Ευρωβουλευτές για Αγροτική Πολιτική: Δίκαιη χρηματοδότηση, όχι επανεθνικοποίηση

17 May 2018

Ευρωβουλευτές για Αγροτική Πολιτική: Δίκαιη χρηματοδότηση, όχι επανεθνικοποίηση

Περισσότερο έξυπνη, περισσότερο απλή, περισσότερο δίκαιη, περισσότερο βιώσιμη. Αλλά ταυτόχρονα καλά χρηματοδοτούμενη και πραγματικά κοινή. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην μετά το 2020 περίοδο, λένε οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Γεωργίας (AGRI), δίνοντας τη δική τους απάντηση στις προτάσεις της Κομισιόν που εισηγείται μείωση κατά 5% των κονδυλίων που κατευθύνονται στην κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

Η Επιτροπή AGRI συνεδρίασε χθες Τετάρτη 16/5 και κατά πλειοψηφία (32 υπέρ, 5 κατά, 6 αποχές) υιοθέτησε μια δέσμη προτάσεων για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, ευνοώντας την ευελιξία της αγροτικής πολιτικής, αλλά όχι την επανεθνικοποίησή της.

Οι ευρωβουλευτές, αφενός αναγνωρίζουν ότι τα κράτη μέλη της Ε.Ε. πρέπει να είναι ελεύθερα να προσαρμόζουν στις ανάγκες τους την ενωσιακή αγροτική πολιτική, αφετέρου απορρίπτουν οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ, που θα μπορούσε να αλλοιώσει τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά της Ε.Ε. Η ενωσιακή αγροτική πολιτική, λένε οι ευρωβουλευτές της AGRI, πρέπει να στηριχθεί σε μια κοινή δέσμη στόχων, κανόνων, εργαλείων και ελέγχων, και συνεπώς επί αυτής της βάσης θα πρέπει τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν την εθνική τους στρατηγική και να επιλέξουν τις κατάλληλες δράσεις. «Αν και η μελλοντική αγροτική πολιτική της Ε.Ε. πρέπει να ενθαρρύνει την απόδοση αντί της συμμόρφωσης, οι αγροτικές δραστηριότητες σε όλα τα κράτη μέλη πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες υψηλές προδιαγραφές, η απόκλιση από τις οποίες πρέπει να οδηγεί σε ίδιες ποινές».

Οι περισσότερο αειφόρες και πλήρως ενταγμένες στην κυκλική οικονομία αγροτικές εκμεταλλεύσεις, η ενθάρρυνση της καινοτομίας, η έρευνα και οι έξυπνες πρακτικές πρέπει να είναι υψηλές προτεραιότητες της ΚΑΠ, λένε οι ευρωβουλευτές, επισημαίνοντας ότι η αγροτική πολιτική της Ε.Ε. πρέπει να είναι επαρκώς χρηματοδοτούμενη, πράγμα που σημαίνει διατήρηση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ στο σημερινό τουλάχιστον επίπεδο.

Συνοπτικά, οι ευρωβουλευτές θέτουν σημεία όπως:

- οι άμεσες ενισχύσεις να χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.

- να μειωθεί η γραφειοκρατία στα υποχρεωτικά μέτρα «πρασινίσματος», και να υπάρξει απλοποίηση και καλύτερη στόχευση στα εθελοντικά

- διασφάλιση ότι οι ενισχύσεις πηγαίνουν σε πραγματικούς αγρότες

- περισσότερα χρήματα που θα βοηθήσουν στην αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών

- λιγότερα χρήματα στις μεγάλες εκμεταλλεύσεις με υποχρεωτικό πλαφόν

- πιο δίκαιη κατανομή της χρηματοδότησης μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη τα εισπραχθέντα ποσά και διαφορές π.χ. στο κόστος παραγωγής ή στην αγοραστική δύναμη

- οι πιο ευαίσθητοι κλάδοι να εξαιρεθούν από τις εμπορικές διαπραγματεύσεις που διεξάγει η Ε.Ε.

Σχετικά με τα επόμενα βήματα, σημειώνεται ότι τις ιδέες και προτάσεις της AGRI θα επεξεργαστεί το Ευρωκοινοβούλιο κατά τη συνεδρίαση της ολομέλειας στις 28-31 Μαΐου στο Στρασβούργο.

17 May 2018
Banner