Κομισιόν: Έως 5.000€ ανά αγρότη, έως 50.000€ ανά επιχείρηση η ενίσχυση για τις συνέπειες της πανδημίας

04 May 2020

Κομισιόν: Έως 5.000€ ανά αγρότη, έως 50.000€ ανά επιχείρηση η ενίσχυση για τις συνέπειες της πανδημίας

Πώς θα λειτουργήσει το νέο μέτρο στήριξης αγροτών και επιχειρήσεων του κλάδου που επλήγησαν από την πανδημία;

Τα χρήματα θα διατεθούν από τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης του κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε., όπως αποφάσισε η Κομισιόν, η οποία στις πρώτες διευκρινίσεις σημειώνει ότι αυτό το νέο μέτρο θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να καταβάλουν ένα κατ' αποκοπή ποσό στους αγρότες και τις μικρές επιχειρήσεις γεωργικών ειδών διατροφής που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση COVID-19.

Θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να παρέχουν στοχευμένη υποστήριξη ρευστότητας στους αγρότες και τις ΜμΕ του αγροδιατροφικού τομέα με στόχο τη διασφάλιση της συνέχειας της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Οι εφάπαξ πληρωμές θα πραγματοποιηθούν έως τις 31/12/2020 και το μέγιστο ποσό στήριξης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ ανά αγρότη και 50.000 ευρώ ανά ΜμΕ.

Το μέγιστο ποσό που μπορεί να διατεθεί σε αυτό το μέτρο είναι 1% των κονδυλίων που προβλέπει το κάθε εθνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει να συμπεριλάβουν το μέτρο στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης με τροποποίηση και να ανακατευθύνουν κονδύλια μέσω μεταφοράς από άλλα μέτρα του Προγράμματος.

04 May 2020
Banner
Banner