Σε διαβούλευση ο φάκελος αναγνώρισης του ΕΠΙΠ «ΓΥΡΟΣ» – Ενστάσεις μέχρι 22 Μαρτίου

23 January 2019

Σε διαβούλευση ο φάκελος αναγνώρισης του ΕΠΙΠ «ΓΥΡΟΣ» – Ενστάσεις μέχρι 22 Μαρτίου

Κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (ΣΕΒΕΚ), αίτηση καταχώρισης της ονομασίας «ΓΥΡΟΣ» στο Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ).

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην ελληνική επικράτεια έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά της αίτησης καταχώρισης, μέχρι και την 22α Μαρτίου 2019.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση  Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων, Τμήμα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ και άλλων Συστημάτων Ποιότητας (Λεωφ. Αθηνών 58, ΤΚ 104 41, Αθήνα, pdo-pgi@minagric.gr, 210 5275286-287-288-289).

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το αίτημα καταχώρισης της ονομασίας μπορείτε να δείτε εδώ.

23 January 2019
Banner
Banner