότι ο φάκελος που έχουν καταθέσει για την αναγνώριση του Γύρου ΕΠΙΠ περνάει στο επόμενο στάδιο, που είναι η διεθνής δοκιμασία ενστάσεων. Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά την απόρριψη των ενστάσεων που είχαν υποβάλει κατά του φακέλου η ΕΔΟΚ και η Νέα Ομοσπονδία Χοιροτροφικών Συλλόγων Ελλάδος, τις οποίες η αρμόδια Επιτροπή (ομόφωνα, κατά τις πληροφορίες) έκρινε αβάσιμες και απαράδεκτες.

Η απορριπτική απόφαση της Επιτροπής επιτρέπει τώρα στην υπόθεση του Γύρου ΕΠΙΠ να προχωρήσει στην επόμενη πιο δύσκολη φάση, κατά την οποία το ΥΠΑΑΤ αποστέλλει το αίτημα αναγνώρισης στις Βρυξέλλες, και αρχίζει η διαδικασία υποβολής ενστάσεων από κράτη, επιχειρήσεις ή και φορείς σε διεθνές επίπεδο.

Σημειώνεται ότι την απόφαση της Επιτροπής να απορριφθούν οι δύο ενστάσεις που είχαν υποβληθεί, πηγές του ΣΕΒΕΚ την χαρακτηρίζουν ως «μάλλον αναμενόμενη» καθώς, όπως λένε, «οι ενστάσεις δεν μπορούσαν να τεκμηριωθούν τεχνοκρατικά». Μιλούν επίσης για μια «ξεκάθαρη απόφαση» στην οποία έφτασε η Επιτροπή αφού πρώτα εξέτασε από όλες τις πλευρές την υπόθεση και ζήτησε τεκμηριωμένες γνωμοδοτήσεις και από άλλους φορείς όπως το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι τώρα αρχίζει η μεγαλύτερη μάχη, αυτή των ενστάσεων που θα δεχθεί η αίτηση σε επίπεδο Ε.Ε. και δηλώνουν «συγκρατημένα αισιόδοξοι» ενόψει και αυτής της διαδικασίας.

Αποφασισμένοι στον ΣΕΒΕΚ να συνεχίσουν σε χαμηλούς τόνους, συζητούν τώρα να ξεκινήσουν και την υλοποίηση της απόφασης που έχουν λάβει από πέρυσι και να προχωρήσουν για την αναγνώριση του Γύρου και άλλων προϊόντων κρέατος ως ΠΓΕ (Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης). Προς τον σκοπό αυτό, δηλώνουν έτοιμοι για διάλογο και συνεργασία με όλες τις άλλες Οργανώσεις του τομέα του κρέατος.

Όσον αφορά τη διαδικασία που έπεται για το ΕΠΙΠ Γύρος, σημειώνουμε ότι σύμφωνα με όσα προβλέπονται, κατά των αιτήσεων καταχώρισης, κάθε κράτος μέλος ή τρίτη χώρα έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαίωμα υποβολής ένστασης έχει επίσης κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει έννομο συμφέρον, καταθέτοντας δεόντως αιτιολογημένη δήλωση.

27 July 2019
Banner