Κατέφθασαν οι λεπτομέρειες για το… ιουλιανό πακέτο των 500 εκατ. ευρώ σε γάλα και κτηνοτροφία

12 September 2016

Κατέφθασαν οι λεπτομέρειες για το… ιουλιανό πακέτο των 500 εκατ. ευρώ σε γάλα και κτηνοτροφία

Δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είχε ανακοινωθεί από ημερών, οι 7 διαφορετικοί Κανονισμοί που σχετίζονται με το πακέτο βοήθειας 500 εκατ. ευρώ το οποίο είχε αναγγείλει για τα γαλακτοκομικά και άλλους τομείς της κτηνοτροφίας, ο Επίτροπος Φιλ Χόγκαν από τον Ιούλιο. Αυτό που μένει είναι να αρχίσουν να μπαίνουν μπροστά οι νέες ρυθμίσεις που αφορούν προκαταβολές, αποθεματοποίηση κλπ. Υπενθυμίζεται ότι το πακέτο περιλαμβάνει και 1,68 εκατ. ευρώ που προορίζονται για την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, οι νέοι κανόνες αφορούν τους ακόλουθους 3 κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς και 4 εκτελεστικούς Κανονισμούς:

-Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/1612 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος (150 εκατ. ευρώ)

-Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/1613 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας (350 εκατ. ευρώ)

-Κατ 'εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/1614 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων υπό μορφή παράτασης της περιόδου δημόσιας παρέμβασης για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη το 2016 και πρώιμης έναρξης της περιόδου δημόσιας παρέμβασης για το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη το 2017 και για παρέκκλιση από τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1238 όσον αφορά τη συνέχιση της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 826/2008 σχετικά με την ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση κατ’ εφαρμογή του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 948/2014 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1272/2009 όσον αφορά τη δημόσια παρέμβαση δυνάμει του παρόντος Κανονισμού.

-Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/1615 για την τροποποίηση του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/559 όσον αφορά την περίοδο κατά την οποία επιτρέπονται συμφωνίες και αποφάσεις σχετικά με τον προγραμματισμό της παραγωγής στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

-Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/1616 για παρέκκλιση από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την πιθανή αναθεώρηση των μέτρων προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων για το έτος υποβολής αιτήσεων 2017.

-Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/1617 σχετικά με παρέκκλιση για το έτος υποβολής αιτήσεων 2016 από το άρθρο 75 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το επίπεδο των προκαταβολών για τις άμεσες ενισχύσεις και μέτρα αγροτικής ανάπτυξης σε σχέση με τις εκτάσεις και τα ζώα, καθώς και από το άρθρο 75 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του εν λόγω Κανονισμού όσον αφορά τις άμεσες ενισχύσεις

-Εκτελεστικός Κανονισμός 2016/1619 για την τροποποίηση του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 948/2014 όσον αφορά την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων για ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη.

12 September 2016
Banner