Τρέχουσα και διογκούμενη η απειλή της ερημοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

03 January 2019

Τρέχουσα και διογκούμενη η απειλή της ερημοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αν και φαίνεται ότι ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και με σοβαρές συνέπειες, όπως η μείωση της παραγωγής τροφίμων και η υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων, η απειλή της ερημοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη.

Αυτό δείχνει πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, που διαπιστώνει ότι η Κομισιόν δεν έχει σαφή εικόνα των προκλήσεων που θέτει η διογκούμενη απειλή της ερημοποίησης και της υποβάθμισης της γης στην Ε.Ε., ενώ τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής είναι συνεκτικά σε μικρό μόνο βαθμό.

Με τον όρο ερημοποίηση περιγράφονται ανθρωπογενείς και κλιματικές διαδικασίες που προκαλούν προβλήματα τα οποία επηρεάζουν ξηρές περιοχές, όπως μείωση της παραγωγής τροφίμων, απώλεια γονιμότητας του εδάφους, μείωση της φυσικής ανθεκτικότητας της γης και υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων. Οι προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή στην Ευρώπη δείχνουν ότι ο κίνδυνος ερημοποίησης αυξάνεται. Στη νότια Ευρώπη υπάρχουν ήδη θερμές ημιέρημοι, με το φαινόμενο να επεκτείνεται προς τον βορρά. Η ερημοποίηση αποτελεί τόσο συνέπεια όσο και αιτία της κλιματικής αλλαγής: από την υποβάθμιση του εδάφους εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα αέρια θερμοκηπίου και τα υποβαθμισμένα εδάφη έχουν μειωμένη ικανότητα να συγκρατούν τον άνθρακα.

Δεκατρία κράτη μέλη της Ε.Ε. έχουν δηλώσει ότι πλήττονται από ερημοποίηση, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης. Το 2015 η Ε.Ε. και τα κράτη μέλη δεσμεύθηκαν να επιδιώξουν την επίτευξη μηδενικής υποβάθμισης της γης στην Ε.Ε. έως το 2030.

Οι ελεγκτές του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου επισκέφθηκαν πέντε κράτη μέλη της Ε.Ε. που πλήττονται από την ερημοποίηση, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Πορτογαλία και Ρουμανία, και εξέτασαν αν ο κίνδυνος ερημοποίησης στην Ε.Ε. αντιμετωπιζόταν κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό.

Διαπίστωσαν πως, παρότι η ερημοποίηση και η υποβάθμιση της γης συνιστούν τρέχουσες και διογκούμενες απειλές στην Ε.Ε., η Κομισιόν δεν έχει σαφή εικόνα των προκλήσεων αυτών, τα δε μέτρα που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της ερημοποίησης στερούνται συνεκτικότητας.

«Παρατηρούμε αύξηση της ξηρασίας, της ξηρότητας όπως και του κινδύνου ερημοποίησης λόγω της κλιματικής αλλαγής στην ΕΕ», δήλωσε ο Phil Wynn Owen, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για την έκθεση. «Η ερημοποίηση μπορεί να προκαλέσει φτώχεια, προβλήματα υγείας λόγω της αερόφερτης σκόνης και υποβάθμιση της βιοποικιλότητας. Μπορεί επίσης να έχει δημογραφικές και οικονομικές συνέπειες, αναγκάζοντας ανθρώπους να μεταναστεύσουν από τις πληττόμενες περιοχές. Ως ελεγκτές, οφείλουμε να ρίξουμε φως στους κινδύνους αυτούς, οι οποίοι μπορεί να έχουν ως συνέπεια την άσκηση ολοένα μεγαλύτερης πίεσης στους δημόσιους προϋπολογισμούς, τόσο σε επίπεδο Ε.Ε. όσο και σε επίπεδο κρατών μελών».

03 January 2019
Banner