Ποιες ευρωπαϊκές χώρες κηρύχθηκαν απαλλαγμένες από γρίπη των πτηνών

07 September 2021

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες κηρύχθηκαν απαλλαγμένες από γρίπη των πτηνών

Απαλλαγμένο από τη γρίπη των πτηνών, σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων, κηρύχθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η εξέλιξη ήρθε μετά τη μεγάλη έξαρση της νόσου που υπέστη η χώρα τον χειμώνα, και ύστερα από τα μέτρα που έλαβε για την πρόληψη και αποτροπή περαιτέρω κρουσμάτων.

Μεταξύ Νοεμβρίου 2020 και Μαρτίου 2021, επιβεβαιώθηκαν 26 περιστατικά γρίπης των πτηνών σε εκτρεφόμενα και σε άγρια πτηνά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε όλες τις περιπτώσεις τέθηκαν περιορισμοί μετακίνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου και διεξήχθησαν ενδελεχείς έρευνες για την πηγή και την πιθανή εξάπλωση της λοίμωξης. Η κυβέρνηση εισήγαγε επίσης μέτρα σε ολόκληρη τη χώρα για την προστασία των πουλερικών από τη μόλυνση από άγρια πτηνά, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για προσωρινή στέγαση των πτηνών.

Η κήρυξη του Ηνωμένου Βασιλείου ως απαλλαγμένου από τη γρίπη των πτηνών σημαίνει ότι μπορούν να ξεκινήσουν εκ νέου οι συζητήσεις με εμπορικούς εταίρους για εξαγωγές πουλερικών και προϊόντων τους.

Βέβαια, όλοι τώρα στο Ην. Βασίλειο επισημαίνουν την ανάγκη καλών πρακτικών βιοασφάλειας και επαγρύπνησης για τον ερχόμενο χειμώνα, που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές και περισσότερα αποδημητικά πτηνά αρχίζουν να φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Άλλες τέσσερεις χώρες δήλωσαν bird flu-free

Σημειώνουμε ότι την περασμένη εβδομάδα, τέσσερεις ακόμη χώρες ανακηρύχθηκαν ελεύθερες από τη γρίπη των πτηνών, καθώς ανέκαμψαν από την έξαρση της νόσου που τις έπληξε τον χειμώνα του 2020-2021. Πρόκειται για τη Δανία, την Ιαπωνία, την Ουγγαρία και τη Φινλανδία.

Όπως και το Ην. Βασίλειο, οι τέσσερεις αυτές χώρες υπέβαλαν στον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων όλα τα στοιχεία και τα έγγραφα που απαιτούνται για να αποδειχθεί ότι η νόσος δεν είναι πλέον παρούσα εντός των συνόρων τους και ότι έχουν λάβει μέτρα για να μειώσουν τους κινδύνους νέων μολύνσεων.

07 September 2021
Banner
Banner