Ποιοι εξελέγησαν στο Δ.Σ. της Ένωσης Εκτροφέων Βραχυκερατικής

19 October 2016

Ποιοι εξελέγησαν στο Δ.Σ. της Ένωσης Εκτροφέων Βραχυκερατικής

Σε σώμα συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών, το οποίο εξελέγη κατά την 1η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα, το Σάββατο 8 Οκτωβρίου.

Όπως ανακοινώνει η Ένωση, «Σε συνέχεια της έγκρισης του Καταστατικού της από το Ειρηνοδικείο Καρδίτσας (διάταξη 36/2016, 1-7-2016), τα μέλη της Ένωσης προσήλθαν στην 1η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, που πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα, το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016 στην έδρα του Συλλόγου».

Οι αρχαιρεσίες διεκπεραιώθηκαν από τριμελή εφορευτική επιτροπή (Παν. Καπούλας, Νικ. Τσίγκας, Ηλ. Υφαντής) και ανέδειξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΕΕΒΦΒ.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο (κατόπιν και της πρώτης συνεδρίασής του για την κατανομή των ρόλων σε αυτό) εξελέγησαν οι:

-Αχιλλέας Β. Τσαπραΐλης, Πρόεδρος
-Χρήστος Θ. Ζάγκας, Αντιπρόεδρος
-Γιάννης Ε. Καζόγλου, Γενικός Γραμματέας
-Δημήτρης Γ. Τσίντζουρας, Ταμίας
-Ευθυμία Ι. Πετρίδου, Μέλος
και οι Γιώργος Α. Πίσπας και Κυριάκος Α. Σταμούλης ως αναπληρωματικά μέλη.

Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εξελέγησαν οι:

-Νικόλαος Χ. Γάτσιος
-Ιορδάνης Σ. Πετρίδης
-Ανδρέας Θ. Λώλης

Η Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών αριθμεί πλέον σχεδόν 50 μέλη από όλη την Ελλάδα και συνεχώς συγκεντρώνει νέες αιτήσεις από εκτροφείς της Βραχυκερατικής φυλής, γεγονός που καταδεικνύει το ενδιαφέρον των κτηνοτρόφων για την προώθηση των σκοπών της Ένωσης και την επίτευξη των στόχων της:

*δικτύωση των εκτροφών,

*οργάνωση της αγοράς (μέσω και της ανάδειξης των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών του κρέατος της Βραχυκερατικής φυλής),

*εκπροσώπηση των μελών σε εθνικό επίπεδο,

*συνεργασία του κλάδου με: (α) τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων και άλλους φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (β) Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με αντικείμενο τη διάσωση και διατήρηση των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, και (γ) ερευνητικά ιδρύματα της χώρας (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ινστιτούτα).

«Τα μέλη της ΕΕΕΒΦΒ ευχαριστούν θερμά την Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε. (ΑΝΚΑ Α.Ε.) και ιδιαιτέρως τον κ. Β. Μπέλλη (διευθυντής) και την κα Χ. Κατσέα, για την παραχώρηση προσωρινής έδρας και γραμματειακής υποστήριξης της Ένωσης» καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών.

19 October 2016
Banner