Ευρεία πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο για αλλαγές στους κανόνες ευζωίας των ζώων

16 February 2022

Ευρεία πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο για αλλαγές στους κανόνες ευζωίας των ζώων

Με μεγάλη πλειοψηφία, όπως αναμενόταν, ενέκριναν οι ευρωβουλευτές ψήφισμα για τους κανόνες καλής μεταχείρισης των παραγωγικών ζώων και την ανάγκη το νομοθετικό πλαίσιο να καταστεί περισσότερο σαφές.

Στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, χθες Τρίτη 15/2, ενέκριναν σχετικό ψήφισμα με 496 ψήφους υπέρ, 140 κατά και 51 αποχές.

Η νομοθεσία της ΕΕ για την καλή διαβίωση των παραγωγικών ζώων θα πρέπει να αποσαφηνιστεί για να διασφαλιστεί η πιο ομοιόμορφη εφαρμογή στα κράτη μέλη, όπως ζητούν οι ευρωβουλευτές. Συγκεκριμένα, τα βασικά στοιχεία της χθεσινής απόφασης είναι:

  • Σαφείς κανόνες που δεν θα αφήνουν χώρο για διαφορετικές ερμηνείες
  • Χρηματοδότηση των αγροτών που εφαρμόζουν τη νομοθεσία περί ευζωίας και αμοιβαιότητα για τα εισαγόμενα προϊόντα
  • Ενιαίο σύστημα επισήμανσης για την καλή μεταχείριση των ζώων στην Ε.Ε.  

Ομοιόμορφη υλοποίηση

Το ψήφισμα επισημαίνει ότι η νομοθεσία χρειάζεται κυρίως να μεταφερθεί ομοιόμορφα και πλήρως σε όλα τα κράτη μέλη, κι όχι να γίνει αυστηρότερη ή να επεκταθεί περαιτέρω. Η επικείμενη αναθεώρηση των κανόνων για την καλή διαβίωση των ζώων θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, αλλά και σε εκτίμηση των επιπτώσεων.

Θα πρέπει επισης να βασίζεται και σε προσέγγιση ανά ξεχωριστό είδος ζώου, λένε οι ευρωβουλευτές. Ειδικά γι’ αυτό το τελευταίο, το ψήφισμα αναφέρει στα δεδομένα του θέματος ότι: «η νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων της ΕΕ καθορίζει μόνο ελάχιστα πρότυπα καλής διαβίωσης ανά είδος για τους χοίρους, τις ωοπαραγωγές όρνιθες, τα κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής και τους μόσχους, ενώ δεν υφίσταται ειδική νομοθεσία ανά είδος για οποιοδήποτε άλλο είδος που εκτρέφεται για την παραγωγής τροφής, ιδίως για τα γαλακτοπαραγωγά και τα κρεατοπαραγωγά βοοειδή άνω των έξι μηνών, τα αιγοπρόβατα και τους γεννήτορες κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής και ωοπαραγωγών ορνίθων, τις πουλάδες, τις γαλοπούλες, τις πάπιες και τις χήνες, τα ορτύκια, τα ψάρια και τα κουνέλια»· επίσης ότι: «η ενωσιακή νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων δεν περιέχει επί του παρόντος ειδικές διατάξεις ανά είδος και ηλικία που να καλύπτουν όλα τα στάδια του κύκλου παραγωγής»· αλλά και ότι «πολυάριθμα εκτρεφόμενα χερσαία ζώα και εκτρεφόμενα ψάρια που ανήκουν σε διαφορετικά είδη προστατεύονται επί του παρόντος μόνον από τις γενικές διατάξεις της γενικής οδηγίας».

Το Κοινοβούλιο προειδοποιεί, ωστόσο, ότι οι πρακτικές που αποσκοπούν στη βελτίωση της ευημερίας των ζώων μπορεί να επιφέρουν υψηλότερο κόστος παραγωγής και να αυξήσουν τον φόρτο εργασίας των κτηνοτρόφων. Ως εκ τούτου, οι γεωργοί πρέπει να έχουν επαρκή χρόνο, υποστήριξη, κατάρτιση και χρηματοδότηση.

Αμοιβαιότητα στις εισαγωγές

Η επικαιροποίηση των κανόνων για την καλή διαβίωση των ζώων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανταγωνιστικότητα του κτηνοτροφικού τομέα της Ε.Ε. στην παγκόσμια αγορά. Για τον λόγο αυτό, όσον αφορά τα εισαγόμενα προϊόντα, οι ευρωβουλευτές καλούν την Κομισιόν να διαπραγματευθεί σε πολυμερές επίπεδο και σε διμερείς συμφωνίες, ρήτρες αμοιβαιότητας σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων. Η εισαγωγή ζωικού κεφαλαίου ή κρέατος που δεν συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων θα πρέπει να απαγορευθεί, σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο.

Σήμανση ζωικών προϊόντων

Καθώς τα ισχύοντα εθελοντικά συστήματα επισήμανσης για την καλή διαβίωση των ζώων στην Ε.Ε. ποικίλλουν σημαντικά, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ένα εναρμονισμένο πλαίσιο της Ε.Ε. για εθελοντική επισήμανση, το οποίο θα παρέχει ένα πρακτικό πλαίσιο αλλά θα αφήνει περιθώρια και για ιδιωτικές πρωτοβουλίες.

Επόμενα βήματα

Ύστερα από την απόφαση στο Ευρωκοινοβούλιο, αναμένεται τώρα ότι η Κομισιόν, όπως έχει ανακοινώσει, θα προχωρήσει σε αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου και θα υποβάλει πρόταση σχετικά με τη σήμανση για την καλή διαβίωση των ζώων έως τα τέλη του 2023.

16 February 2022
Banner