Νέες πιέσεις δέχεται η αγορά χοιρινού

02 November 2021

Νέες πιέσεις δέχεται η αγορά χοιρινού

Οι τιμές των χοίρων στην Ευρ. Ένωση είναι σήμερα 24% κάτω από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Αυτό οφείλεται στον μεγαλύτερο αριθμό σφαγών των υπεράριθμων χοίρων και στην ταυτόχρονη ασθενέστερη ζήτηση τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στις εξαγωγικές αγορές. Ως συνέπεια, οι παραγωγοί στη Γερμανία και στην Ολλανδία λιγοστεύουν το κοπάδι που διατηρούν – έτσι, για τους επόμενους μήνες αναμένεται μείωση της παραγωγής.

Σε αυτήν την εκτίμηση προχωρούν οι αναλυτές της Rabobank όσον αφορά τον κλάδο χοιρινού για το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Η κατάσταση δεν αφορά μόνο την Ευρώπη. Οι τιμές των χοίρων παγκοσμίως σημείωσαν απότομη πτώση, καθώς σε όλο τον κόσμο η ανάκαμψη της παραγωγής έχει υπερκεράσει την ανάκαμψη της ζήτησης.

Η γρήγορη μείωση των τιμών κατά τους περασμένους μήνες και οι συνακόλουθες απώλειες που έχουν οι παραγωγοί σε ορισμένες αγορές θα επιβραδύνουν την ανάπτυξη του ζωικού κεφαλαίου το 2022, η οποία έτσι θα αντισταθμίσει τα οφέλη από την καλύτερη κατάσταση που αναμένεται στο μέτωπο της αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ΑΠΧ). Οι τιμές, πάντως, παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενες από τους περιορισμούς της πανδημίας και τις μακροοικονομικές τάσεις.

Οι περιορισμοί σε εργατικό δυναμικό στον κλάδο της βιομηχανίας κρέατος ορισμένων χωρών, και το αυξημένο κόστος θα πιέσουν περαιτέρω την παραγωγή. Την ίδια όμως στιγμή, η μετακύλιση μέρους του αυξημένου κόστους στους καταναλωτές πιθανότατα θα έχει συνέπειες στη ζήτηση και θα περιοριστεί η κατανάλωση.

Τα όσα αναφέρθηκαν στην αρχή σχετικά με την Ευρώπη, πρέπει να συμπληρωθούν με την εικόνα άλλων βασικών περιοχών παραγωγής για να σταθμιστούν πιο αντικειμένικά οι εξελίξεις.

Πιο συγκεκριμένα, στην Κίνα το αυξανόμενο κόστος και η συνεχιζόμενη απειλή της ΑΠΧ οδήγησαν τις τιμές σε νέα χαμηλά ωθώντας στην έξοδο από τον κλάδο, πολλούς μικρούς παραγωγούς. Την ίδια στιγμή η ζήτηση παραμένει ασθενής, με συνέπεια η Κίνα να περιορίζει τις εισαγωγές, σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ισορροπία προσφοράς-ζήτησης.

Αυτά τα στοιχεία δίνουν τον τόνο στην πλευρά της Κίνας, ενώ ταυτόχρονα στις ΗΠΑ η προσφορά θα παραμείνει σχετικά περιορισμένη μέχρι τις αρχές του 2022. Όμως η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να επιβραδυνθεί λόγω των ανατιμητικών εξελίξεων στο εισόδημα των νοικοκυριών, και ως αποτέλεσμα θα υπάρξει σημαντική πίεση προκειμένου οι εξαγωγές να δώσουν διέξοδο στους παραγωγούς.

Στον έτερο παγκόσμιο «παίκτη» του κλάδου, τη Βραζιλία, οι παραγωγοί παραμένουν αισιόδοξοι, παρά την αύξηση του κόστους ζωοτροφών κατά 34% σε ετήσια βάση. Αιτία, οι ισχυρές εξαγωγές, που υποστηρίζονται από το αδύναμο νόμισμα αλλά και από την μεγάλη εγχώρια προσφορά προϊόντος, καθώς αναμένεται 5,5% αύξηση της παραγωγής χοιρινού κρέατος για φέτος, και επιπρόσθετη αύξηση το 2022.

02 November 2021
Banner
Banner