Ένας και μοναδικός ευρωπαϊκός Κανονισμός για όλους τους ελέγχους στα τρόφιμα

17 March 2017

Ένας και μοναδικός ευρωπαϊκός Κανονισμός για όλους τους ελέγχους στα τρόφιμα

Περισσότερες από 16 ξεχωριστές Οδηγίες και Κανονισμοί της Ε.Ε. καλύπτουν σήμερα τους επίσημους ελέγχους που αφορούν όλους τους τομείς της αλυσίδας γεωργικών προϊόντων διατροφής. Αυτό έχει οδηγήσει κατά καιρούς πολλούς να μιλούν για «προβληματική κατάσταση» και εκείνο που προέκυπτε ως ανάγκη ήταν να δημιουργηθεί ένα εναρμονισμένο γενικό πλαίσιο. Η συζήτηση, λοιπόν, εδώ και μήνες, ήταν το πώς θα τεθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν τους ελέγχους στα τρόφιμα, σε ένα και μοναδικό νομοθετικό κείμενο.

Έτσι, σχέδιο Κανονισμού που θα καταστήσει αυστηρότερους τους ελέγχους και τις επίσημες επιθεωρήσεις σε όλο το μήκος της διατροφικής αλυσίδας, ενέκριναν οι ευρωβουλευτές στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου η οποία ολοκληρώθηκε χθες. Ο νέος Κανονισμός έρχεται για να βελτιώσει τη δυνατότητα ανίχνευσης της προέλευσης των τροφίμων, να καταπολεμήσει τις πρακτικές εξαπάτησης και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ακεραιότητα της διατροφικής αλυσίδας.

Πρακτικά, από τη στιγμή που θα ισχύσουν οι νέοι κανόνες (αναμένεται ότι αυτό θα γίνει από τα τέλη του 2019), θα θέσουν σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο και αποτελεσματικότερο σύστημα ελέγχου της ασφαλείας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, των απαιτήσεων στον κτηνιατρικό και φυτοϋγειονομικό τομέα, της παραγωγής βιολογικών προϊόντων και της εφαρμογής των κανόνων που αφορούν τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις.

Τι προβλέπει

Η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των ευρωβουλευτών και του Συμβουλίου των υπουργών προβλέπει τα εξής:

-ένα ευρύ πεδίο, που περιλαμβάνει το σύνολο της αλυσίδας των γεωργικών προϊόντων: έλεγχοι στα τρόφιμα, τις ζωοτροφές, τον φυτοϋγειονομικό τομέα, τα φυτοφάρμακα, την καλή διαβίωση των ζώων, τις γεωγραφικές ενδείξεις, τις οργανικές καλλιέργειες

-αιφνιδιαστικούς ελέγχους σε όλους τους τομείς

-καλύτερη αντιμετώπιση των πρακτικών εξαπάτησης και παραπλάνησης

-ειδικούς όρους για τις εισαγωγές προϊόντων και ζώων από τρίτες χώρες

-ελέγχους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες

Σημειώνεται ότι οι νέοι κανόνες θα εφαρμόσουν μία προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο, επιτρέποντας έτσι στις αρμόδιες αρχές να εστιάζουν τις προσπάθειές τους στα πιο σχετικά γι’ αυτές ζητήματα (εξέταση όλων των κινδύνων και όχι μόνο των κινδύνων για την υγεία).

Η πρόταση προβλέπει μία εις βάθος αναθεώρηση των υφιστάμενων διατάξεων, με στόχο την εξάλειψη κάθε ρυθμιστικής επικάλυψης, υιοθετώντας μια αναλογική και ευέλικτη προσέγγιση, προκειμένου να καταστεί ταχύτερη η ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μέσω π.χ. της εφαρμογής ταχύτερων διαδικασιών για τη διαπίστευση των επίσημων εργαστηρίων.

17 March 2017
Banner