Πιο ανοιχτό και απελευθερωμένο λιανεμπόριο ζητά η Κομισιόν

20 April 2018

Πιο ανοιχτό και απελευθερωμένο λιανεμπόριο ζητά η Κομισιόν

Ο τομέας του λιανικού εμπορίου θεωρείται και είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς αντιπροσωπεύει το 4,5% της προστιθέμενης αξίας της οικονομίας της, ενώ την ίδια στιγμή σχεδόν 1 στους 10 εργαζομένους απασχολείται στις πάνω από 3,6 εκατομμύρια εταιρίες λιανικού εμπορίου της Κοινότητας. Η σημαντικότητα του τομέα αυτού ώθησε την Κομισιόν να δημοσιεύσει (χθες 19/4) μια σειρά βέλτιστων πρακτικών που αποσκοπούν σε έναν πιο ανοιχτό, ολοκληρωμένο και ανταγωνιστικό τομέα λιανικού εμπορίου.

Η όλη ιδέα είναι να βοηθηθούν τα κράτη μέλη και οι επιχειρήσεις ώστε να ανταποκριθούν στις παρούσες προκλήσεις καταργώντας σειρά περιορισμών στο λιανικό εμπόριο. Κι όλα αυτά σε ένα φόντο που δείχνει ότι το λιανικό εμπόριο μεταβάλλεται ραγδαία με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των λιανικών πωλήσεων πολλαπλών διαύλων.

Ποιοι είναι όμως οι κύριοι τομείς στους οποίους, σύμφωνα με την Κομισιόν, πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω παρεμβάσεις;

1. Ακόμη πιο απλές και σύντομες διαδικασίες. Όπως εξακολουθεί να ισχυρίζεται η Ε.Ε., είναι κρίσιμης σημασίας η διευκόλυνση της εγκατάστασης επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου. «Έχει ζωτική σημασία να μπορούν οι λιανέμποροι να ανοίγουν κατάστημα γρήγορα, για να αποκτούν πρόσβαση σε μια αγορά, ενισχύοντας έτσι την παραγωγικότητα και την καινοτομία. […] Οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές καλούνται να μειώσουν τον αδικαιολόγητο ή δυσανάλογο φόρτο και να κάνουν απλούστερες, συντομότερες και πιο διαφανείς τις διαδικασίες εγκατάστασης των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου». Βέβαια, λένε οι Βρυξέλλες, αυτό πρέπει να γίνει χωρίς να τεθούν σε κίνδυνο συμφέροντα δημόσιας πολιτικής, όπως είναι η χωροταξία και η προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών.

2. Απελευθέρωση γενικώς. Σημαντικότατη θεωρεί η Ε.Ε. τη μείωση των περιορισμών στην καθημερινή λειτουργία των καταστημάτων. Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να συνεπάγονται σημαντικό φόρτο για τις επιχειρήσεις και να επηρεάζουν την παραγωγικότητά τους. Γι' αυτό η Κομισιόν εντόπισε βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την προώθηση των πωλήσεων και τις εκπτώσεις, συγκεκριμένους διαύλους πωλήσεων, το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, τους ειδικούς φόρους επί των λιανικών πωλήσεων, την αγορά προϊόντων σε άλλα κράτη μέλη και τις συμβατικές πρακτικές του σύγχρονου λιανικού εμπορίου. Σκοπός είναι να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στον τομέα του λιανικού εμπορίου καθώς και δίκαιες και αποτελεσματικές αλυσίδες εφοδιασμού, χωρίς όμως να περιορίζεται η ελευθερία επιδίωξης δικαιολογημένων στόχων δημόσιας πολιτικής.

3. Νέες προσεγγίσεις για την αναζωογόνηση των αστικών κέντρων. Η Κομισιόν προτείνει στα κράτη μέλη έναν Οδηγό σχετικά με την αναζωογόνηση και τον εκσυγχρονισμό των μικρών εταιρειών λιανικών πωλήσεων. Σκοπός είναι να βοηθηθούν οι μικροί λιανοπωλητές να προσαρμοστούν στις τεχνολογικές αλλαγές και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος. Κάθε λύση συνοδεύεται από πρακτικά παραδείγματα, τα οποία σταχυολόγησε η Κομισιόν από βέλτιστες πρακτικές σε όλη την Ε.Ε. και είναι δυνατόν να μεταφερθούν σε τοπικό πλαίσιο. Ο Οδηγός προσδιορίζει επιτυχημένες περιπτώσεις που μπορούν να εμπνεύσουν τα κράτη μέλη, όπως, για παράδειγμα, να δημιουργήσουν γειτονιές λιανικών καταστημάτων ώστε να προσελκύσουν τους καταναλωτές στα αστικά κέντρα.

20 April 2018
Banner