Πακέτο Χόγκαν για τους Ευρωπαίους αγρότες. 1,68 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα

18 July 2016

Πακέτο Χόγκαν για τους Ευρωπαίους αγρότες. 1,68 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα

Story Highlights

  • Με στόχο να αντιμετωπιστεί η κρίση σε σημαντικούς γεωργικούς τομείς και ιδιαίτερα στο γαλακτοκομικό τομέα, ο Επίτροπος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. Φιλ Χόγκαν ανακοίνωσε σήμερα συγκεκριμένα μέτρα, μεταξύ των οποίων σημαντικότερο ήταν η νέα χρηματοδοτική βοήθεια η οποία συνίσταται σε επιπλέον 500 εκατ. ευρώ

Related Articles

Με στόχο να αντιμετωπιστεί η κρίση σε σημαντικούς γεωργικούς τομείς και ιδιαίτερα στο γαλακτοκομικό τομέα, ο Επίτροπος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. Φιλ Χόγκαν ανακοίνωσε σήμερα συγκεκριμένα μέτρα, μεταξύ των οποίων σημαντικότερο ήταν η νέα χρηματοδοτική βοήθεια η οποία συνίσταται σε επιπλέον 500 εκατ. ευρώ.

Από αυτά, τα 150 εκατ. θα διατεθούν στο γαλακτοκομικό τομέα και ειδικότερα στον τομέα του αγελαδινού γάλακτος για την παροχή στήριξης μεμονωμένων παραγωγών υπό την προϋπόθεση εθελοντικής μείωσης της παραγωγής και άλλα 350 εκατ. θα διατεθούν με τη μορφή εθνικών φακέλων στα κράτη μέλη για την ενίσχυση της ρευστότητας και σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Στην Ελλάδα κατανεμήθηκε με τη μορφή του εθνικού φακέλου το ποσό των 1.683.910 ευρώ.

Τα μέτρα παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. και όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χόγκαν, «Ο τελικός σκοπός μας είναι να δούμε την πολυπόθητη ανάκαμψη των τιμών που παίρνουν οι αγρότες, έτσι ώστε να μπορούν να ζήσουν από τη δουλειά τους και να συνεχίσουν να προσφέρουν ασφαλή, υψηλής ποιότητας τρόφιμα στους πολίτες».

Το πακέτο που ανακοίνωσε ο Επίτροπος περιέχει τρία βασικά στοιχεία:

- Ένα πανευρωπαϊκό σχήμα που θα δώσει τα κίνητρα προκειμένου να μειωθεί η παραγωγή γάλακτος (150 εκατ. ευρώ).

- Ενίσχυση προσαρμογής υπό όρους που θα καθοριστούν και θα εφαρμοστούν σε επίπεδο κρατών μελών από μια γκάμα επιλογών που προτείνει η Κομισιόν (350 εκατ. που θα επιτρέπεται στα κράτη μέλη να τα συνδυάσουν με εθνικές χρηματοδοτήσεις κι ετσι θα μπορούσαν μέχρι και να διπλασιάσουν το επίπεδο υποστήριξης των αγροτών).

- Μια σειρά τεχνικών μέτρων που θα προωθήσουν την ευελιξία (π.χ. στην προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη), τη ρευστότητα (π.χ. μέσω μιας αύξησης του ποσού των προκαταβολών και για τις άμεσες ενισχύσεις και για τις πληρωμές των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης) και την ενδυνάμωση των δικτύων ασφαλείας (παρατείνοντας την παρέμβαση και την ιδιωτική αποθεματοποίηση για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη).

Τι περιλαμβάνει το πακέτο

1. Σχέδιο μείωσης της παραγωγής γάλακτος. 150 εκατ. ευρώ θα υποστηρίξουν μια εθελοντική μείωση των παραδόσεων γάλακτος. Το σύστημα αυτό θα λειτουργεί σε επίπεδο Ε.Ε., έτσι ώστε οι αγρότες σε ολόκληρη την Ένωση να έχουν πρόσβαση σε αυτό, υπό τις ίδιες συνθήκες.

2. Ενίσχυση προσαρμογής υπό όρους. 350 εκατ. ευρώ θα δοθούν από μέτρα που θα λάβουν τα κράτη μέλη. Το κάθε κράτος μέλος μπορεί ακόμη και να διπλασιάσει το ποσό αυτό με εθνικές χρηματοδοτήσεις.

3. Εθελοντική συνδεδεμένη στήριξη. Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να επανεξετάσουν για ρυθμίσεις για την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη στον γαλακτοκομικό τομέα ώστε η πληρωμή να αποσυνδεθεί το 2017.

4. Παράταση της δημόσιας παρέμβασης για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη. Το ανώτατο όριο μέχρι το οποίο το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη αγοράζεται σε καθορισμένη τιμή παραμένει στις 350.000 τόνους μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2016.

5. Επέκταση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη. Παράταση μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2017.

6. Προκαταβολές. Προκαταβολές μέχρι και το 70% των άμεσων ενισχύσεων από τις 16 Οκτωβρίου, και το 85% των στρεμματικών ενισχύσεων, μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων.

7. Φρούτα και λαχανικά. Υποστήριξη στις αποσύρσεις φρούτων και λαχανικών που γίνονται από οργανώσεις παραγωγών.

Οι λεπτομέρειες όλων των μέτρων θα οριστικοποιηθούν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των προτεινόμενων μέτρων θα ενσωματωθούν σε μια διορθωτική επιστολή στο σχέδιο προϋπολογισμού 2017, το φθινόπωρο.

Πώς κατανέμονται τα 350 εκατ. ευρώ
ανά κράτος μέλος

Βέλγιο 10 979 636
Βουλγαρία 5 809 941
Τσεχία 10 346 106
Δανία 9 294 305
Γερμανία 57 955 101
Εσθονία 8 081 123
Ιρλανδία 11 086 327
Ελλάδα 1 683 910
Ισπανία 14 665 678
Γαλλία 49 900 853
Κροατία 1 517 133
Ιταλία 20 942 300
Κύπρος 297 165
Λετονία 9 760 362
Λιθουανία 13 298 661
Λουξεμβούργο 560 115
Ουγγαρία 9 543 566
Μάλτα 100 092
Ολλανδία 22 952 419
Αυστρία 5 863 491
Πολωνία 22 670 129
Πορτογαλία 3 988 059
Ρουμανία 10 896 083
Σλοβενία 1 145 506
Σλοβακία 2 062 803
Φινλανδία 7 521 715
Σουηδία 6 881 425
Ην. Βασίλειο 30 195 996
18 July 2016
Banner