Και η UECBV συμμετέχει στον ευρω-Κώδικα Δεοντολογίας για υπεύθυνες πρακτικές στα τρόφιμα

06 July 2021

Και η UECBV συμμετέχει στον ευρω-Κώδικα Δεοντολογίας για υπεύθυνες πρακτικές στα τρόφιμα

Ο κλάδος του ευρωπαϊκού εμπορίου ζώντων ζώων και κρέατος βρίσκεται μεταξύ αυτών που συνυπογράφουν τον Κώδικα Δεοντολογίας της Ευρ. Ένωσης για υπεύθυνες πρακτικές στον τομέα των επιχειρήσεων τροφίμων και της εμπορίας

Είναι μια υπογραφή για την οποία ο κλάδος αυτός δηλώνει υπερήφανος, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η UECBV (Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπόρων Ζώντων Ζώων και Κρέατος).

Δείτε εδώ τον Κώδικα Δεοντολογίας (στα Αγγλικά)

Σημειώνεται ότι στις 26 Ιανουαρίου 2021 η Κομισιόν διευκόλυνε τη διεξαγωγή συζητήσεων μεταξύ ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων του τομέα των τροφίμων με σκοπό την κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας της Ε.Ε. σχετικά με υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και πρακτικές εμπορίας, ως μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες που πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Στο πλαίσιο αυτό, η UECBV πήρε ενεργά μέρος στις διαδικασίες σύνταξης του Κώδικα Δεοντολογίας και σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε, ο κλάδος έχει δεσμευτεί να διαδραματίσει τον ρόλο του συμβάλλοντας στον μετασχηματισμό των συστημάτων τροφίμων στα οποία δραστηριοποιείται, και πάντα εντός των δυνατοτήτων άσκησης της επιρροής του. «Πρόκειται για ένα μονοπάτι στο οποίο ήδη βηματίζει ο κλάδος και τα μέλη μας σε ολόκληρη την Ευρώπη διαθέτουν ήδη ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων για να διασφαλίσουν την καλύτερη περιβαλλοντική απόδοση, ώστε να είναι μέρος της λύσης».

Όπως υπογραμμίζει στην ανακοίνωση η UECBV, «η γεωργία είναι ένας από τους λίγους τομείς που κατάφερε να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά τα τελευταία 20 χρόνια» ενώ επίσης η UECBV έχει δημοσιεύσει από το 2019 το Red Meat Footprint και θα συνεχίσει να το αναπτύσσει.

Η UECBV υπενθυμίζει επίσης ότι συμμετέχει σε πρωτοβουλίες, όπως εκείνες για την βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων κατά τη μεταφορά (κατευθυντήριες γραμμές που συντάχθηκαν με σχετικούς ενδιαφερόμενους), τον οδηγό υγιεινή σφαγής για ορθές πρακτικές (σε τελικό στάδιο ανάπτυξης), αλλά και την κυκλική οικονομία, τη βιοποικιλότητα, τη βιώσιμη δημιουργία αξίας κ.λπ.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συμμετέχουμε σε αυτήν τη διαδικασία και, μολονότι παραμένουν ορισμένες αβεβαιότητες σχετικά με τον χειρισμό του Κώδικα, πιστεύουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο συνεργαστήκαμε πιο στενά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα βοηθήσει να διευκρινιστούν εύκολα τα υπόλοιπα ζητήματα», δηλώνει χαρακτηριστικά ο Δρ Karsten Maier, Γενικός Γραμματέας της UECBV.

06 July 2021
Banner
Banner