Ενημερωτική καμπάνια για να αποφευχθούν κλυδωνισμοί στις επιχειρήσεις λόγω Brexit

20 February 2019

Ενημερωτική καμπάνια για να αποφευχθούν κλυδωνισμοί στις επιχειρήσεις λόγω Brexit

Στη Μεγάλη Βρετανία η πιθανότητα ενός Brexit χωρίς συμφωνία δημιουργεί μεγάλες διαμάχες και πολιτικές αναταράξεις, όμως είναι ξεκάθαρο ότι πλησιάζει η στιγμή της αλήθειας. Οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι εταίροι του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα μπορούσαν να περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή για να πάρουν τα μέτρα τους. Έτσι, η Κομισιόν αποφάσισε στις 18 Φεβρουαρίου να εντείνει τις δραστηριότητες ενημέρωσης των επιχειρήσεων της Ε.Ε. στον τομέα των τελωνείων και της έμμεσης φορολογίας, όπως ο ΦΠΑ, λόγω του διαφαινόμενου κινδύνου να αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ε.Ε. στις 30 Μαρτίου χωρίς συμφωνία.

Η οπτική που έχει ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι οι εθνικές και ενωσιακές Αρχές πρέπει να προετοιμαστούν για δύο πιθανά βασικά σενάρια:

1. Αν η συμφωνία αποχώρησης κυρωθεί πριν από τις 30 Μαρτίου 2019, το δίκαιο της Ε.Ε. θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού από την 1η Ιανουαρίου 2021, δηλαδή μετά από μεταβατική περίοδο 21 μηνών. Η συμφωνία αποχώρησης περιλαμβάνει τη δυνατότητα μιας μόνο παράτασης της μεταβατικής περιόδου το πολύ κατά ένα ή δύο έτη.

2. Αν η συμφωνία αποχώρησης δεν κυρωθεί πριν από τις 30 Μαρτίου 2019, δεν θα υπάρξει μεταβατική περίοδος και η νομοθεσία της Ε.Ε. θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού από τις 30 Μαρτίου 2019. Η περίπτωση αυτή αναφέρεται ως σενάριο «αποχώρησης χωρίς συμφωνία» ή «απότομης διακοπής».

Η ενημερωτική εκστρατεία που ξεκίνησε τις τελευταίες ημέρες, αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Κομισιόν να προετοιμαστεί για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία, και θα συμβάλει στην ενημέρωση των επιχειρήσεων που επιθυμούν να συνεχίσουν τις εμπορικές τους συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά τις 30 Μαρτίου, σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν για να εξασφαλίσουν μια όσο το δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση.

Πρακτικά, στόχος είναι να ευαισθητοποιηθεί η επιχειρηματική κοινότητα της Ε.Ε., και ιδίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει:

  • αξιολογήσουν κατά πόσο διαθέτουν το απαραίτητο τεχνικό και ανθρώπινο δυναμικό για να εφαρμόσουν τις τελωνειακές διαδικασίες και κανόνες, π.χ. σχετικά με τους «προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής».
  • Να εξετάσουν το ενδεχόμενο να λάβουν διάφορες τελωνειακές άδειες και καταχωρίσεις προκειμένου να διευκολύνουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μέρος της αλυσίδας εφοδιασμού τους.
  • Να επικοινωνήσουν με την οικεία εθνική τελωνειακή αρχή για να ενημερωθούν σχετικά με άλλα μέτρα που μπορούν να λάβουν για να προετοιμαστούν.

Νέο τοπίο στις εμπορικές σχέσεις

Ξεκαθαρίζουμε ότι σε ένα σενάριο «αποχώρησης χωρίς συμφωνία», τα εμπορεύματα που προέρχονται από ή προορίζονται για το Ηνωμένο Βασίλειο θα αντιμετωπίζονται ως εισαγωγές από, και εξαγωγές προς «Τρίτη Χώρα». Αυτό σημαίνει ότι θα εφαρμόζονται τελωνειακές διατυπώσεις και τελωνειακοί έλεγχοι κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή. Οι δασμοί, ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης θα εισπράττονται κατά την εισαγωγή, ενώ οι εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο θα απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

Για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν κατά το δυνατόν στις δυσκολίες της μετάβασης, η Κομισιόν έχει εκδώσει έναν Τελωνειακό Οδηγό για τις Επιχειρήσεις, τον οποίο μπορείτε να δείτε εδώ. Επιπλέον, σε κάθε χώρα έχουν ορισθεί εθνικά σημεία επαφής (εδώ) προκειμένου οι επιχειρήσεις να βρουν την πρέπουσα ενημέρωση.

20 February 2019
Banner