Ουγγαρία, Ρουμανία στο στόχαστρο της Κομισιόν για υποστήριξη της ντόπιας παραγωγής

16 February 2017

Ουγγαρία, Ρουμανία στο στόχαστρο της Κομισιόν για υποστήριξη της ντόπιας παραγωγής

Μπορεί να μας πόνεσε η παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να… συμμορφωθεί και να αυξήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο τσίπουρο και την τσικουδιά, όμως η χώρα μας δεν είναι η μόνη που ταλαιπωρείται από την Κομισιόν για λόγους υποστήριξης της ντόπιας παραγωγής. Την ίδια μέρα που η Ελλάδα παραπεμπόταν στο Δικαστήριο, η Κομισιόν κινούσε διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας σχετικά με το λιανικό εμπόριο γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής.

Σύμφωνα με την απόφαση, προειδοποιητικές επιστολές απευθύνθηκαν στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία, για τον λόγο ότι οι εθνικοί τους κανόνες σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης. Στην Ουγγαρία, ένας νέος νόμος υποχρεώνει τους εμπόρους λιανικής να επιβάλλουν το ίδιο περιθώριο κέρδους επί των εγχώριων και επί των εισαγόμενων γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής, γεγονός που σύμφωνα με την Κομισιόν «μπορεί να αποθαρρύνει τις πωλήσεις εισαγόμενων γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής σε σύγκριση με την πώληση εγχώριων τέτοιων προϊόντων και ειδών». Η Κομισιόν θεωρεί ότι αυτό δεν είναι συμβατό με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων.

Αντιστοίχως στη Ρουμανία, οι μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου υποχρεούνται να αγοράζουν από τοπικούς παραγωγούς τουλάχιστον το 51% των τροφίμων και των γεωργικών προϊόντων που προμηθεύονται. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, «η υποχρέωση αυτή εγείρει αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητά της με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. Ο ίδιος νόμος επιβάλλει, επιπλέον, στους εμπόρους λιανικής να προωθούν τα προϊόντα ρουμανικής προέλευσης, περιορίζοντας τη δυνατότητά τους να αποφασίζουν με εμπορικά κριτήρια ποια προϊόντα θα προσφέρουν, στοιχείο που αντιβαίνει στην ελευθερία εγκατάστασης». Σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε., περιορισμοί των ελευθεριών αυτών επιτρέπονται μόνο όταν υπάρχει δικαιολογημένη ανάγκη να προστατευθεί υπέρτερο δημόσιο συμφέρον, όπως η δημόσια υγεία, και δεν υφίσταται η δυνατότητα λήψης λιγότερο περιοριστικών μέτρων.

Τώρα πλέον οι ουγγρικές και οι ρουμανικές Αρχές έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις αιτιάσεις της Επιτροπής.

16 February 2017
Banner
Banner