Έντονος προβληματισμός για τις υπουργικές δηλώσεις περί υπαγωγής εκμεταλλεύσεων σε ένα μόνο Αγροπεριβαλλοντικό

22 November 2017

Έντονος προβληματισμός για τις υπουργικές δηλώσεις περί υπαγωγής εκμεταλλεύσεων σε ένα μόνο Αγροπεριβαλλοντικό

Ανησυχία στους γεωργο-κτηνοτρόφους πολλών ορεινών και νησιωτικών περιοχών έχουν προκαλέσει τα λόγια του υπουργού ΥΠΑΑΤ ο οποίος στο πρόσφατο Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, και μιλώντας για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, υπογράμμισε ότι «Οι εντάξεις θα αφορούν ένα και μόνο περιβαλλοντικό μέτρο για κάθε εκμετάλλευση».

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών (ΕΕΕΒΦΒ) εκφράζει έντονο προβληματισμό για τις δηλώσεις περί υπαγωγής εκμεταλλεύσεων ή αγροτεμαχίων σε ένα μόνο Αγροπεριβαλλοντικό Μέτρο του ΠΑΑ, και ζητά από το Υπουργείο να διευκρινίσει τα ζητήματα που προκύπτουν.

Όπως εξηγεί η Ένωση, πολλοί γεωργο-κτηνοτρόφοι ορεινών και νησιωτικών περιοχών κατέχουν είτε αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (μόνο ζωική παραγωγή) είτε μικτές γεωργο-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (ζωική παραγωγή και φυτική παραγωγή), στις οποίες το τμήμα της φυτικής παραγωγής αφορά, στις περισσότερες περιπτώσεις, την παραγωγή ζωοτροφών για τη διατροφή των ζώων των ίδιων εκμεταλλεύσεων. Περαιτέρω δε, η ΕΕΕΒΦΒ αναφέρει ότι η ένταξη εκτροφών αυτόχθονων φυλών ζώων στις Δράσεις της Βιολογικής Κτηνοτροφίας «συνάδει εξ ορισμού με τη λογική και τις προϋποθέσεις της Βιολογικής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας, που προωθούν την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών φυτών και την εκτροφή αυτόχθονων φυλών ζώων, οι οποίες είναι πιο ανθεκτικές σε ασθένειες και πιο καλά προσαρμοσμένες στις δύσκολες εδαφο-κλιματικές συνθήκες των ορεινών και νησιωτικών περιοχών, σε σχέση με τις ξενικές ποικιλίες φυτών και φυλές ζώων αντίστοιχα».

Επομένως, με βάση τα παραπάνω, αλλά και λόγω:

α) της εξαιρετικά μεγάλης σημασίας που έχουν οι αναμενόμενες ενισχύσεις για το μέλλον των γεωργο-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων των ορεινών και νησιωτικών περιοχών της χώρας,

β) της εκπεφρασμένης βούλησης του ΥΠΑΑΤ και της Κυβέρνησης για τη στήριξη της κτηνοτροφίας,

γ) της ανάγκης για ενίσχυση της ζωικής παραγωγής μέσω και της αύξησης της εγχώριας παραγωγής ζωοτροφών,

δ) των συγχύσεων που προκαλούν οι αντικρουόμενες αναφορές σε διάφορα κρατικά έγγραφα,

η Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών καλεί το ΥΠΑΑΤ να προβεί σε διευκρινήσεις επί των ζητημάτων που προκύπτουν και να σταθμίσει τις αποφάσεις του με γνώμονα τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του ΠΑΑ. «Δεν μπορεί και δεν πρέπει αναπτυξιακές δράσεις να μετατρέπονται σε ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα» καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Ένωση.

22 November 2017
Banner