Με μεγάλη πλειοψηφία οι ευρωβουλευτές ζητούν καλύτερη φροντίδα για τα μεταφερόμενα ζώα

19 February 2019

Με μεγάλη πλειοψηφία οι ευρωβουλευτές ζητούν καλύτερη φροντίδα για τα μεταφερόμενα ζώα

Story Highlights

  • Τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου υποστηρίζουν τις τοπικές, τις κινητές και τις εντός των ίδιων των μονάδων εγκαταστάσεις σφαγής και επεξεργασίας, τα μικρά κυκλώματα διανομής και τις απευθείας πωλήσεις

Related Articles

Ισχυρή και ενιαία εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τη μεταφορά ζώντων ζώων, περισσότερους αιφνιδιαστικούς ελέγχους, αυστηρότερες ποινές, ελαχιστοποίηση του χρόνου μεταφοράς, αλλά και μεταφορά σφαγίων αντί ζώντων ζώων, ζητούν οι ευρωβουλευτές με ψήφισμα που εγκρίθηκε στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με τη θέση που εξέφρασε η ολομέλεια την Πέμπτη 14/2, η Ε.Ε. και τα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόσουν καλύτερα τους κανόνες σχετικά με την προστασία των μεταφερόμενων ζώων και να τιμωρήσουν όλους τους παραβάτες.

Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 411 ψήφους υπέρ, έναντι 43 κατά και 110 αποχών, και ζητά αφενός από την Κομισιόν να επιβάλει κυρώσεις στα κράτη μέλη που αδυνατούν να εφαρμόσουν τους κανόνες σωστά, αφετέρου οι χώρες της Ε.Ε. να διώκουν τις παραβάσεις με αποτελεσματικές, εναρμονισμένες ποινές, συμπεριλαμβανομένων της κατάσχεσης οχημάτων και της υποχρεωτικής επανεκπαίδευσης του προσωπικού.

Οι ευρωβουλευτές θέλουν επίσης να αναπτυχθεί σύγχρονη τεχνολογία για τη βελτίωση της επιβολής των υφιστάμενων κανόνων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων γεωγραφικής κατανομής για τον εντοπισμό της θέσης των ζώων και της διάρκειας των ταξιδιών τους, καθώς και της εγκατάστασης ενός βρόχου ανατροφοδότησης σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των σημείων αναχώρησης και άφιξης. Προωθούν επίσης μια νέα στρατηγική για την ευημερία των ζώων για την περίοδο 2020 - 2024 και έναν σαφή ορισμό του τι σημαίνει καταλληλότητα για τις μεταφορές.

Επιπλέον, ζητούν από τις εθνικές αρχές να πραγματοποιούν περισσότερους ελέγχους, τόσο αιφνιδιαστικά, όσο και με βάση εκτιμήσεις επικινδυνότητας, όπως και να προσαρμόσουν τα λιμάνια στις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων και να βελτιώσουν τους ελέγχους πριν από τη φόρτωση.

Τέλος, σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, η χρονική διάρκεια του ταξιδιού για τα ζώα θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου υποστηρίζουν τις τοπικές, τις κινητές και τις εντός των ίδιων των μονάδων εγκαταστάσεις σφαγής και επεξεργασίας, τα μικρά κυκλώματα διανομής και τις απευθείας πωλήσεις. Ζητούν επίσης από την Επιτροπή να καθορίσει τους κατάλληλους χρόνους διαδρομής για κάθε είδος και να αναπτύξει μια στρατηγική για τη μετάβαση από τη μεταφορά ζώντων ζώων στη μεταφορά κρέατος, σφαγίων και υποπροϊόντων τους, όπου αυτό είναι δυνατόν.

19 February 2019
Banner