Αυξήθηκε στις 7.000€ το όριο της ευρω-ενίσχυσης προς αγρότες λόγω πανδημίας

22 June 2020

Αυξήθηκε στις 7.000€ το όριο της ευρω-ενίσχυσης προς αγρότες λόγω πανδημίας

Αυξημένη θα είναι η χρηματοδοτική στήριξη που θα παράσχουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. σε αγρότες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε τις προηγούμενες ημέρες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αυτό το έκτακτο μέτρο, που εγκρίθηκε στο Κοινοβούλιο με 636 ψήφους υπέρ και 21 κατά, με 8 αποχές, θα επιτρέψει στα κράτη μέλη της Ε.Ε. να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα που απομένουν από τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης για να καταβάλουν μια εφάπαξ αποζημίωση στους αγρότες και σε μικρές αγροτικές επιχειρήσεις που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση του COVID-19.

Σύμφωνα με την απόφαση, η αποζημίωση που θα καταβληθεί στους αγρότες που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία θα φτάνει έως 7.000 ευρώ, κι όχι 5.000 που είχε προτείνει η Κομισιόν αρχικά. Το ανώτατο όριο για τη στήριξη των μικρομεσαίων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων θα παραμείνει στο επίπεδο των 50.000 ευρώ, όπως ήταν εξάλλου η αρχική πρόταση.

Το ποσόν που θα χρηματοδοτήσει αυτή την στήριξη ρευστότητας θα περιορίζεται στο 2% των ευρωπαϊκών κονδυλίων για προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης σε κάθε κράτος μέλος, από 1% που είχε αρχικά προτείνει η Κομισιόν.

Οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν επίσης να παράσχουν στα κράτη μέλη περισσότερο χρόνο για να αποδεσμεύσουν την χρηματοδοτική στήριξη. Παρέτειναν έτσι την προθεσμία πληρωμής από τις 31 Δεκεμβρίου 2020 στις 30 Ιουνίου 2021, αλλά οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να εγκριθούν από τις αρμόδιες αρχές πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Το σχέδιο Κανονισμού, όπως εγκρίθηκε από τους ευρωβουλευτές και συμφωνήθηκε ανεπισήμως από τα κράτη μέλη, θα πρέπει να περάσει από το Συμβούλιο για τελική έγκριση, να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και να τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά.

[Image by Alexsander-777 from Pixabay]

22 June 2020
Banner
Banner