Ενέργειες για να ενταχθούν τα προϊόντα κρέατος στον γαστρονομικό χάρτη της Ελλάδας

03 June 2020

Ενέργειες για να ενταχθούν τα προϊόντα κρέατος στον γαστρονομικό χάρτη της Ελλάδας

Η έμφαση που δίνει η χώρα μας στον τουρισμό έχει από καιρό ανοίξει τη συζήτηση για τη συμβολη που μπορεί να έχει μία πλευρά αυτού του τομέα, ιδιαίτερα προνομιακή για μια χώρα όπως η Ελλάδα: τον γαστρονομικό τουρισμό.

Σε συνέχεια της πρόσφατης εξέλιξης να συσταθεί από το Υπουργείο Τουρισμού Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τον Γαστρονομικό Τουρισμό, το θέμα απασχόλησε την πρόσφατη συνεδρίαση του Ινστιτούτου Προϊόντων Κρέατος.

Στη συζήτηση έγινε αναλυτική παρουσίαση των σκοπών και επιδιώξεων της Ομάδας Εργασίας για τον Γαστρονομικό Τουρισμό, ενώ αποφασίστηκε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε και ο τομέας της παραγωγής προϊόντων κρέατος να περιληφθεί στον «ψηφιακό γαστρονομικό χάρτη» με:

- Οδηγούς τροφίμων,

- παρουσίαση των παραδοσιακών παρασκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας,

- συμβολή του κρέατος στην διατροφή,

- πιάτα με συνταγές που περιλαμβάνουν κρέας,

- τοπικές συνταγές και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ομάδα Εργασίας Γαστρονομικού Τουρισμού συστάθηκε πρόσφατα από το υπουργείο Τουρισμού, με στόχο την αναβάθμιση του τομέα στην χώρα μας. Σύμφωνα με τους σκοπούς της Ομάδας, η ολιστική σύνδεση της γαστρονομίας με τον τουρισμό πρέπει να αποτυπώνεται στον κεντρικό στρατηγικό σχεδιασμό του τουριστικού προϊόντος, δίνοντας έμφαση στη σχεδίαση εξειδικευμένου στοχευόμενου brand για τον γαστρονομικό τουρισμό της χώρας μας.

Με δεδομένο ότι ο γαστρονομικός τουρισμός αποτελεί τη βάση της συνολικής ταξιδιωτικής βιωματικής εμπειρίας για τους τουρίστες, καθίσταται σαφές ότι η χώρα μας έχει συγκριτικό πλεονέκτημα και ο γαστρονομικός τουρισμός αποτελεί μια σημαντική πηγή πόρων που μπορεί να λειτουργήσει θετικά στην οικονομία.

Άλλωστε η γαστρονομία είναι μέρος της ταυτότητάς μας, ένα σημαντικό τμήμα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και οφείλουμε να την προβάλλουμε σε κάθε επισκέπτη - τουρίστα.

03 June 2020
Banner
Banner