ΣΥΡΙΖΑ για Συνδεδεμένη στο βόειο: Η κυβέρνηση θυσιάζει την εγχώρια παραγωγή βοοειδών

27 January 2022

ΣΥΡΙΖΑ για Συνδεδεμένη στο βόειο: Η κυβέρνηση θυσιάζει την εγχώρια παραγωγή βοοειδών

«Η πρόταση που κατατέθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου αποδεικνύει ξεκάθαρα τις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας ώστε τα χρήματα των συνδεδεμένων να κατευθυνθούν κατά κύριο λόγο στους μεγάλους “παίχτες”. Η κυβερνητική πολιτική εξειδικεύεται ξεκάθαρα στην κατεύθυνση της μερίδας του λέοντος των συνδεδεμένων ενισχύσεων στη σταβλισμένη και βιομηχανική βοοτροφία, και συγκεκριμένα στις μεγάλες μονάδες πάχυνσης βοοειδών, κυρίως εισαγόμενου ζωικού κεφαλαίου». Με την εκτίμηση αυτή οι αρμόδιοι του τομέα αγροτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ διατυπώνουν τη θέση του κόμματος σχετικά με την κυβερνητική πρόταση για τη Συνδεδεμένη στο βόειο κρέας.

Το θέμα έχει ανοίξει εδώ και αρκετές ημέρες και όλες οι αντιτιθέμενες πλευρές διασταυρώνουν τα επιχειρήματά τους, με την αξιωματική αντιπολίτευση να τονίζει εμφατικά από την πλευρά της την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να εξασφαλίσει τη μερίδα του λέοντος για τους μεγάλους παίκτες του κλάδου και τη συνέχιση της ενθάρρυνσης των εισαγωγών ζώων και των ελληνοποιήσεων. Η κυβέρνηση –δηλώνουν οι Στ. Αραχωβίτης και Ολ. Τελιγιορίδου– θυσιάζει την αναπαραγωγή ντόπιων βοοειδών της παραδοσιακής, εκτατικής κτηνοτροφίας και επιλέγει να οδηγήσει τις μικρές κτηνοτροφικές μονάδες και τις εκτροφές των αυτόχθονων φυλών βοοειδών στη σταδιακή εξαφάνιση.

Με αφορμή μάλιστα το θέμα αυτό, δεκάδες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν Ερώτηση ζητώντας από τον υπουργό ΑΑ&Τ να επανεξετάσει τον σχεδιασμό των συνδεδεμένων ενισχύσεων που κατευθύνονται στη στήριξη της βοοτροφίας στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.

Εχοντας την οπτική που περιγράψαμε και συμπληρώνοντας ότι η κατανομή των ποσών δείχνει ότι ενδεχομένως «τα ποσά να μην επαρκούν για τη λήψη συνδυασμού της ενίσχυσης για τη γέννηση με κάποια ενίσχυση  εκτροφής μόσχου και σε μια τέτοια περίπτωση οι συνέπειες από τη συνολική μείωση της στήριξης προς τη βοοτροφία θα είναι καταστροφικές», οι βουλευτές ρωτούν τον υπουργό εάν:

  • Πρέπει οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στη βοοτροφία να στοχεύουν στην ανάπτυξη της ελληνικής βοοτροφίας κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης με προτεραιοποίηση στην στήριξη της εγχώριας παραγωγής σε ζώα αναπαραγωγής, εκτροφές αγελαίων κρεοπαραγωγής και εκτροφές πάχυνσης από ζώα εγχώριων και αυτόχθονων φυλών και τι περιλαμβάνεται στη  πρόταση της εκ των προτέρων αξιολόγησης στην κατεύθυνση αυτή;
  • Προτίθεται να επανεξετάσει τον σχεδιασμό των συνδεδεμένων ενισχύσεων που κατευθύνονται στη στήριξη της βοοτροφίας στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ με γνώμονα την παραπάνω προτεραιότητα και την  ισόρροπη στήριξη των παραγωγών του κλάδου;
27 January 2022
Banner
Banner