Σε διαβούλευση τα πρότυπα AGRO για χοιρινό, για τοπικά προϊόντα και για κοτόπουλα «ελευθέρας βοσκής»

24 May 2021

Σε διαβούλευση τα πρότυπα AGRO για χοιρινό, για τοπικά προϊόντα και για κοτόπουλα «ελευθέρας βοσκής»

Στην εκπόνηση του προτύπου AGRO 8 για την παραγωγή πιστοποιημένου χοιρινού κρέατοςκαθώς και της Κατευθυντήριας Οδηγίας για την πιστοποίηση, προέβη ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Το πρότυπο έχει μάλιστα τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι την 20ή Ιουνίου.  

Επιπλέον, ο οργανισμός έχει εκπονήσει και θέσει σε διαβούλευση και τα πρότυπα AGRO 10 (προδιαγραφές για την παραγωγή τοπικών ελληνικών προϊόντων που αναδεικνύουν την ελληνική παραγωγή, την παράδοση, την ιστορία και τη γαστρονομία) και AGRO 11 (απαιτήσεις ως προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν κοτόπουλα που φέρουν στη συσκευασία τους την ένδειξη «ελεύθερης βοσκής»).

Εδώ η δημόσια διαβούλευση για το AGRO 10 και εδώ για το AGRO 11 (αμφότερες ανοικτές έως 20 Ιουνίου 2021).

Σημειώνεται ότι το AGRO 8 περιγράφει τις απαιτήσεις για την παραγωγή πιστοποιημένου χοιρινού κρέατος, λαμβάνοντας υπόψη ως κύρια σημεία:

- την εκτροφή των χοίρων

- τον τεμαχισμό/ τυποποίηση/ συσκευασία/ εμπορία/ ή και διάθεση στην αγορά πιστοποιημένου χοιρινού κρέατος από σφάγια χοίρων τα οποία προέρχονται από πιστοποιημένες χοιροτροφικές εκτροφές.

- την ιχνηλασιμότητα του χοιρινού κρέατος.

Το πρότυπο AGRO 10 αφορά προδιαγραφές για την παραγωγή τοπικών ελληνικών προϊόντων που αναδεικνύουν την ελληνική παραγωγή, την παράδοση, την ιστορία και τη γαστρονομία. Η διάκριση των προϊόντων αυτών μέσω της τήρησης προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων και της πιστοποίησης της εφαρμογής τους θα δώσει συγκριτικά πλεονεκτήματα τόσο στις επιχειρήσεις παραγωγής (φυτική, ζωϊκή παραγωγή και μεταποίηση) αλλά και στις επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού.

Το πρότυπο AGRO 11 περιγράφει τις απαιτήσεις ως προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν κοτόπουλα που φέρουν στη συσκευασία τους την ένδειξη «ελεύθερης βοσκής» που έχουν παραχθεί σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και έχουν πιστοποιηθεί ως τέτοια, προκειμένου να τα παράγουν/τυποποιήσουν/συσκευάσουν και να τα διαθέσουν στην αγορά ως επεξεργασμένα προϊόντα προερχόμενα από πιστοποιημένα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής. Τα προϊόντα αυτά μέσω της ειδικής σήμανσής τους θα διακρίνονται έναντι των υπολοίπων, θα αυξηθεί η προστιθέμενη αξία τους και θα αποκτήσουν σημαντικό προβάδισμα στις αγορές υψηλού ανταγωνισμού κατακτώντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, «Το παραπάνω έργο υλοποιήθηκε με τη λειτουργία ειδικών Τεχνικών Επιτροπών στις οποίες συμμετείχαν κατά τρόπο αντιπροσωπευτικό εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων παραγωγικών φορέων, φορέων πιστοποίησης, δημόσιων υπηρεσιών, συλλογικών οργάνων κλπ, ακολουθώντας διεθνείς κανόνες τυποποίησης με ενιαία, ομοιόμορφη και πρωτίστως αξιόπιστη και διαφανή διαδικασία διασφαλίζοντας την ολιστική αντιμετώπιση όλων των θεμάτων και την αντικειμενικότητα των προδιαγραφών ως προς τη σύγκρουση συμφερόντων».

24 May 2021
Banner