Στην τελική ευθεία νέος Κανονισμός για την αναπαραγωγή

07 January 2016

Στην τελική ευθεία νέος Κανονισμός για την αναπαραγωγή

Στην κατεύθυνση ενός πιο ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου για την αναπαραγωγή ζώων κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθώντας να συστηματοποιήσει όλους τους υφιστάμενους κανόνες και να λάβει υπόψη τις υπερσύγχρονες μεθόδους εκτροφής ζώων, αλλά και διαφυλάσσοντας παράλληλα τους πολύτιμους ζωικούς γενετικούς πόρους, έχει στα σκαριά έναν νέο Κανονισμό. Στα μέσα Δεκεμβρίου (και με την επιφύλαξη τυπικής έγκρισης από το ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο), η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων ενέκρινε την τελική συμβιβαστική πρόταση για το σχέδιο «κανονισμού περί αναπαραγωγής ζώων» κι έτσι τα πράγματα παίρνουν το δρόμο ώστε σε λίγους μήνες να υπάρξει ένα ενιαίο πλαίσιο περί αναπαραγωγής ζώων που καλύπτει τους τομείς της εκτροφής, του εσωτερικού εμπορίου και της εισαγωγής στην Ε.Ε. καθαρόαιμων αγελάδων, χοίρων, αιγοπροβάτων και αλόγων αναπαραγωγής, υβριδικών χοίρων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού υλικού τους.

Κεντρικό άξονα του υπό έγκριση κανονισμού αποτελούν οι ενώσεις εκτροφέων και οι επιχειρήσεις αναπαραγωγής, οι οποίες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια για την αναγνώριση και έγκριση των οικείων προγραμμάτων αναπαραγωγής από τις εθνικές αρχές. Επιπλέον, όπως αναφέρουν πηγές του Συμβουλίου, η νέα νομοθεσία αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και το εμπόριο με τρίτες χώρες, ενώ περιέχει ειδικούς κανόνες για την προώθηση φυλών που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως και διατάξεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα αναπαραγωγής αλόγων.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται το ευρωκοινοβούλιο να υπερψηφίσει σε ολομέλεια το συμβιβαστικό κείμενο όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων, έπειτα το Συμβούλιο να εγκρίνει σε πρώτη ανάγνωση το κείμενο χωρίς τροποποιήσεις και ύστερα από όλα αυτά θα μπορέσει να τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία από τα μέσα του 2016 και να αρχίσει να εφαρμόζεται 28 μήνες μετά την έναρξη ισχύος.

Αναλυτικότερο ρεπορτάζ στο τεύχος Ιανουαρίου του Meat News, το οποίο κυκλοφορεί σύντομα.

07 January 2016
Banner
Banner