Πώς θα γίνονται οι εξαγωγές στη Βρετανία μετά την 31/12/2020

20 October 2020

Πώς θα γίνονται οι εξαγωγές στη Βρετανία μετά την 31/12/2020

Στη νέα κατάσταση που θα ισχύει για τις εισαγωγές στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης Ε.Ε. μετά την 1/1/2021, αναφέρεται έγγραφο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο (Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων).

Το έγγραφο αναφέρεται στις διαδικασίες και προϋποθέσεις εισαγωγών μετά την κίνηση της Βρετανίας να επικαιροποιήσει τις σχετικές τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τη διακίνηση προϊόντων μεταξύ Ευρ. Ένωσης και Μεγάλης Βρετανίας μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, την 31η Δεκεμβρίου 2020. Πρόκειται για ζητήματα που τελούν υπό διαρκή επικαιροποίηση και συνεπώς κάθε ενδιαφερόμενος να εξαγάγει στη Βρετανία πρέπει να επισκέπτεται συχνά τη διαδικτυακή έκδοση του σχετικού βρετανικού κειμένου.

Όσον αφορά τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, σημειώνεται ότι:

-Από την 1/1/2021 για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων ζωικής προέλευσης από την ΕΕ τα οποία υπόκεινται σε μέτρα διασφάλισης, θα απαιτείται προαναγγελία εισαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα IPAFFS (από τον εισαγωγέα) και υγειονομικό πιστοποιητικό. Οι βρετανικές Αρχές μπορούν να υιοθετούν μέτρα διασφάλισης με σύντομη προειδοποίηση, προκειμένου να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων από συγκεκριμένες χώρες μετά από εκδήλωση νόσου ή ζήτημα δημόσιας υγείας.

Ο Βρετανός εισαγωγέας πρέπει να δίνει στον εξαγωγέα από την ΕΕ το μοναδικό αριθμό ειδοποίησης (UNN) που θα λαμβάνει με την ολοκλήρωση της προαναγγελίας εισαγωγής, ώστε ο τελευταίος να τον συμπεριλαμβάνει στο υγειονομικό πιστοποιητικό και στα λοιπά παραστατικά της εξαγωγής.

Δεν απαιτείται η είσοδος των προϊόντων στη Μεγάλη Βρετανία από Συνοριακό Σταθμό Επιθεώρησης - BCP.

-Από την 1/4/2021 προαναγγελία εισαγωγής στο ηλεκτρονικό σύστημα IPAFFS και υγειονομικό πιστοποιητικό θα απαιτείται για όλα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που θα εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία από την ΕΕ. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα σύνθετα προϊόντα, όταν περιέχουν μεταποιημένα προϊόντα κρέατος, ή αποτελούνται κατά το ήμισυ τουλάχιστον από μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, όπως γαλακτοκομικά, αυγά ή αλιεύματα.

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν, θα χρησιμοποιούνται υφιστάμενα υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών της ΕΕ, με τις απαραίτητες αλλαγές για εθνική χρήση. Αυτή τη στιγμή ισχύουν τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο σχετικό σύνδεσμο. Όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ούτε τυποποιημένο υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού, ο Βρετανός εισαγωγέας θα πρέπει να επικοινωνεί για οδηγίες με τις αρμόδιες Αρχές.

Ο έλεγχος τεκμηρίωσης θα διενεργείται από απόσταση. Έλεγχος ταυτότητας και φυσική επιθεώρηση δεν εφαρμόζονται παρά μόνο από την 1/7/2021 και μετά.

-Από την 1/7/2021 τα προϊόντα ζωικής προέλευσης από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που υπόκεινται σε μέτρα διασφάλισης, θα πρέπει να εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία μέσω ενός Συνοριακού Σταθμού Επιθεώρησης - BCP, όπου θα υφίστανται πλέον των ελέγχων παραστατικών, ελέγχους ταυτότητας και φυσική επιθεώρηση.

Λεπτομέρειες για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία ζώντων ζώων, προϊόντων και υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης, τροφίμων και ζωοτροφών υψηλού κινδύνου μη ζωικής προέλευσης είναι διαθέσιμες εδώ.

Όλες οι λεπτομέρειες αναλυτικά στο έγγραφο της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο.

20 October 2020
Banner
Banner