Στροφή από τη μεταφορά ζώων προς μεταφορά κρέατος ζητούν οι ευρωβουλευτές – Αποφάσεις τον Ιανουάριο

03 December 2021

Στροφή από τη μεταφορά ζώων προς μεταφορά κρέατος ζητούν οι ευρωβουλευτές – Αποφάσεις τον Ιανουάριο

Προώθηση της μεταφοράς κρέατος αντί ζώντων ζώων, μεγαλύτερο έλεγχο στις εξαγωγές και απαγόρευση μεταφοράς πολύ νεαρών ζώων, είναι μεταξύ των ζητημάτων που θέτουν οι ευρωβουλευτές, στο όνομα της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Για το πεδίο της μεταφοράς ζώων οι ευρωβουλευτές έχουν ανοίξει τη συζήτηση εδώ και 18 μήνες συστήνοντας ειδική επιτροπή εξέτασης του ζητήματος, η οποία χθες κατέληξε σε συμπεράσματα και συστάσεις για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά.

Γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι κανόνες της Ε.Ε. στον τομέα αυτό δεν τηρούνται πάντα στα κράτη μέλη και δεν λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις διαφορετικές ανάγκες μεταφοράς των ζώων. Τα σημαντικότερα προβλήματα που έδειξε η έρευνα αφορούν την έλλειψη ελεύθερου χώρου πάνω από την κεφαλή, ελλείψεις στην παροχή νερού ή τροφής, συνωστισμό και έλλειψη χώρου, χρήση ακατάλληλων οχημάτων, μεταφορά σε ακραίες θερμοκρασίες, παρατεταμένους χρόνους ταξιδιού.

Με βάση τα πορίσματα, η σχετική επιτροπής ενέκρινε ένα σχέδιο συστάσεων και μια έκκληση προς την Κομισιόν και τις χώρες της Ε.Ε. να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον σεβασμό της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι ευρωβουλευτές ζητούν Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης με κάμερες σε οχήματα μεταφοράς, ειδικά για τις εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης, έτσι ώστε να προστατεύονται και οι χειριστές που πράγματι συμμορφώνονται με τους κανόνες.

Ζητούν επίσης από τις εθνικές αρχές να εγκρίνουν σχέδια ταξιδιών μόνο εάν η προβλεπόμενη θερμοκρασία είναι μεταξύ 5ºC και 30ºC.

Επίσης νέους κανόνες που θα εισάγουν συσκευές καταγραφής θερμοκρασίας, υγρασίας και αμμωνίας στα οχήματα.

Οι ευρωβουλευτές παροτρύνουν την Κομισιόν να καθορίσει χρονικά όρια ταξιδιού που να καλύπτουν όλα τα ζωικά είδη και ηλικίες και να απαγορεύσει τη μεταφορά πολύ νεαρών ζώων ηλικίας κάτω των 35 ημερών. Η μεταφορά μη απογαλακτισμένων ζώων ηλικίας άνω των 35 ημερών θα πρέπει να αποφεύγεται και να επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που το ταξίδι είναι κάτω των δύο ωρών.

Κρέας αντί ζώντων ζώων

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν τη μετάβαση σε ένα πιο αποτελεσματικό και ηθικό σύστημα, που ευνοεί τη μεταφορά σπέρματος ή εμβρύων σε σχέση με ζώα αναπαραγωγής, καθώς και σφαγίων και κρέατος αντί ζώων προς σφαγή.

Καλούν την Επιτροπή να υποβάλει επειγόντως, το αργότερο το 2023, ένα σχέδιο δράσης για να στηριχθεί αυτή η μετάβαση και να ελαχιστοποιηθούν οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις των αλλαγών που πρέπει να γίνουν.

Επιπλέον, λένε οι ευρωβουλευτές, δεν υπάρχει σύστημα ελέγχου για τη μεταφορά ζώων σε χώρες εκτός Ε.Ε. Απαιτούν από τα κράτη μέλη να επιθεωρήσουν όλες τις αποστολές προς χώρες εκτός Ε.Ε., με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση των ζώων σε τροφή και νερό, στη λειτουργία των συσκευών πόσης και στην ύπαρξη επαρκούς χώρου και ελεύθερου ύψους πάνω από τις κεφαλές των ζώων. Η εξαγωγή ζώντων ζώων θα πρέπει να εγκρίνεται μόνο εάν συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές.

Τώρα, αναμένεται η Ολομέλεια της Ευρωβουλής να συζητήσει τα πορίσματα και τις συστάσεις και να ψηφίσει στη σύνοδο του Στρασβούργου τον Ιανουάριο του 2022.

03 December 2021
Banner