Σε τροχιά μείωσης η κατανάλωση κρέατος στην Ευρ. Ένωση έως το 2030

16 December 2020

Σε τροχιά μείωσης η κατανάλωση κρέατος στην Ευρ. Ένωση έως το 2030

Οι στόχοι της αειφορίας και οι μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών αναμένεται να είναι οι κύριοι παράγοντες που θα επηρεάσουν τις αγορές κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων της Ε.Ε. την επόμενη δεκαετία.

Σε αυτή τη διαπίστωση προχωρούν οι υπηρεσίες της Κομισιόν στην έκδοση για τις Προοπτικές των Αγορών Αγροτικών Προϊόντων 2020-2030, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Αναμένεται μέτρια αύξηση στην παραγωγή γάλακτος, ενώ προβλέπεται ότι θα αυξηθεί περαιτέρω η ζήτηση για κρέας πουλερικών.

Κρέας

Οι στόχοι για τη βιωσιμότητα αναμένεται ότι θα είναι οδηγός για την πορεία της αγοράς κρέατος της Ε.Ε. την επόμενη δεκαετία. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε χαμηλότερη κατά κεφαλή κατανάλωση, αποτελεσματικότερα συστήματα παραγωγής τροφίμων με λιγότερα ζώα, αλλά και μειωμένες εξαγωγές ζώντων ζώων. Συνολικά, η κατανάλωση κρέατος στην Ε.Ε. αναμένεται να μειωθεί κατά 1,1 κιλό, φτάνοντας στα 67,6 κιλά έως το 2030.

Βόειο. Μετά τη μείωση των αγελάδων στην Ε.Ε., η παραγωγή βόειου κρέατος αναμένεται να συνεχίσει πτωτικά. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση προβλέπεται να μειωθεί κατά 0,9 κιλά, ενώ οι προοπτικές εξαγωγής σε εξειδικευμένες αγορές ενδέχεται να προσφέρουν κάποιες ευκαιρίες.

Χοιρινό. Η παραγωγή προβλέπεται να μειωθεί κατά 1 εκατομμύριο τόνους (-4,6%) μεταξύ 2020 και 2030. Ο αντίκτυπος που έχει στις αγορές κρέατος της Ε.Ε. η αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Ασία, θα μετριαστεί με αργό ρυθμό και έως το 2030 οι μεγάλες ροές χοιρινού στην Κίνα θα έχουν μειωθεί. Ωστόσο, η Ε.Ε. θα παραμείνει ο κορυφαίος προμηθευτής χοιρείου κρέατος στην παγκόσμια αγορά.

Αιγοπρόβειο. Η παραγωγή και η κατανάλωση στην Ε.Ε. αναμένεται να παραμείνει σταθερή, ενώ οι εξαγωγές θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα, καθώς η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία θα διατηρήσουν τη δεσπόζουσα θέση τους στην παγκόσμια αγορά.

Πουλερικά. Είναι η μόνη κατηγορία κρέατος στην Ε.Ε. που η παραγωγή της έχει επεκταθεί στη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 και η μόνη που αναμένεται να αυξηθεί μεταξύ 2020 και 2030. Η κατά κεφαλή κατανάλωση αναμένεται να φτάσει τα 24,6 κιλά το 2030 (+1,2 κιλά σε σύγκριση με το 2020), καθώς οι καταναλωτές θεωρούν το κρέας πουλερικών μια φθηνή, υγιή και βιώσιμη επιλογή. Η ζήτηση αναμένεται επίσης να αυξηθεί σε βασικές εξαγωγικές αγορές.

Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

Η παραγωγή γάλακτος στην Ε.Ε. αναμένεται να αυξηθεί με μέτριο ρυθμό 0,6% ετησίως μεταξύ 2020 και 2030, με βραδύτερο ρυθμό σε σύγκριση με το παρελθόν.

Η παραγωγή αναμένεται να προσαρμοστεί στους στόχους της αειφορίας, με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των ζώων, την αύξηση της δέσμευσης άνθρακα και την αποτελεσματικότερη διαχείριση κόπρου, να συγκαταλέγονται μεταξύ των παραγόντων που ωθήσουν σε μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά κιλό παραγόμενου γάλακτος έως το 2030. Η αλλαγή των καταναλωτικών απαιτήσεων θα παράσχει επίσης ευκαιρίες για γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται με μη συμβατικά συστήματα παραγωγής: ελεύθερη βοσκή, μη-μεταλλαγμένα, βιολογικά.

Η μεταποίηση σε τυριά αναμένεται να ωφεληθεί περισσότερο από το πρόσθετο παραγόμενο γάλα, με οδηγό τη ζήτηση, ευρωπαϊκή και παγκόσμια: η Ε.Ε. αναμένεται να καλύπτει το 49% των παγκόσμιων εξαγωγών τυριών το 2030. Μετά τις ιστορικά υψηλές τιμές στο βούτυρο το 2017-2018, η αγορά βουτύρου της Ε.Ε. εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθεί μεταξύ 2020 και 2030, υποστηριζόμενη από την αύξηση λιανικών πωλήσεων και τη σταθερή εξαγωγική ζήτηση.

16 December 2020
Banner
Banner