Ε.Ε.: Αύξηση κατανάλωσης για πρόβειο και κρέας πουλερικών στη δεκαετία 2021-2031

10 December 2021

Ε.Ε.: Αύξηση κατανάλωσης για πρόβειο και κρέας πουλερικών στη δεκαετία 2021-2031

Την επόμενη δεκαετία, οι αγορές κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων θα επηρεαστούν από τα ερωτηματικά που εγείρονται για θέματα βιωσιμότητας, για κοινωνικά ζητήματα και για ζητήματα υγείας. Αυτά θα επηρεάσουν τόσο τους τύπους παραγωγής όσο και τα πρότυπα κατανάλωσης.

Πρόκειται για μερικές από τις προβλέψεις που παρουσιάζονται στην έκθεση την οποία δημοσίευσε στις 9 Δεκεμβρίου 2021 η Κομισιόν για τις προοπτικές των αγορών αγροτικών προϊόντων κατά το 2021-2031.

Πιο ειδικά για τον κλάδο του κρέατος, η έκθεση σημειώνει ότι η βιωσιμότητα, με τους περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς της στόχους, αναμένεται να διαδραματίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στις αγορές κρέατος της Ε.Ε., τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές.

Ο εκσυγχρονισμός, οι καινοτόμες τεχνολογίες και οι αλλαγές στις γεωργο-κτηνοτροφικές πρακτικές θα οδηγήσουν σε πιο αποτελεσματική και πιο φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή κρέατος. Ωστόσο, οι επενδύσεις που απαιτούνται για να γίνει αυτό εξακολουθούν να αποτελούν μια πρόκληση. Επιπλέον, οι ανησυχίες για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή θα έχουν ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στη διαδικασία παραγωγής και στην προέλευση των προϊόντων.

Οι συνήθειες των καταναλωτών θα καθοδηγούνται επίσης από κριτήρια υγείας καθώς και από το κριτήριο της ευκολίας. Συνολικά, η κατά κεφαλήν κατανάλωση κρέατος στην Ε.Ε. αναμένεται να μειωθεί από 69,8 κιλά το 2018 σε 67 κιλά έως το 2031.

Βόειο

Με το συνολικό κοπάδι αγελάδων να εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 7% (μείωση κατά 2,1 εκατομμύρια κεφαλές), η ακαθάριστη παραγωγή βόειου κρέατος στην Ε.Ε. αναμένεται να μειωθεί κατά 0,6 εκατομμύρια τόνους (-8%) έως το 2031. Όσον αφορά την κατανάλωση στην ΕΕ, θα συνεχίσει την πτωτική της τάση μεταξύ 2021 και 2031 και θα πέσει από 10,6 κιλά σε 9,7 κιλά κατά κεφαλήν.

Χοιρινό

Οι αβεβαιότητες, ιδίως αυτές που σχετίζονται με την εξέλιξη της αφρικανικής πανώλους των χοίρων, παραμένουν για τον τομέα του χοιρινού κρέατος. Η Κίνα εκτιμάται ότι θα έχει ανακάμψει πλήρως έως το 2026, έχοντας τεράστιο αντίκτυπο στις εξαγωγές ευρωπαϊκού χοιρινού κρέατος.

Επιπλέον, οι αλλαγές στις προτιμήσεις των Ευρωπαίων καταναλωτών οι οποίες άπτονται θεμάτων υγείας, περιβάλλοντος, αλλά αφορούν και κοινωνικές ανησυχίες, θα επηρεάσουν αρνητικά την κατανάλωση χοιρινού στην ΕΕ, η οποία προβλέπεται να μειώνεται κατά 0,5% ετησίως: από 32,5 κιλά κατά κεφαλήν το 2021 σε 31 κιλά το 2031. Η παραγωγή της Ε.Ε. αναμένεται επίσης να μειώνεται κατά 0,8% ετησίως, για να φτάσει τους 21,5 εκατομμύρια τόνους το 2031.

Κρέας πουλερικών

Για τον τομέα των πουλερικών, η αύξηση της κατανάλωσης στην Ε.Ε. εκτιμάται ότι θα επιβραδύνει, από 2% ετησίως το 2011-2021 σε 0,6% το 2021-2031, με αποτέλεσμα την κατά κεφαλήν αύξηση από 23,5 κιλά το 2021 σε 24,8 κιλά το 2031. Αυτό θα είναι αποτέλεσμα όχι μόνο της πιο υγιεινής εικόνας που έχει το κρέας πουλερικών σε σύγκριση με άλλα κρέατα, αλλά και της μεγαλύτερης ευκολίας στην παρασκευή του, όπως και της απουσίας θρησκευτικών περιορισμών στην κατανάλωσή του.

Η παραγωγή της Ε.Ε. εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 0,4% ετησίως, φθάνοντας τα 14 εκατομμύρια τόνους το 2031.

Πρόβειο

Η παραγωγή πρόβειου κρέατος στην Ε.Ε. αναμένεται να αυξάνεται κατά 0,3% ετησίως το 2021-2031, φθάνοντας στις 660.000 τόνους το 2031. Η αύξηση αυτή θα υποστηριχθεί από τη συνδεδεμένη ενίσχυση, τη μικρή παγκόσμια προσφορά και τις βελτιωμένες τιμές παραγωγού. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση πρόβειου κρέατος στην Ε.Ε. αναμένεται να αυξάνεται ελαφρώς τα επόμενα έτη και να φτάσει στα 1,4 κιλά.

10 December 2021
Banner
Banner