Βρετανία: Σοβαρή μείωση εισοδήματος για βοοτρόφους, προβατοτρόφους, η συνέπεια από ένα «άτακτο» Brexit

06 September 2019

Βρετανία: Σοβαρή μείωση εισοδήματος για βοοτρόφους, προβατοτρόφους, η συνέπεια από ένα «άτακτο» Brexit

Έως και περισσότερο από 60% μειωμένο επιχειρηματικό αγροτικό εισόδημα το 2022 πρέπει να περιμένουν οι βοοτροφικές και προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, εάν τελικώς η χώρα φύγει χωρίς συμφωνία από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από έκθεση του βρετανικού οργανισμού AHDB, που παρουσίασε πρόσφατα την ανάλυσή του για τις επιπτώσεις που θα επιφέρει στην κτηνοτροφία ένα πιθανό no-deal Brexit.

Η προβατοτροφία είναι πιο ευάλωτη απέναντι σε ένα Brexit χωρίς συμφωνία και στον κινδύνο υπερπροσφοράς πρόβειου κρέατος σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο ρόλος της Ε.Ε. ως καταναλωτής του βρετανικού πρόβειου κρέατος θα επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς οι δασμοί που θα επιβληθούν στην περίπτωση ενός no-deal Brexit θα είναι του ιδίου ύψους και για τα δύο μέρη. Την ίδια στιγμή, το Ηνωμένο Βασίλειο θα διατηρήσει την ελεύθερη δασμών πρόσβαση για τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία και η αγορά, στην οποία αναμένεται υπερπροσφορά πρόβειου κρέατος στο άμεσο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να προσαρμοστεί.

«Το ότι η Ε.Ε. είναι καταναλωτής του βρετανικού πρόβειου κρέατος σημαίνει ότι η προβατοτροφία θα είναι ιδιαιτέρως ευάλωτη σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Οι εξαγωγές στις χώρες της Ε.Ε. θα επιβαρυνθούν με δασμούς και μολονότι ορισμένες εισαγωγές θα υπόκεινται επίσης σε ίσα μέτρα, αναμένεται ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο θα έχουμε υπερπροσφορά για κάποιο χρονικό διάστημα. Ο τομέας του βοείου κρέατος ίσως να αντιμετωπίζει μικρότερο κίνδυνο και δεν αναμένονται τεράστιες αλλαγές σύντομα. Ωστόσο, οι αγορές θα βρεθούν τελικά πιο ανοικτές στον παγκόσμιο ανταγωνισμό», σημειώνεται στην ανάλυση.

Σύμφωνα με τις προοπτικές που παρουσίασε ο AHDB, στην περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία οι εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε πιο μειονεκτικές περιοχές μπορεί να δουν το επιχειρηματικό αγροτικό εισόδημα τους να πέφτει περισσότερο από 60%, ενώ οι πεδινές εκμεταλλεύσεις βοοειδών και προβάτων, μπορεί να δουν αντίστοιχα μείωση 57% το 2022.

06 September 2019
Banner