Πανευρωπαϊκός συντονισμός και άμεσες δράσεις, θα εκτονώσουν τις πιέσεις στον αγροδιατροφικό τομέα

17 November 2020

Πανευρωπαϊκός συντονισμός και άμεσες δράσεις, θα εκτονώσουν τις πιέσεις στον αγροδιατροφικό τομέα

Τα βιώσιμα συστήματα διατροφής, η κατάσταση στην ευρωπαϊκή αγορά αγροτικών προϊόντων καθώς και οι συγκεκριμένες προκλήσεις που σχετίζονται με την COVID-19 και την αφρικανική πανώλη των χοίρων ήταν τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν κατά την άτυπη συνάντηση με τηλεδιάσκεψη, που πραγματοποίησαν οι υπουργοί Γεωργίας και Αλιείας τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.

Κατάσταση αγοράς

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, οι Υπουργοί πραγματοποίησαν ανταλλαγή απόψεων βάσει παρουσίασης της Κομισιόν και γραπτών συνεισφορών από τα κράτη μέλη. Περιέγραψαν αρκετούς παράγοντες που ασκούν πιέσεις στις αγορές τροφίμων, όπως ενδεικτικά στην αγορά χοιρινού κρέατος, αλλά επίσης βόειου, πουλερικών, οίνου και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Πολλές αντιπροσωπείες ζήτησαν γρήγορες παρεμβάσεις για την επιτυχή αντιμετώπιση προκλήσεων, όπως το δεύτερο κύμα της πανδημίας COVID-19, το κλείσιμο του τομέα φιλοξενίας, η αφρικανική πανώλη των χοίρων και οι εμπορικοί περιορισμοί, τρέχοντες και μελλοντικοί.

Η αυστριακή αντιπροσωπεία ενημέρωσε επίσης τους υπουργούς για τις επιπτώσεις της συμφωνίας σύνδεσης της Ε.Ε. με χώρες της Λατ. Αμερικής (Mercosur). Επ’ αυτού, αρκετές αντιπροσωπείες ζήτησαν ισορροπημένες εμπορικές συμφωνίες οι οποίες θα διατηρήσουν τα υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα που έχουν επιτευχθεί στην Ε.Ε.

Από την άλλη, οι αντιπροσωπείες της Τσεχίας και της Πολωνίας ενημέρωσαν τους υπουργούς σχετικά με το αίτημά τους προς την Κομισιόν για περαιτέρω συντονισμό στην καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλους των χοίρων και για τη μείωση του σχετικού διοικητικού φόρτου, ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη συγχρηματοδότηση. Οι υπουργοί υποστήριξαν ευρέως αυτήν την πρωτοβουλία, τονίζοντας την ανάγκη για περισσότερα μέτρα συντονισμού που θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν και να εξαλείψουν την αφρικανική πανώλη των χοίρων.

Σπατάλη τροφίμων

Κατά τα λοιπά, η γερμανική προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., μαζί με την Κομισιόν, ενημέρωσε τους υπουργούς για την πρόοδο που σημειώθηκε εντός της Ε.Ε. σχετικά με την αντιμετώπιση των απωλειών τροφίμων και της σπατάλης τροφίμων. Η Προεδρία τόνισε ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν τώρα σχετικές εθνικές στρατηγικές και σχέδια, χαρακτηρίζοντας επίσης τη δωρεά τροφίμων ως ένα κρίσιμο στοιχείο αυτών των στρατηγικών.

Οι υπουργοί αναφέρθηκαν με τη σειρά τους στον αντίκτυπο που έχει η πανδημία στην απώλεια και τη σπατάλη τροφίμων, ενώ η Προεδρία υπογράμμισε την ανάγκη να παραμείνουν τα τρόφιμα στη διάθεση όλων.

Επιπλέον, η δανική αντιπροσωπεία ενημέρωσε τους υπουργούς σχετικά με την κατάσταση σε σχέση με το βιζόν και την COVID19 στη χώρα, εξηγώντας τον πιθανό κίνδυνο για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων COVID-19 λόγω μολυσμένων μινκ από μια μεταλλαγμένη έκδοση του ιού. Η Προεδρία εξέφρασε την ανάγκη να συνεχίσει να ανταλλάσσει πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα και να οργανώσει μια μελλοντική συζήτηση σχετικά με το πώς εκτρέφονται τα μινκ στην Ευρώπη. 

Η Κομισιόν ενημέρωσε επίσης τους υπουργούς για το αποτέλεσμα της διάσκεψης «Από τη φάρμα στο τραπέζι», που διοργάνωσε στις 15-16 Οκτωβρίου 2020. Ορισμένοι υπουργοί ζήτησαν από την Κομισιόν να διενεργήσει σχετικές εκτιμήσεις επιπτώσεων και τόνισε πόσο μεγάλη σημασία έχει να συμμετάσχουν στη στρατηγική όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Με την ευκαιρία της συζήτησης, οι υπουργοί ζήτησαν διευκρινίσεις εάν η Κομισιόν προτίθεται να αποσύρει την πρότασή της σχετικά με τη δέσμη μέτρων μεταρρύθμισης της ΚΓΠ μετά το 2020 – κάτι που απορρίφθηκε από την Επίτροπο Σ. Κυριακίδου.

Οι Υπουργοί καλωσόρισαν επίσης τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις πολιτικές και τη στρατηγική της Ε.Ε. για τα δάση μετά το 2020, επισημαίνοντας τη σημασία των δασών για την προστασία του κλίματος και τη βιοποικιλότητα. Αρκετοί εξήγησαν επίσης ότι η στρατηγική της Ε.Ε. για τα δάση πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα. Η βελτίωση του συντονισμού στις πολιτικές που σχετίζονται με τα δάση εντός της Ε.Ε., υποστηρίχθηκε επίσης ευρέως από τους υπουργούς.

Τέλος, προσκεκλημένη της Προεδρίας και στο πλαίσιο της προετοιμασίας της συνεισφοράς της Ε.Ε. στη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για τα Συστήματα Τροφίμων (θα πραγματοποιηθεί το επόμενο έτος), η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη σύνοδο κορυφής, Δρ Agnes Kalibata, ενημέρωσε τους υπουργούς για τις προετοιμασίες και τους στόχους της συνόδου κορυφής. Οι υπουργοί τόνισαν τη σημασία που έχει η ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», στην επιτάχυνση της παγκόσμιας μετάβασης σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων. Τόνισαν επίσης ότι η σύνοδος κορυφής θα πρέπει να φέρει κοντά όλους τους εμπλεκόμενους. Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. θα καθορίσει τις βασικές πολιτικές του προτεραιότητες για τη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ, μέσω σχετικών συμπερασμάτων που θα εγκριθούν την άνοιξη του 2021.

17 November 2020
Banner
Banner