Στην Ελλάδα το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της UECBV, το φθινόπωρο 2019

16 January 2019

Στην Ελλάδα το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της UECBV, το φθινόπωρο 2019

Στην χώρα μας θα πραγματοποιηθεί φέτος το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο και η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Κρέατος – UECBV. Σε σχετική ανακοίνωση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος – ΕΔΟΚ διευκρινίζεται ότι δεν έχει προσδιοριστεί η ακριβής ημερομηνία, «αλλά προβλέπεται για την περίοδο τέλη Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου 2019». Υπενθυμίζουμε ότι το προηγούμενο Διεθνές Συνέδριο της UECBV που διοργανώθηκε στη χώρα μας ήταν τον Μάιο του 2010 στη Θεσσαλονίκη.

«Είναι φανερό πως η διοργάνωση ενός τόσο σημαντικού γεγονότος για να επιτύχει, θα χρειαστεί την κινητοποίηση και συμπαράσταση όλων των θεσμικών φορέων, επαγγελματικών οργανώσεων και ατομικών εκπροσώπων του τομέα του κρέατος στη χώρα μας» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της ΕΔΟΚ, η οποία έχει ως εξής:

«H Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος – ΕΔΟΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διεξαγωγή στη χώρα μας το 2019, του ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου και της Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Κρέατος (European Livestock and Meat Trades Union – UECBV).

Το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο και η Γενική Συνέλευση της UECBV θα πραγματοποιηθούν το 2019 στην Ελλάδα -σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. και της ολομέλειας της European Livestock and Meat Trades Union- μετά από πρόταση της ΕΔΟΚ, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης και θα αναλάβει τη διοργάνωση.

Σε μια κρίσιμη περίοδο για την οικονομική ζωή της χώρας, η ανάγκη για ένα ισχυρό και βιώσιμο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο παραμένει και η ΕΔΟΚ φιλοδοξεί, το διεθνές αυτό συνέδριο να αποτελέσει βήμα διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στον τομέα του κρέατος και να αποτυπωθούν απόψεις και προτάσεις που μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών και της Ελληνικής κοινωνίας.

Η ακριβής ημερομηνία δεν έχει ορισθεί αλλά προβλέπεται για την περίοδο, τέλη Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου 2019.

H UECBV καλύπτει τον εμπορικό τομέα της κτηνοτροφίας και τις συναλλαγές του κρέατος. Αποστολή της είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο εξασφαλίζεται ότι όλοι οι κρίκοι της αλυσίδας του εμπορίου ζώντων ζώων και κρέατος καθώς και η βιομηχανία κρέατος της Ευρώπης (οι κτηνοτρόφοι, οι αγορές ζωικού κεφαλαίου, οι έμποροι ζώντων ζώων, τα σφαγεία, τα εργαστήρια τεμαχισμού και επεξεργασίας, οι μονάδες παρασκευής προϊόντων κρέατος, οι χονδρέμποροι, οι εισαγωγείς και οι εξαγωγείς), μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών και της κοινωνίας γενικότερα, ασκώντας αποτελεσματικό ανταγωνισμό με σεβασμό στην αειφόρο ανάπτυξη.

Στη UECBV συμμετέχουν 53 εθνικές οργανώσεις που προέρχονται από 24 από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανώσεις από την Ιαπωνία, τη Νορβηγία, τη Ρωσία, την Ελβετία, την Τουρκία και την Ουκρανία καθώς και τρείς διεθνείς σχετικές με τον τομέα οργανώσεις. Συνολικά, εκπροσωπούνται στην UECBV μέσω των εθνικών οργανώσεων και των διεθνών ομοσπονδιών που είναι μέλη της, 20.000 περίπου επιχειρηματικές μορφές όλων των μεγεθών που αντιστοιχούν σε 230.000 θέσεις εργασίας.

Στο πρόγραμμα, εκτός από τις συνεδριάσεις της ολομέλειας με ομιλίες προσκεκλημένων προσωπικοτήτων και εισηγήσεις αναγνωρισμένων ειδικών στα επίκαιρα θέματα του τομέα, θα περιλαμβάνονται συναντήσεις εργασίας τεχνικών ομάδων στους τομείς, της παραγωγής και του εμπορίου ζώντων ζώων, της βιομηχανίας του κρέατος, της υγιεινής-κτηνιατρικής, των εξαγωγών και εισαγωγών από και προς την Ευρώπη, του κλάδου της εστίασης καθώς και τεχνικές επισκέψεις σε καθετοποιημένες μονάδες κρέατος της χώρας μας. Προβλέπονται επίσης προσυνεδριακές συναντήσεις εργασίας, ειδικών στην επιστήμη του κρέατος και των προϊόντων του καθώς και σε επί μέρους θέματα του τομέα του κρέατος που σχετίζονται με τη γεωπολιτική θέση της χώρας μας.

Στο συνέδριο και τις παράλληλες εκδηλώσεις, αναμένεται να λάβουν μέρος 300-350 περίπου σύνεδροι από την Ελλάδα, τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. και από άλλες χώρες του κόσμου που συμμετέχουν στην UECBV. Είναι φανερό πως η διοργάνωση ενός τόσο σημαντικού γεγονότος για να επιτύχει, θα χρειαστεί την κινητοποίηση και συμπαράσταση όλων των θεσμικών φορέων, επαγγελματικών οργανώσεων και ατομικών εκπροσώπων του τομέα του κρέατος στη χώρα μας».

16 January 2019
Banner