Διευκρινίσεις για την απόψυξη στην παραγωγή παρασκευασμάτων

09 September 2015

Διευκρινίσεις για την απόψυξη στην παραγωγή παρασκευασμάτων

Επιτρέπεται η απόψυξη πρώτων υλών για την παραγωγή παρασκευασμάτων στα παρασκευαστήρια των κρεοπωλείων, αρκεί να τηρείται "γραπτή διαδικασία". Αυτό αναφέρει έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, το οποίο εκδόθηκε στις 30/7/2015. Σχετικά με αυτό ο επιστημονικός συνεργάτης της ΠΟΚΚ, Παναγιώτης Κατοίκος κάνει τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

Σε συνέχεια των υποδείξεων των Κτηνιατρικών υπηρεσιών στο σχετικό έγγραφο θα θέλαμε να σχολιάσουμε τα εξής:
Η απόψυξη πρώτων υλών κρέατος και παραπροϊόντων επιτρέπεται στο κρεοπωλείο για την παραγωγή παρασκευασμάτων. Eπειδή όμως πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στην χρήση και την προέλευση αυτών των πρώτων υλών, οι ελεκτικές αρχές επιβάλουν:
1. Την ύπαρξη γραπτής διαδικασίας στην οποία το κρεοπωλείο θα περιγράφει τον τρόπο που αποψύχει τις πρώτες του ύλες. Eίναι αυτονόητο, ότι αυτός ο τρόπος πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη και να μην υπάρχει παρέκκλιση από την εφαρμογή του. Η γραπτή διαδικασία πρέπει να ορίζει σαφώς λεπτομέρειες, όπως η θερμοκρασία και ο χρόνος απόψυξης.
2. Επειδή κάθε επαγγελματίας έχει τις δικές του πρακτικές, δεν υπάρχει υπόδειξη ενός τρόπου απόψυξης. Αυτό που επιβάλεται είναι η τεκμηρίωση της επάρκειας της διαδικασίας σε κάθε παρτίδα που αποψύχεται (πχ. ένα ημερολόγιο απόψυξης, στο οποίο εμφανίζονται ο χρόνος απόψυξης και η τελική θερμοκρασία του αποψυγμένου προϊόντος). Η τεκμηρίωση αυτή μπορεί να ενσωματωθεί στα ήδη υπάρχοντα έντυπα που συμπληρώνει ο υπεύθυνος κρεοπωλείου (πχ. ημερολόγιο καθαριότητας ή παραγωγής) για την αποφυγή ύπαρξης πολλών εντύπων.
3. Σημαντικη είναι και η ιχνηλασιμότητα για τα αποψυγμένα κρέατα ή παραπροϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι ο κρεοπώλης πρέπει να έχει και μια μορφή καταγραφής που να αποδυκνείει που χρησιμοποιήθηκε το αποψυγμένο προϊόν και σε ποιες ποσότητες.
Ας μην ξεχνάμε ότι όσο πιο οργανωμένο είναι το κάθε κρεοπωλείο στις πρακτικές του και στην έγγραφη τεκμηριωση του, τόσο πιο εύκολοι και σύντομοι είναι οι έλεγχοι των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Το σχετικό έγγραφο που εκδόθηκε από το Υπουργείο μπορείτε να το δείτε εδώ

09 September 2015
Banner