Κομισιόν: Προϋπολογισμός με ψαλίδι στη χρηματοδότηση για Γεωργία και Πολιτική Συνοχής

03 May 2018

Κομισιόν: Προϋπολογισμός με ψαλίδι στη χρηματοδότηση για Γεωργία και Πολιτική Συνοχής

Λιγότερα χρήματα, αλλά πιο αποτελεσματική διάθεσή τους. Αυτό φαίνεται να είναι το φιλόδοξο σχέδιο της Κομισιόν για την κοινή Αγροτική Πολιτική, η οποία σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν χθες στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, θα πρέπει να αρκεστεί σε χρηματοδότηση μικρότερη κατά 5% από τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ε.Ε. για τα έτη 2021-2027. Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου (και συνεπώς η μη-συνεισφορά του στον ενωσιακό προϋπολογισμό) είναι ο λόγος που προβάλλεται γι’ αυτή τη μείωση αν και, όπως αναφέρει η Κομισιόν, η Γεωργική Πολιτική, όπως και η Πολιτική Συνοχής (η οποία θα υποστεί την ίδια περικοπή 5%), «παραμένουν εξίσου σημαντικές όπως πριν και, ως εκ τούτου, διατηρούν πλήρως την κυρίαρχη θέση τους όσον αφορά τη συνολική χρηματοδότηση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού. Θα συνεχίσουν να υλοποιούν τους βασικούς στόχους τους, αλλά θα εκσυγχρονιστούν για να καταστούν πιο αποτελεσματικές και να κατευθύνουν τη στήριξη εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαία. Ταυτόχρονα, η ΕΕ απέκτησε νέες αρμοδιότητες αφότου θεσπίστηκαν οι δύο αυτές πολιτικές, πριν από αρκετές δεκαετίες. Είναι επομένως λογικό να μειωθούν τα σχετικά τους μερίδια. Επιπλέον, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου καθιστά αναγκαίες μειώσεις κατά περίπου 5 % τόσο στα προγράμματα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής όσο και σε εκείνα της πολιτικής για τη συνοχή, δεδομένου ότι καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μερίδιο του προϋπολογισμού της Ε.Ε.»

Σύγκλιση άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο

Σύγκλιση ενισχύσεων, στήριξη μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων, αλλά και νέο αποθεματικό κρίσεων, είναι το σχέδιο που προβάλλει η Κομισιόν, φροντίζοντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που προκαλεί η μείωση της χρηματοδότησης της ΚΑΠ. Η Ευρώπη χρειάζεται έναν ανθεκτικό, βιώσιμο και ανταγωνιστικό γεωργικό τομέα, ώστε να εξασφαλίζει την παραγωγή ποιοτικών, ασφαλών και οικονομικά προσιτών τροφίμων στους Ευρωπαίους και έναν ισχυρό κοινωνικοοικονομικό ιστό στις αγροτικές περιοχές. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί αυτό να γίνει με λιγότερους πόρους.

Η Κομισιόν πάντως έχει μια απάντηση, η οποία ωστόσο θα κληθεί να αποδείξει την αλήθεια της στο μέλλον: «Η Επιτροπή προτείνει μια αναθεωρημένη, εκσυγχρονισμένη κοινή γεωργική πολιτική η οποία θα διασφαλίζει την πρόσβαση σε τρόφιμα υψηλής ποιότητας, με παράλληλη διατήρηση μιας πλήρως ολοκληρωμένης ενιαίας αγοράς γεωργικών προϊόντων στην ΕΕ. Η αναμορφωμένη αυτή πολιτική θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο περιβάλλον και το κλίμα και θα στηρίζει τη μετάβαση προς έναν περισσότερο βιώσιμο γεωργικό τομέα, καθώς και την ανάπτυξη δυναμικών αγροτικών περιοχών. Τα επίπεδα των άμεσων ενισχύσεων ανά εκτάριο μεταξύ των κρατών μελών θα εξορθολογιστούν και θα στοχοθετηθούν καλύτερα. Θα συνεχίσουν να συγκλίνουν προς τον μέσο όρο της ΕΕ.

Θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Στο πλαίσιο των νέων κανόνων, τα κράτη μέλη θα αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες όσον αφορά τη βέλτιστη χρήση του προϋπολογισμού για τη γεωργία. Θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία απ' ό,τι σήμερα να μεταφέρουν κονδύλια μεταξύ των άμεσων ενισχύσεων και της αγροτικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τις εθνικές ανάγκες και στόχους.

Θα δημιουργηθεί ένα νέο αποθεματικό κρίσεων για την αντιμετώπιση κρίσεων που προκύπτουν από απρόβλεπτες εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ή από συγκεκριμένους κραδασμούς στον γεωργικό τομέα ως συνέπεια ενεργειών χωρών εκτός της Ε.Ε.»

Δείτε εδώ χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ε.Ε.

Επόμενα βήματα

Με βάση τις χθεσινές προτάσεις, η Κομισιόν θα υποβάλει, τις επόμενες εβδομάδες, λεπτομερείς προτάσεις για τα μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα ανά τομέα και στη συνέχεια εναπόκειται στο Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με τον μελλοντικό μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ε.Ε. ομόφωνα και με την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτά θα πρέπει να προχωρήσουν πολύ γρήγορα και πάντως να έχει επιτευχθεί συμφωνία πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη διάσκεψη κορυφής στο Σιμπίου, στις 9 Μαΐου 2019.

 

03 May 2018
Banner