Ημερίδα της ΕΔΟΚ για το νέο τοπίο στους ελέγχους με τον Καν.625/2017

09 January 2020

Ημερίδα της ΕΔΟΚ για το νέο τοπίο στους ελέγχους με τον Καν.625/2017

Επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο «Ο Κανονισμός επίσημων ελέγχων 2017/625: Οι αλλαγές που επιφέρει η νέα νομοθεσία στον επίσημο έλεγχο των τροφίμων ζωικής προέλευσης – Μετάβαση στο νέο καθεστώς», διοργανώνει η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ). [Δείτε εδώ ανάρτηση του meatnews.gr σχετικά με τον Κανονισμό]

Η ημερίδα, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 στην ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ, αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ (ώρα προσέλευσης 08:30).

Η ημερίδα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες/ επικεφαλής και στους υπεύθυνους όλων των επιχειρήσεων παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης προϊόντων ζωικής προέλευσης του αγροδιατροφικού τομέα.

Ταυτόχρονα, έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στελέχη του ΥΠΑΑΤ και των τοπικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, του ΕΦΕΤ και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και άλλων φορέων όπως ΜΚΟ.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της ημερίδας.

08.30 - 09.00 Προσέλευση – Υποδοχή

09:00 - 09:20 Χαιρετισμοί – Σύντομες ομιλίες από εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος και Τοπικούς Φορείς

9:20 - 9:50 Γενική αναφορά στις αρχές του Κανονισμού 2017/625
Παπαδάκη Παναγιώτα - Κτηνίατρος, Προϊσταμένη κατ’ αναπλήρωση της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ

9:50 - 10:20 Οι αλλαγές της νομοθεσίας της Ε.Ε. στον τομέα των σφαγείων
Λάγιου Ανθή - Κτηνίατρος, Τμήμα Σφαγείων της Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής

10.20 - 10:40 Η νομοθεσία της Ε.Ε. για τα εμπορικά πρότυπα των τροφίμων
Παπαδημητρίου Χρυσούλα - Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ

10:40 - 11:00 Οι αλλαγές της νομοθεσίας στον τομέα των εργαστηρίων επισήμου ελέγχου
Παπαϊωάννου Δημήτρης- Κτηνίατρος, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού και Συντονισμού Κτηνιατρικών Εργαστηριακών Ελέγχων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ

11:00 - 11:30 Διάλειμμα

11:30 - 12:00 Δίκτυο Προειδοποίησης και Συνεργασίας : RASFF-AAC-FFN
ΕΦΕΤ-Δ/νση Προστασίας Καταναλωτών

12:00 - 12:15 Οι αλλαγές στη νομοθεσία στον τομέα των αλιευμάτων και λοιπών τροφίμων ζωικής προέλευσης
Μίντζα Διονυσία – Κτηνίατρος, Προϊσταμένη Τμήματος Αλιευμάτων, Γάλακτος Και Λοιπών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ

12:15 - 12:35 Οι πρωτοβουλίες του τομέα του κρέατος για την προσαρμογή του στις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και στις απαιτήσεις του Καν 625/2017
Γεωργούδης Ανδρέας - Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) - Καθηγητής Πανεπιστημίου

12:35 - 13:00 Υπολογισμός ανάλυσης επικινδυνότητας εγκαταστάσεων-Νέο πλαίσιο επισήμων ελέγχων
Παπαδάκη Παναγιώτα - Κτηνίατρος, Προϊσταμένη κατ’ αναπλήρωση της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ

13:00 - 13:30 Γεύμα (Μπουφές)

14:00 - 14:15 Εισαγωγές – Εξαγωγές τροφίμων ζωικής προέλευσης
Χατζηγιαννάκου Ευανθία - Κτηνίατρος, Τμήμα Αλιευμάτων, Γάλακτος Και Λοιπών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ

14:15 - 14:30 Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Νικόλαος Ντάνος, Προϊστάμενος Τμήματος Επισήμανσης Τροφίμων & Ηλεκτρονικού Εμπορίου - Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών, ΕΦΕΤ

14:30 - 15:30 Συζήτηση - Συμμετέχουν οι ομιλητές

Συντονιστής: Αλεξανδρόπουλος Θωμάς - Κτηνίατρος, Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ

09 January 2020
Banner