Ρυθμίσεις για ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ στον νόμο που ψήφισε χθες η Ολομέλεια

07 June 2017

Ρυθμίσεις για ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ στον νόμο που ψήφισε χθες η Ολομέλεια

Ψηφίστηκε χθες από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις» το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την παράταση για το νόμο 4446/2016 για τα αδήλωτα εισοδήματα, την τροπολογία για τη μείωση φόρου εισοδήματος των αγροτών και για το φορολογικό έτος 2016, κ.ά.

Σημειώνεται ότι στις προβλέψεις του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε, περιλαμβάνονται και φορολογικά κίνητρα στους υποκείμενους σε ΦΠΑ που παράγουν και εμπορεύονται είδη σίτισης και τα διαθέτουν για την αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, θεσπίζεται το νομοθετικό πλαίσιο απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ που αναλογεί και έχει εκπέσει ως φόρος εισροών κατά την παραγωγή ή απόκτηση των ειδών σίτισης που διαθέτει άνευ ανταλλάγματος ο υποκείμενος στον ΦΠΑ, για την εξυπηρέτηση αναγκών σίτισης σχολικών μονάδων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης προβλημάτων ανθρωπιστικής κρίσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με άλλη ρύθμιση του νόμου, οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος που πωλούν τα προϊόντα τους μέσω τρίτων (εμπόρων ή αγροτικών συνεταιρισμών) απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου που αναλογεί στο ποσό που τους καταβάλλουν οι παραγγελιοδόχοι από την πώληση των αγροτικών προϊόντων για λογαριασμό τους, καθώς ο ΦΠΑ που αναλογεί στην τελική αξία της πώλησης των αγαθών αποδίδεται από τους παραγγελιοδόχους αυτούς (η διάταξη αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκκαθάριση εκδίδεται πέραν του μηνός).

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι με τον ψηφισθέντα νόμο παρατείνεται για 2 έτη (2017 και 2018) η αναστολή επιβολής συμπληρωματικού φόρου για τα αγροτεμάχια των φυσικών προσώπων.

07 June 2017
Banner