Manuel Estrada-Nora: Οι κεντρικές αγορές έχουν μέλλον

11 June 2014

Manuel Estrada-Nora: Οι κεντρικές αγορές έχουν μέλλον

Ως «αγαθό» για την κοινωνία αντιμετωπίζει ο Ισπανός πρόεδρος της Παγκόσμιας Ένωσης Κεντρικών Αγορών (WUWM) Manuel Estrada-Nora το θεσμό των κεντρικών αγορών. Βρέθηκε στη χώρα μας για το συνέδριο της διεθνούς οργάνωσης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μίλησε στο Meat News για το μέλλον των αγορών χονδρεμπορίου νωπών τροφίμων, το οποίο ο ίδιος αντιλαμβάνεται ως ολοκληρωμένες υπηρεσίες logistics.

 

Συνέντευξη στον Γιώργο Κατερίνη

Δημοσιεύτηκε στο Meat News, τ.17, Ιούνιος 2014

 

Αν και στη χώρα μας ο θεσμός των κεντρικών αγορών φθίνει, σε πολλές άλλες χώρες οι αγορές εξακολουθούν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διεξαγωγή του χονδρικού εμπορίου τροφίμων. Αυτό έδειξε η μεγάλη συμμετοχή αντιπροσώπων από αγορές όλου του κόσμου στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας για πρώτη φορά. Ο πρόεδρος της WUWM μιλώντας στο συνέδριο αναφέρθηκε στον κοινωνικό χαρακτήρα των αγορών αυτών, ενώ στη συνέντευξη που μας παραχώρησε διατυπώνει την άποψή του για το πώς μπορούν αυτές οι αγορές να ανταποκριθούν στις σημερινές συνθήκες.

 

Meat News: Πιστεύετε ότι υπάρχει παρέμβαση στον τομέα της διανομής τροφίμων μέσω των αγορών; Παίζουν ρόλο στην ασφάλεια και τον έλεγχο των τροφίμων;

M. Estrada: Ο ρόλος των κεντρικών αγορών στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων είναι κρίσιμος. Πρόκειται για ένα βασικό σημείο ελέγχου στις υγειονομικές επιθεωρήσεις και επίσης για ένα βασικό σημείο παρέμβασης σε περίπτωση διατροφικών κρίσεων. Αλλά πάνω απ’ όλα, πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός που δημιουργούν οι αγορές χονδρικής μεταξύ των εμπόρων είναι μια κινητήρια δύναμη για τη βελτίωση της ποιότητας και τιμής, με άλλα λόγια για τον αυτοέλεγχο και τη βελτίωση των προτύπων ασφαλείας από τους επιχειρηματίες.

Οι μεγάλες αλυσίδες διανομής είναι επίσης σύμμαχοι των αγορών χονδρικής. Παρά το γεγονός ότι αυτές χρησιμοποιούν τις δικές τους εφοδιαστικές γραμμές, μπορούν επίσης να είναι αγοραστές στις αγορές χονδρικής. Και εκτός αυτού, δεν είναι λιγότερο σημαντικό ότι χρησιμοποιούν τις σύγχρονες κεντρικές αγορές για δικά τους κτίρια, ή υπηρεσίες logistics, ή cash & carry.

 

Meat News: Στην έναρξη του συνεδρίου WUWM αναφερθήκατε στο μέλλον των κεντρικών αγορών. Πείτε μας τη γνώμη σας για το μέλλον του θεσμού. Μπορεί ο θεσμός αυτός να παίξει ρόλο στις παρούσες συνθήκες;

M. Estrada: Είμαι πεπεισμένος ότι οι αγορές χονδρικής των νωπών τροφίμων είναι ένα αγαθό για την κοινωνία. Έχουν συμβολή στον εκσυγχρονισμό του γεωργικού τομέα μιας χώρας. Οι κεντρικές αγορές ωφελούν τους παραγωγούς, τους χονδρεμπόρους, τους λιανοπωλητές και τους τελικούς καταναλωτές ολόκληρης της εμπορικής αλυσίδας τροφίμων. Οι κεντρικές αγορές έχουν διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο ως «εκκολαπτήρια επιχειρήσεων» και εξακολουθούν να παίζουν αυτό το ρόλο σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Επιπλέον έχουν προκαλέσει ή εξασφαλίσει ευεργετικά αποτελέσματα ως προς την ασφάλεια των τροφίμων, τη διαφάνεια της αγοράς, τον ανταγωνισμό, τις τράπεζες τροφίμων, την περιβαλλοντική ευθύνη, τις υπηρεσίες logistics και γενικά τις διαδικασίες προστιθέμενης αξίας, όπου οι κεντρικές αγορές προσφέρουν τις καλύτερες ευκαιρίες για το μέλλον.

 

Meat News: Από το συνέδριο αντιληφθήκαμε ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες ο θεσμός των αγορών είναι σε ανάπτυξη, ενώ στις αναπτυγμένες οικονομίες υπάρχει μειωμένη δραστηριότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι κεντρικές αγορές είναι ένας θεσμός σε παρακμή; Είναι ξεπερασμένες;

M. Estrada: Καθόλου, οι αγορές χονδρικής πώλησης παίζουν βασικό ρόλο τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις αναπτυγμένες χώρες από διαφορετικές οπτικές γωνίες: πρώτον, στην αποτελεσματική παροχή νωπών τροφίμων στις πόλεις, αλλά και στον τομέα της απασχόλησης, στην διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων και την αξιοποίηση τους, στην υποστήριξη των μικρών και μεσαίων ιδιωτικών επιχειρήσεων, στον θεσμικό έλεγχο και την επιθεώρηση των κανόνων υγιεινής, στην προώθηση του ανταγωνισμού μεταξύ των πολλών φορέων, κ.λπ.

Είναι λογικό ότι οι αγορές χονδρικής πώλησης στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν κάποιες διαφορές σε σύγκριση με εκείνες των χωρών με πιο σύγχρονες οικονομίες. Στο τέλος της ημέρας, οι κεντρικές αγορές εξαρτώνται από το επιχειρηματικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον των πόλεων και των χωρών όπου δραστηριοποιούνται. Το εύρος και το επίπεδο των υπηρεσιών logistics, οι τηλεπικοινωνίες, οι εργασίες προστιθέμενης αξίας, το μέγεθος των χονδρεμπόρων, η καθετοποίηση των επιχειρήσεων, οι εξαγωγές κ.λπ. ποικίλλουν από χώρα σε χώρα.

Στις ανεπτυγμένες χώρες αντιμετωπίζουμε την όλο και αυξανόμενη σημασία των αγορών χονδρικής ως πλατφόρμες logistics, όπου μια σαφής συμβίωση μεταξύ των παραδοσιακών λειτουργιών χονδρικής αγοράς και των υπηρεσιών logistics προσφέρουν στο θεσμό ένα καλό παρόν και ένα καλύτερο μέλλον.

 

Meat News: Από τη διεθνή εμπειρία σας, υπάρχουν πρακτικές που μπορούν να χρησιμεύσουν ως παραδείγματα για άλλες αγορές;

M. Estrada: Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μεταφέρουμε καλές εμπειρίες από τη μία χώρα στην άλλη. Αλλά με κάποιες αλλαγές προσαρμογής στις συγκεκριμένες συνθήκες, υπάρχουν πολλά «διδάγματα» ή ορθές πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν σε άλλες αγορές. Αυτός είναι κυρίως ο στόχος της WUWM, η βελτίωση της ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας μέσα στην κοινότητα, ώστε να βοηθηθούμε να είμαστε καλύτεροι διαχειριστές των αγορών μας. Η εμπειρία που σας ανέφερα από την κεντρική αγορά κρέατος της Μαδρίτης είναι μία επιτυχημένη περίπτωση, και εγώ επίσης έχω αποκομίσει μια πολύ καλή εντύπωση από την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης και τη δυναμική της, τόσο για την εγχώρια αγορά, όσο και για εξαγωγές.

 

Meat News: Τι είναι αυτό που κερδίσατε από την επίσκεψή σας στην Ελλάδα;

M. Estrada: Καταρχάς επιτρέψτε μου, στο όνομα της Παγκόσμιας Ένωσης Κεντρικών Αγορών (WUWM), να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης για την επιτυχή φιλοξενία της εαρινής συνόδου μας. Βρήκα αρκετά αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι γειτονικές χώρες έχουν ως πελάτες των χονδρεμπόρους που είναι εγκατεστημένοι στην αγορά της Θεσσαλονίκης.

Εκτός από την ευχαρίστηση της επίσκεψης σε μια υπέροχη χώρα σαν τη δική σας, με πανέμορφη φύση και τοπία, υπέροχους ανθρώπους, πλούσια ιστορία και πάνω απ’ όλα στον τόπο όπου γεννήθηκαν τα θεμέλια του πολιτισμού μας, απόλαυσα την επίσκεψη στις αγορές σας, τόσο τις αγορές χονδρικής, όσο και της λιανικής, ειδικά τις υπαίθριες αγορές και επίσης μου άρεσε το νόστιμο ελληνικό φαγητό .

 

MERCASA – ένα δίκτυο κεντρικών αγορών

 

Meat News: Στην Ισπανία οι κεντρικές αγορές χονδρικής είναι αρκετά δραστήριες και διαθέτουν ένα δίκτυο. Ποιο είναι το ποσοστό των προϊόντων που διακινούνται μέσω αυτών, σε σχέση με το σύνολο των διακινούμενων προϊόντων;

M. Estrada: Καταρχάς επιτρέψτε μου, στο όνομα της Παγκόσμιας Ένωσης Κεντρικών Αγορών (WUWM), να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης για την επιτυχή φιλοξενία της εαρινής συνόδου μας. Βρήκα αρκετά αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι γειτονικές χώρες έχουν ως πελάτες των χονδρεμπόρους που είναι εγκατεστημένοι στην αγορά της Θεσσαλονίκης.

Το δίκτυο της ισπανικής εταιρείας MERCASA (αναλύεται Mercados Centrales de Abastecimiento, Sociedad Anónima) που είναι κρατικής ιδιοκτησίας έχει 23 συγκροτήματα τροφίμων και το ποσοστό των νωπών προϊόντων που διοχετεύονται μέσω αυτών είναι περίπου το 50% της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών, το 55% των ψαριών και των θαλασσινών και περισσότερο από το 20% του κρέατος. Σε γενικές γραμμές η περιοχή την οποία καλύπτουν αυτά τα 23 συγκροτήματα τροφίμων είναι το σύνολο της χώρας.

 

Meat News: Στην Ελλάδα το κρέας σε μεγάλο βαθμό διακινείται εκτός κεντρικών αγορών. Τι συμβαίνει στην Ισπανία;

Μ. Estrada: Οι ισπανικές κεντρικές αγορές είναι αφιερωμένες κυρίως στα φρούτα, τα λαχανικά και τα ψάρια. Από τα 23 συγκροτήματα τροφίμων της MERCASA μόνο σε 7 υπάρχουν σφαγεία ή αγορές χονδρικής πώλησης κρέατος. Ωστόσο ορισμένες από αυτές τις αγορές κρέατος έχουν μια πολύ σημαντική εμπορική δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα, αυτές της Σαραγόσα, της Μπάρνα, ή της Μαδρίτης.

Στις επτά αγορές κρέατος της Ισπανίας λειτουργούν πάνω από 100 εταιρείες, οι οποίες κατέχουν περίπου το 25 % της ισπανικής αγοράς κρέατος. Μόνο η Κεντρική Αγορά Κρέατος της Μαδρίτης με 24 επιχειρήσεις διακίνησε περισσότερους από 125.000 τόνους το 2013, αυξάνοντας κάθε χρόνο τις αποδόσεις της από το 1999 που άνοιξε και ικανοποιεί τους χονδρεμπόρους και τους λιανοπωλητές.

 

 

Info

Η World Union of Wholesale Markets αντιπροσωπεύει περισσότερες από 250 αγορές σε 42 χώρες. Οι αγορές που συμμετέχουν είναι τόσο κρατικές, όσο και ιδιωτικές. Από τη χώρα μας συμμετέχουν ο ΟΚΑΑ και η ΚΑΘ. Πραγματοποιούνται δυο σύνοδοι το χρόνο. Η επόμενη σύνοδος πραγματοποιείται στο Λονδίνο, στις 24 -26 Σεπτεμβρίου 2014.

11 June 2014
Banner
Banner