Έως 30/9 περίοδος χάριτος για διακίνηση διατηρημένων με απλή ψύξη κρεάτων από Μ. Βρετανία στη Β. Ιρλανδία

01 July 2021

Έως 30/9 περίοδος χάριτος για διακίνηση διατηρημένων με απλή ψύξη κρεάτων από Μ. Βρετανία στη Β. Ιρλανδία

Μια δέσμη μέτρων για να αντιμετωπιστούν ορισμένα πιεστικά θέματα που αφορούν τα διατηρημένα με απλή ψύξη κρέατα και τη διακίνησή τους από τη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρεια Ιρλανδία, πρότεινε η Κομισιόν.

Συγκεκριμένα, αποδέχεται να παραταθεί η περίοδος χάριτος για τη διακίνηση διατηρημένων με απλή ψύξη κρεάτων από τη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρεια Ιρλανδία έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Επιπλέον, πρότεινε λύσεις σε διάφορους τομείς, μεταξύ άλλων για τη συνέχιση της προμήθειας φαρμάκων και σκύλων-οδηγών, καθώς και μια απόφαση για την άρση της υποχρέωσης επίδειξης πράσινης κάρτας ασφάλισης, η οποία ωφελεί ιδιαίτερα τους οδηγούς στη Βόρεια Ιρλανδία. Οι λύσεις αυτές συμβάλλουν στο να διασφαλιστεί ότι η εφαρμογή του πρωτοκόλλου επηρεάζει όσο το δυνατόν λιγότερο την καθημερινή ζωή των κοινοτήτων στη Βόρεια Ιρλανδία. Υπογραμμίζουν τη δέσμευση της ΕΕ – και την ικανότητά της – να βρίσκει λύσεις που λειτουργούν.

Παράταση της περιόδου χάριτος για τα διατηρημένα με απλή ψύξη κρέατα

Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχουν, μέσω ανταλλαγής χωριστών μονομερών δηλώσεων, περαιτέρω χρονικά περιορισμένη λύση για τη μεταφορά διατηρημένων με απλή ψύξη κρεάτων (π.χ. λουκάνικα) από τη Μεγάλη Βρετανία στη Βόρεια Ιρλανδία. Αυτή η περίοδος χάριτος θα λήξει στις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Σκοπός αυτής της πρόσθετης περιόδου είναι να δοθεί η δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως στα σουπερμάρκετ στη Βόρεια Ιρλανδία, να ολοκληρώσουν την προσαρμογή των αλυσίδων εφοδιασμού τους.

Αυτή η προσωρινή λύση υπόκειται σε αυστηρούς όρους. Για παράδειγμα, τα προϊόντα με βάση το κρέας που υπόκεινται στη διαδικασία διοχέτευσης που αναφέρεται στη μονομερή δήλωση του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να παραμένουν υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών της Βόρειας Ιρλανδίας σε όλα τα στάδια της εν λόγω διαδικασίας.

Τα εν λόγω προϊόντα κρέατος πρέπει να συνοδεύονται από επίσημα υγειονομικά πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, μπορούν να πωλούνται αποκλειστικά σε τελικούς καταναλωτές σε σουπερμάρκετ που βρίσκονται στη Βόρεια Ιρλανδία και πρέπει να συσκευάζονται και να επισημαίνονται αναλόγως.

Η ΕΕ υπογραμμίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι συνοριακοί σταθμοί ελέγχου στη Βόρεια Ιρλανδία διαθέτουν την αναγκαία υποδομή και τους απαραίτητους πόρους ώστε να είναι σε θέση να διενεργούν όλους τους ελέγχους που απαιτούνται βάσει του κανονισμού της ΕΕ για τους επίσημους ελέγχους.

Υπενθυμίζεται ότι το θέμα προέκυψε ως απόρροια του Brexit και της συμφωνίας Ε.Ε. και Ην. Βασιλείου για την αποφυγή δημιουργίας «σκληρών συνόρων» μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας, με παράλληλη διαφύλαξη της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς της Ε.Ε.

01 July 2021
Banner