Νέα επιστολή εμπόρων στο Υπ.Οικ. για το ΦΠΑ στα ζώντα ζώα

09 June 2016

Νέα επιστολή εμπόρων στο Υπ.Οικ. για το ΦΠΑ στα ζώντα ζώα

Με νέα επιστολή που απέστειλε η Ένωση Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας χθες 8/6 στο Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει τα προβλήματα που δημιουργούνται με την ΠΟΛ 1058/20.04.2016 και ζητά την άμεση υπαγωγή του εμπορίου ζώντων ζώων και του συνόλου των βρώσιμων παραπροϊόντων σφαγής στο συντελεστή ΦΠΑ 13%.

Όπως αναφέρουν στην επιστολή τους:

Οι συντάκτες της ΠΟΛ αγνοούν τον τρόπο διακίνησης και εμπορίας ζώντων ζώων και κρέατος στην ελληνική αγορά. Η πρακτική που ακολουθείται σήμερα αλλά και χρόνια τώρα είναι η κάτωθι:

  • Ο κτηνοτρόφος είτε με αρνιά, κατσίκια, πρόβατα, γίδια, είτε με βοοειδή, μόσχους, αγελάδες, εκδίδει τιμολόγιο στο όνομα του αγοραστή, πηγαίνοντας τα ζώα του στο σφαγείο, όπου πωλεί το κρέας του ζώου. Λαμβάνει δε καθαρή τιμή επί του κρέατος.
  • Τα έξοδα σφαγείου, φασόν χρήσης σφαγείου, συν τα σφακτικά που παίρνουν οι εκδοροσφαγείς, πληρώνονται από τον έμπορο και επειδή είναι παροχή υπηρεσιών έχουν ΦΠΑ 24%, καθώς επίσης ο αγοραστής-έμπορος πληρώνει και τα κτηνιατρικά τέλη σφαγής.
  • Επί του καθαρού προϊόντος κρέατος ο κτηνοτρόφος εκδίδει τιμολόγιο με 13% ΦΠΑ. Αυτή είναι η διαδικασία, διότι ειδάλλως δεν θα βρεθεί ποτέ άκρη στην τιμή κοστολόγησης του τελικού προϊόντος.

Η άλλη περίπτωση είναι η αγορά ζώων ζωντανών με σκοπό την μελλοντική σφαγή, όπου και εκεί κακώς και παράλογα μπήκε ο υψηλός συντελεστής ΦΠΑ 24%, με αποτέλεσμα όλοι οι έμποροι να έχουν λαμβάνειν επιστροφή ΦΠΑ από την εφορία, καθώς πωλούν κρέας με συντελεστή ΦΠΑ 13% και γνωρίζετε πόσο δύσκολα πλέον επιστρέφεται.

Ακόμη, τα μεγάλα ποσά που οι έμποροι έχουν λαμβάνειν επιστροφή από ΦΠΑ, συνεπάγονται για τις επιχειρήσεις στέρηση κεφαλαίων κίνησης, γεγονός που αναγκάζει τους εμπόρους να στραφούν προς τα εισαγόμενα κρέατα, όπου ο ΦΠΑ είναι 13% και ο οποίος καταβάλλεται μετά την πώληση, καταφέροντας δε τεράστιο πλήγμα στην ελληνική κτηνοτροφία. Τέλος, οι επιχειρήσεις που ασχολούνται μόνο με το χονδικό εμπόριο κρεάτων, δεν μπορούν να αντέξουν τη διαφορά του 11% μεταξύ της αγοράς και της πώλησης, δεδομένου ότι το εμπορικό κέρδος είναι κάτω του 10% μεικτά.

Παράλληλα με τον τρόπο που αναφέρεται στην ΠΟΛ, όπου ο κτηνοτρόφος πλέον για να εκδώσει τιμολόγιο με ΦΠΑ 13% πρέπει ο ίδιος να πηγαίνει τα ζώα στο σφαγείο, να πληρώνει το σφαγείο, να πωλεί τα δέρματα και τα παραπροϊόντα σφαγής, όπως έντερα, στομάχια, κοιλιές και πόδια, ουσιαστικά γίνεται έμπορος και υπάρχει κίνδυνος να χάσει τις αγροτικές επιδοτήσεις με την υπαγωγή του σε άλλη επαγγελματική ιδιότητα, όπως αυτή του εμπόρου κρέατος και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς οι αγροτικές επιδοτήσεις βοηθούν πραγματικά τους παραγωγούς κτηνοτρόφους.

Ακόμη με την ΠΟΛ υπάγονται κάποια παραπροϊόντα σφαγής (έντερα, κύστες και στομάχια) στο συντελεστή ΦΠΑ 24%. Μπορεί ο δασμολογικός κωδικός 0511 του Δασμολογίου της ΕΕ να θεωρεί το προϊόν για βιομηχανική χρήση και ως εκ τούτου μη βρώσιμο, αλλά για την ελληνική επικράτεια τα εν λόγω προϊόντα (έντερα, στομάχια και κοιλιές) είναι βρώσιμα και χρησιμοποιούνται σε κοκορέτσια, γαρδούμπες αλλά και ως πατσάς στα πατσατζίδικα. Σας γνωρίζουμε δε ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ 1188/26.08.2015 και τον Ν.4336/2015 τα βρώσιμα παραπροϊόντα, όπως τα έντερα, τα στομάχια και οι κοιλιές των βοοειδών, υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή διότι είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

Παρακαλούμε πολύ να διορθωθεί ο ΦΠΑ στα ζωντανά ζώα από 24% σε 13%, αλλά και η όλη αυτή διαδικασία όπως ανφέρεται στην ΠΟΛ 1058/20.04.2016 να είναι στο 13%, διότι όσοι δραστηριοποιούνται στη σφαγή ελληνικών ζώων, ήδη έχουν να λαμβάνουν ΦΠΑ και στο τέλος η διαφορά του 11% θα τους αναγκάσει να στραφούν στις εισαγωγές.

09 June 2016
Banner