Κέντρο γνώσεων για την απάτη στα τρόφιμα εγκαινιάζει η Κομισιόν

12 March 2018

Κέντρο γνώσεων για την απάτη στα τρόφιμα εγκαινιάζει η Κομισιόν

Το κέντρο γνώσεων για την απάτη στον τομέα των τροφίμων και την ποιότητα των τροφίμων εγκαινιάζει την Τρίτη 13/3 η Κομισιόν, ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα των τροφίμων και τις δόλιες πρακτικές όσον αφορά τα τρόφιμα.

Το κέντρο γνώσεων, για τη λειτουργία του οποίου θα είναι υπεύθυνο το Κοινό Κέντρο Ερευνών, είναι ένα δίκτυο που συγκροτείται από εμπειρογνώμονες εντός και εκτός της Επιτροπής, και το οποίο θα στηρίζει τους φορείς χάραξης πολιτικής της Ε.Ε. και τις εθνικές αρχές κοινοποιώντας και παρέχοντας πρόσβαση στις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με την απάτη στον τομέα των τροφίμων και με θέματα που αφορούν την ποιότητα των τροφίμων.

Οι ανησυχίες σχετικά με την απάτη στον τομέα των τροφίμων και την ποιότητα των τροφίμων υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και βλάπτουν το σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη, από τους γεωργούς έως τους λιανοπωλητές. Οι πρόσφατες περιπτώσεις απάτης στον τομέα των τροφίμων αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τα εξής προϊόντα: ελαιόλαδο, κρασί, μέλι, ψάρια, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας και πουλερικά. Επιπλέον, οι καταναλωτές είναι ενδεχομένως ευάλωτοι σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μάρκετινγκ, ιδίως όσον αφορά προϊόντα διατροφής με σημαντικές διαφορές ως προς τη σύνθεση που προσφέρονται, ωστόσο, με παρόμοια συσκευασία σε διάφορες αγορές.

Το κέντρο γνώσεων για την απάτη στον τομέα των τροφίμων και την ποιότητα των τροφίμων θα:

  • συντονίζει τις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς, π.χ. σχετικά με τη σύνθεση και τις οργανοληπτικές ιδιότητες των τροφίμων που προσφέρονται με την ίδια συσκευασία και σήμανση σε πολλές αγορές σε ολόκληρη την ΕΕ·
  • διαχειρίζεται ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ενημέρωσης για την απάτη στον τομέα των τροφίμων, π.χ. με την παρακολούθηση των μέσων ενημέρωσης και την κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών στο ευρύ κοινό·
  • συνδέει τα συστήματα ενημέρωσης των κρατών μελών και της Επιτροπής, π.χ. μέσω βάσεων δεδομένων οι οποίες θα περιέχουν στοιχεία για τη σύνθεση ορισμένων γεωργικών προϊόντων διατροφής υψηλής αξίας, όπως το κρασί και το ελαιόλαδο·
  • παράγει ειδικές ανά χώρα γνώσεις· π.χ. με τη χαρτογράφηση των ικανοτήτων και των εργαστηριακών υποδομών στα κράτη μέλη.

Το κέντρο γνώσεων για την απάτη στον τομέα των τροφίμων και την ποιότητα των τροφίμων θα καταρτίζει ενημερωτικά δελτία και διαδραστικούς χάρτες, θα δημιουργεί βάσεις δεδομένων, θα συντάσσει εκθέσεις σε τακτική βάση και θα καθιστά τις πληροφορίες αυτές προσβάσιμες στο κοινό. Το κέντρο γνώσεων θα χρηματοδοτείται πλήρως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το μέγεθος των διαφόρων ομάδων εμπειρογνωμόνων θα εξαρτηθεί από το αντικείμενο των εργασιών. Το κέντρο γνώσεων θα συμπληρώσει το έργο του δικτύου της ΕΕ για την απάτη στον τομέα των τροφίμων παρέχοντας ένα σημείο διασύνδεσης μεταξύ επιστήμης και χάραξης πολιτικής. 

Το νέο κέντρο γνώσεων για την απάτη στον τομέα των τροφίμων και την ποιότητα των τροφίμων θα εγκαινιάσει στο Στρασβούργο ο Τίμπορ Νάβρατσιτς, Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το Κοινό Κέντρο Ερευνών, ενώ παρόντες θα είναι ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και Επίτροπος Ενεργειακής Ένωσης, Μάρος Σέφτσοβιτς, και η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, Βιέρα Γιούροβα.

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας του κέντρου γνώσεων, ο Επίτροπος κ. Νάβρατσιτς δήλωσε τα εξής: «Στον τομέα των τροφίμων η επιστήμη μπορεί να αποδείξει με άμεσο και ουσιαστικό τρόπο ότι αποφέρει οφέλη στους πολίτες. Η ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνουμε είναι σημαντική για όλους μας, και, δεδομένου ότι η απάτη στον τομέα των τροφίμων αποτελεί διακρατική εγκληματική δραστηριότητα, η ΕΕ έχει σαφή ρόλο να διαδραματίσει στην αντιμετώπισή της. Η έναρξη λειτουργίας του κέντρου γνώσεων για την απάτη στον τομέα των τροφίμων και την ποιότητα των τροφίμων αποτελεί σημαντικό βήμα. Θα συμβάλει στην προστασία της ακεραιότητας της αλυσίδας τροφίμων στην ΕΕ, θα διασφαλίσει την ποιότητα των προϊόντων διατροφής και, κατά συνέπεια, θα παραγάγει σαφή προστιθέμενη αξία για πολλούς πολίτες της ΕΕ

Η Επίτροπος κ. Γιούροβα από την πλευρά της ανέφερε: «Η Επιτροπή λαμβάνει το ζήτημα της ποιότητας των τροφίμων και της αδικαιολόγητης διαφοροποίησης πολύ σοβαρά και έχει ήδη λάβει διάφορα συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η διάθεση καλύτερων επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων αποτελεί θεμελιώδες μέρος του έργου αυτού. Αυτό το νεοσυσταθέν κέντρο γνώσεων, το οποίο συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες και γνώσεις από διάφορες πηγές εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα συμβάλει περαιτέρω στη συλλογή και την επεξεργασία επιστημονικών στοιχείων. Οι εργασίες του θα συμβάλουν επίσης στην ανάπτυξη μιας κοινής μεθοδολογίας δοκιμών, η οποία με τη σειρά της θα μας βοηθήσει να εφαρμόζουμε και να επιβάλλουμε τη νομοθεσία για τα τρόφιμα και την προστασία του καταναλωτή.» 

12 March 2018
Banner
Banner