Νόμο για υποχρεωτική σήμανση της χώρας καταγωγής στο κρέας ανακοινώνει η Ιρλανδία

18 October 2016

Νόμο για υποχρεωτική σήμανση της χώρας καταγωγής στο κρέας ανακοινώνει η Ιρλανδία

Το Άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 1169/2011 «σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές», επικαλείται η ιρλανδική κυβέρνηση σχεδιάζοντας να ανακοινώσει στην Κομισιόν ότι σκοπεύει να επιβάλει την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής σε μια σειρά νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Το ιρλανδικό Υπουργείο Γεωργίας δηλώνει έτοιμο να φέρει νομοθεσία για τη σήμανση της χώρας καταγωγής σε νωπά, με απλή ψύξη και κατεψυγμένα μη-προσυσκευασμένα τεμάχια κρέατος από χοίρους, πρόβατα, αίγες και κοτόπουλα.

Με τη νέα νομοθεσία όλοι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων θα πρέπει να δείχνουν ξεκάθαρα και τη χώρα εκτροφής και τη χώρα σφαγής για όλα τα τεμάχια χοιρινού, αιγοπρόβειου ή κρέατος πουλερικών που πωλούνται στα σχετικά σημεία παρουσίασης, πώλησης ή προμήθειας κρέατος.

«Η Ιρλανδία ήταν πάντα υποστηρικτής της κατάλληλης και ισορροπημένης σήμανσης της προέλευσης προκειμένου να παρέχεται στους καταναλωτές ξεκάθαρη και συνοπτική πληροφόρηση όσον αφορά τα τρόφιμα που αγοράζουν» δήλωσε σχετικά εκπρόσωπος  του Υπουργείου Γεωργίας επισημαίνοντας ότι «η Ιρλανδία, πριν φέρει τη σχετική εθνική νομοθεσία, απαιτείται να το γνωστοποιήσει στο Τεχνικό Κανονιστικό Σύστημα Πληροφόρησης έτσι ώστε οι εταίροι μας σε όλη την Ευρώπη να είναι ενήμεροι για τις επερχόμενες αλλαγές που σκοπεύουμε να φέρουμε».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι διαβουλεύσεις που πραγματοποίησε η κυβέρνηση με τους πολίτες για τη νέα νομοθεσία, κατέστησαν ξεκάθαρο ότι υπάρχει ισχυρή υποστήριξη απέναντι στην πρόθεσή της για πιο αυστηρή σήμανση. «Οι καταναλωτές θέλουν να έχουν αυτή την πληροφόρηση όταν αγοράζουν προϊόντα με βάση το κρέας».

Υπενθυμίζουμε ότι ο 1169/2011 (Άρθρο 26) προέβλεπε ότι η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης αναγράφονται υποχρεωτικά για το φρέσκο, με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο κρέας χοίρων, αιγοπροβάτων και πουλερικών. Κι επίσης ότι (Άρθρο 44) για τα μη-προσυσκευασμένα τρόφιμα η αναγραφή χώρας καταγωγής ή τόπου προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική, «εκτός εάν τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνικά μέτρα που απαιτούν την παροχή» τέτοιων ενδείξεων. Με επόμενο Κανονισμό, τον 1337/2013 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011», προβλέφθηκαν (Άρθρο 5) για τα κρέατα που προορίζονται για παράδοση στον τελικό καταναλωτή ή σε μονάδες ομαδικής εστίασης, οι ενδείξεις «Εκτροφή στην (κράτος μέλος της Ε.Ε. ή τρίτη χώρα)», «Σφαγή στην (κράτος μέλος Ε.Ε. ή τρίτη χώρα)» και ο κωδικός παρτίδας. Επιπλέον, ο ίδιος Κανονισμός επιτρέπει οι δύο πρώτες ενδείξεις να αντικαθίστανται με την ένδειξη «Καταγωγή: (κράτος μέλος της Ε.Ε. ή τρίτη χώρα)» υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση τροφίμων αποδεικνύει με τρόπο ικανοποιητικό για την αρμόδια αρχή ότι το κρέας έχει αποκτηθεί από ζώα που έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί σε ένα μόνο κράτος μέλος ή σε μία μόνο τρίτη χώρα.

[Με πληροφορίες από: globalmeatnews.com]

18 October 2016
Banner