Αυξάνεται το εμπόριο χοιρινού μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

04 May 2015

Αυξάνεται το εμπόριο χοιρινού μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

Με την παραγωγή να είναι ελαφρώς υψηλότερη και τις εξαγωγές σε αγορές εκτός Ε.Ε. να είναι μειωμένες, μεγαλύτερες ποσότητες χοιρινού κρέατος διατέθηκαν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι υπήρξε μια αύξηση στην ποσότητα του χοιρινού στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε. κατά 2%, σύμφωνα με στοιχεία του Βρετανικού οργανισμού BPEX. Περισσότερο από το 80% της συνολικής ποσότητας προήλθε από τους έξι μεγαλύτερους εξαγωγείς, ενώ μόνη της η Γερμανία εξήγαγε το ένα τέταρτο του συνόλου. Το εμπόριο μεταξύ των χωρών-μελών της Ε.Ε. αφορά περισσότερες από τριπλάσιες ποσότητες χοιρινού, από αυτές που εξάγονται σε τρίτες χώρες και ξεπερνούν τα 5 εκατ. τόνους ετησίως.
Η Γαλλία για πρώτη φορά από το 2000 εισήγαγε περισσότερο χοιρινό κρέας από ό, τι εξήγαγε στην υπόλοιπη Ε.Ε. Αν προσθέσουμε βέβαια και τις εξαγωγές που πραγματοποίησε εκτός Ε.Ε. ήταν «καθαρός» εξαγωγέας. Η μόνη άλλη χώρα που ήταν «καθαρός» εξαγωγέας προς την υπόλοιπη Ε.Ε. ήταν η Ιρλανδία. Ουγγαρία και Φινλανδία εμφανίζονται ως καθαροί εξαγωγείς αν ληφθούν υπόψη και οι αγορές τρίτων χωρών.
Συνολικά 22 χώρες ήταν καθαροί εισαγωγείς από την υπόλοιπη Ε.Ε., με ποσότητες που κυμαίνονται από 1 εκατομμύριο τόνους (Ιταλία) έως λιγότερο από 5.000 τόνους (Μάλτα). Η Ιταλία ήταν η πιο αναπτυσσόμενη αγορά με αποστολές περισσοτέρων από 76.000 τόνους, μεγαλύτερες από τη συνολική πρόσληψη των 11 χωρών μελών της Ε.Ε. Οι κροατικές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 15.000 τόνους το πρώτο πλήρες έτος της ένταξης στην Ε.Ε., μετά από μια παρόμοια αύξηση πέρυσι. Οι εξαγωγές της ήταν σχεδόν 10 φορές υψηλότερες από ό, τι το 2013, παραμένοντας μόνο σε 2.100 τόνους.
Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο τρίτος μεγαλύτερος καθαρός εισαγωγέας χοιρινού κρέατος της Ε.Ε., μετά την Ιταλία και την Πολωνία, αλλά με χαμηλότερες εισαγωγές από ό,τι το 2013.

04 May 2015
Banner
Banner