Καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τους Ευρωπαίους αγρότες

01 December 2016

Καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τους Ευρωπαίους αγρότες

Story Highlights

  • Η αξιοποίηση της εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων σε συνδυασμό με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία θα αυξήσει την ισχύ της στήριξης

Related Articles

Ένα κοινό χρηματοοικονομικό μέσο που θα συνδυάζει τη χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τον πυρήνα δηλαδή του επενδυτικού σχεδίου της Επιτροπής Γιούνκερ για την Ευρώπη, προετοιμάζουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η αξιοποίηση της εγγύησης του ΕΤΣΕ σε συνδυασμό με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) θα αυξήσει την ισχύ της στήριξης. Στο στάδιο αυτό θα εξεταστούν οι λεπτομέρειες της πρωτοβουλίας οι οποίες και θα ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνο, συμπεριλαμβανομένων και πιλοτικών έργων σε διάφορα κράτη μέλη κατά τα επόμενα δύο έτη.

Η σχετική ανακοίνωση έγινε κατά το 7ο συνέδριο «Fi-Compass» και όπως δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Γ. Κατάινεν, «Η δυνατότητα των νέων χρηματοδοτικών μέσων αποτελεί ευπρόσδεκτο βήμα προς τη χρήση περισσότερων χρηματοδοτικών μέσων για τον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων — είμαστε στο σωστό δρόμο για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και μεγαλύτερη ανάπτυξη».

Από την πλευρά του και ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Φιλ Χόγκαν υπογράμμισε ότι «Με την ανάπτυξη χρηματοδοτικών μέσων κατάλληλης μορφής και σε επαρκή ποσότητα στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής, μπορούμε να ενισχύσουμε θεαματικά την ικανότητα των αγροτών μας και των αγροτικών επιχειρήσεων να καινοτομούν, να αναπτύσσονται, να εξάγουν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας. Η νέα πρωτοβουλία ΕΓΤΑΑ —ΕΤΣΕ αποτελεί μια εξαιρετική νέα ευκαιρία που προσφέρει καταπληκτικές δυνατότητες για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων. Είμαι έτοιμος να υποστηρίξω πλήρως όλα τα κράτη μέλη που επιθυμούν να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των αγροτών και των γεωργικών επιχειρήσεων στον χρηματοπιστωτικό τους τομέα».

01 December 2016
Banner
Banner