Τάσεις αμφισβήτησης του ρόλου του ΕΦΕΤ βλέπει ο Γ. Τσιρώνης

12 February 2019

Τάσεις αμφισβήτησης του ρόλου του ΕΦΕΤ βλέπει ο Γ. Τσιρώνης

Αμφισβήτηση του ρόλου του ΕΦΕΤ στον τομέα των τροφίμων, φοβάται ο τ. αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ (και υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων) με ερώτησή του προς τον υπουργό ΥΠΑΑΤ Σταύρο Αραχωβίτη, μιλά για επικαλύψεις αρμοδιοτήτων με το Υπουργείο Υγείας, αλλά και με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, σε μια σειρά τομέων.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Ερώτηση, «υφίστανται επικαλύψεις αρμοδιοτήτων με το Υπουργείο Υγείας και την εκδοθείσα ΥΑ Αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 (ΦΕΚ Β΄2161): “Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις”, με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης: α) στον έλεγχο/εποπτεία τήρησης των νέων κανόνων για τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων στην αγορά, μεταξύ αυτών και τροφίμων, β) σε θέματα νοθείας απάτης, ελέγχου επισήμανσης τροφίμων ως προς την καταγωγή και γ) στον επίσημο έλεγχο των τροφίμων και κυρώσεων, με σοβαρά σημεία αντίθεσης, λόγω αλληλοκάλυψης νομοθετικών ρυθμίσεων (Ν. 4177/2013 & 4235/2014) και τέλος με το Γενικό Χημείο του Κράτους ως προς α) την αρμοδιότητα σε Αλκοολούχα και μη Αλκοολούχα ποτά, β) τα νέα τρόφιμα, γ) τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Νομοθεσία προδιαγραφές ποιότητας, σύνθεσης τροφίμων, επισήμανση) και δ) τη γνωμάτευση περί ασφάλειας/επικινδυνότητας επί των εργαστηριακών δειγμάτων τροφίμων».

Επιπλέον, σημειώνει ο βουλευτής, ο ΕΦΕΤ είναι υποστελεχωμένος καθώς το υπάρχον προσωπικό είναι κατά 47% λιγότερο από το προβλεπόμενο (257 αντί για 488), ενώ η μέχρι σήμερα επιχορήγησή του από το ΥΠΑΑΤ καλύπτει σχεδόν μόνο τις ανάγκες μισθοδοσίας του προσωπικού, «μη αφήνοντας περιθώρια ενίσχυσης και εντατικοποίησης των ελέγχων του για την πάταξη του παρεμπορίου, των ελληνοποιήσεων κ.ά.».

Όπως δε σημειώνει ο κ. Τσιρώνης, «η μοναδική Γενική Διεύθυνση του ΕΦΕΤ στερείται Προϊσταμένου από τα τέλη του 2012, γεγονός που δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια στην οαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Φορέα». Κατόπιν όλων αυτών, ο βουλευτής ρωτά τον υπουργό ΥΠΑΑΤ «ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για να συνεχίσει να επιτελεί ο ΕΦΕΤ τον πρωτεύοντα σύμφωνα και με τον ιδρυτικό του Ν2741/1999 ρόλο, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων, να βελτιστοποιηθεί ο συντονισμός τους και να αρθούν οι υφιστάμενες επικαλύψεις αρμοδιοτήτων που δημιουργούν σοβαρά προσκόμματα στην εύρυθμη και ύψιστης σημασίας για το κοινωνικό σύνολο λειτουργία του;»

12 February 2019
Banner
Banner