Παρεμβάσεις ΣΕΚ για ΕΝΦΙΑ στους στάβλους και για ξένους εργάτες γης

22 February 2021

Παρεμβάσεις ΣΕΚ για ΕΝΦΙΑ στους στάβλους και για ξένους εργάτες γης

Δύο ζητήματα που απασχολούν τον κτηνοτροφικό κόσμο έφερε στο επίκεντρο την περασμένη εβδομάδα ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας – ΣΕΚ.

Πρόκειται για την φορολόγηση των παραγωγικών ακινήτων και την απασχόληση των εργατών γης και κτηνοτροφίας.

Συγκεκριμένα, με έγγραφο προς τον υφυπουργό Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλο, ο ΣΕΚ επανέφερε το θέμα του ΕΝΦΙΑ ζητώντας απαλλαγή  των  παραγωγικών  ακίνητων  (στάβλοι,  αποθήκες  κ.ά.),  από  κάθε φόρο ΕΝΦΙΑ, συμπεριλαμβανομένου του συμπληρωματικού.

Στο σκεπτικό που αναπτύσσει ο Σύνδεσμος αναφέρεται:

«Ένα  από  τα  σηµαντικά  προβλήµατα  που  αντιµετωπίζει  ο  κλάδος  της  κτηνοτροφίας,  είναι και  η  άδικη  και  παράλογη  φορολόγηση  των  παραγωγικών  ακίνητων (στάβλοι,  αποθήκες κ.α).

Σύμφωνα  με  το  Νόμο   4223/2013  (ΕΝ.Φ.Ι.Α),  άρθρο  5  παρ.  2.  «Για  κάθε  φυσικό πρόσωπο  ο  συμπληρωματικός  φόρος  επιβάλλεται  και  υπολογίζεται  στο  μέρος  της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων, σύμφωνα με κλιμάκια και συντελεστές».

Στους  κτηνοτρόφους,  ωστόσο  προσδιορίζονται  πολύ  μεγάλες  αξίες  στα κτηνοτροφικά κτίσματα, αφού  για τον  υπολογισμό  της αντικειμενικής αξίας η τιμή της  ζώνης   είναι  200€  /τετρ.  μετ.  Έτσι  ξεπερνούν  το ύψος  των  250.000  €  και υπόκεινται σε συμπληρωματικό φόρο ο οποίος υπερδιπλασιάζει την επιβάρυνση.

Ζητάμε  απαλλαγή  των  παραγωγικών  ακίνητων  (στάβλοι,  αποθήκες  κ.α),  από  κάθε φόρο ΕΝΦΙΑ, συμπεριλαμβανομένου του συμπληρωματικού,  σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2θ του Νόμου 4223/2013».

Σε μια παράλληλη κίνηση, με επιστολή του προς τον υπουργό Μετανάστευσης Ν. Μηταράκη και τον Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής Π. Γεωργιάδη, ο ΣΕΚ αναφέρεται στο καθεστώς απασχόλησης πολιτών Τρίτων Χωρών παράτυπα διαμενόντων στην Ελλάδα. Ζητά όλες  οι  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις  να  έχουν  το  δικαίωμα  να απασχολήσουν νόμιμα τους εργάτες αυτούς.

Πιο συγκεκριμένα:

«Σύμφωνα  με  το  Νόμο  4251/14,  άρθρο  13Α  παρέχεται  η  δυνατότητα,  παράτυπα διαμενόντων  πολιτών  τρίτων  χωρών,  να  απασχοληθούν  νόμιμα  ως  εργάτες  γης,  ως βοσκοί και ως μελισσοκόμοι.

Με  εγκύκλιο  του  Υπ.  Εσωτερικών  καθορίζεται  ότι  οι  εργάτες  σε  στεγασμένες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, ακυρώνοντας  έτσι  τους  βοσκούς. 

Επειδή  όλες  οι  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις  είναι στεγασμένες είναι απαραίτητο να επαλειφθεί ο όρος στεγασμένες.

Επιπλέον  θα  πρέπει  όλες  οι  κτηνοτροφικές  εκμεταλλεύσεις  να  έχουν  το  δικαίωμα  να απασχολήσουν νόμιμα τους εργάτες αυτούς».

22 February 2021
Banner