Μάρω Σιμιτοπούλου: Το AGRO 11 θα δημιουργήσει αυξητική τάση στις πωλήσεις για τον κλάδο πτηνοτροφίας

16 December 2021

Μάρω Σιμιτοπούλου: Το AGRO 11 θα δημιουργήσει αυξητική τάση στις πωλήσεις για τον κλάδο πτηνοτροφίας

Το πρότυπο Agro 11 για μεταποιημένα προϊόντα από κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής ήρθε να καλύψει μια έλλειψη στον κλάδο της πτηνοτροφίας, αφού μέχρι σήμερα οι επιχειρήσεις του κλάδου μπορούσαν να πιστοποιούν μόνο ολόκληρα σφάγια ή τα βασικά τους τεμάχια. Αυτό μας εξηγεί στη συνέντευξη που ακολουθεί η Μάρω Σιμιτοπούλου, τεχνική σύμβουλος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πτηνοτροφίας, η οποία συμμετείχε στην τεχνική επιτροπή που κατάρτισε το εν λόγω πρότυπο του ΕΛΓΟ-Δήμητρα. Όπως εκτιμά η ίδια το νέο αυτό πρότυπο που αντανακλά και τις καταναλωτικές τάσεις, μπορεί να δώσει ώθηση στην κατανάλωση προϊόντων πουλερικών.

Συνέντευξη στον Γιώργο Κατερίνη. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Meat News, Νο 99 (Δεκέμβριος 2021)

Meat News: Γιατί ήταν αναγκαίο ένα νέο πρότυπο για το κρέας πουλερικών;

Μ. Σιμιτοπούλου: Η δημιουργία του προτύπου Agro 11, από τον Οργανισμό ΕΛΓΟ- Δήμητρα ήταν καταναλωτική επιταγή. Το βασικό στοιχείο του Προτύπου αυτού είναι ότι αφορά σε συσκευασμένα παρασκευάσματα κρέατος και προϊόντα με βάση το κρέας, που παράγονται αποκλειστικά από πιστοποιημένα κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη Ευρωπαϊκή νομοθεσία 2008/543/ΕΚ. Τι σημαίνει όμως ο όρος «ελευθέρας βοσκής» για τον καταναλωτή; Για τον καταναλωτή τα κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής είναι συνυφασμένα με την ευζωία των εκτρεφόμενων πουλερικών, χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εκτροφικής διαδικασίας και τελικώς πολύ υψηλά standards ποιότητας κι ασφάλειας του τελικώς παραγόμενου τρόφιμου. Όλα τα τρία προαναφερόμενα στοιχεία είναι βασικά κριτήρια επιλογής τρόφιμου σύμφωνα με έκθεση του FAO 2008 για το σύγχρονο καταναλωτή.

Τι έλειπε λοιπόν από την ελληνική αγορά;

Πιστοποιημένα μεταποιημένα τρόφιμα από κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής που θα εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες του καταναλωτή. Γνωρίζουμε ήδη ότι η καταναλωτική ζήτηση κρέατος πουλερικών είναι υψηλή για το μέσο Έλληνα καταναλωτή, περίπου 27 κιλά κατά κεφαλή, όμως με την πάροδο των ετών η καταναλωτική συμπεριφορά του Έλληνα έχει μετασχηματιστεί. Ο μετασχηματισμός αυτός οφείλεται τόσο στην αλλαγή της καταναλωτικής του συνείδησης όσο και στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Εμπειρικά, να σας αναφέρω ότι η πώληση παρασκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας πουλερικών έχει δεκαπλασιαστεί εντός της περιόδου 2000-2020. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι σε μελέτη που έγινε από το EIT Food τον Σεπτέμβριο του 2020, κι αφορούσε στην επίδραση της πανδημίας στην καταναλωτική συμπεριφορά, οι Έλληνες σε ποσοστό 29% δήλωσαν ότι θεωρούν πολύ σημαντική την ύπαρξη προϊόντων γρήγορης κι εύκολης παρασκευής. Αυτό το ποσοστό ήταν το υψηλότερο ανάμεσα στις δέκα συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες και επισφραγίζει την ανάγκη της ελληνικής αγοράς για ταχείας παρασκευής τρόφιμα, υψηλής διατροφικής αξίας πόσο μάλλον όταν η παραγωγή του βασικού συστατικού τους είναι και φιλοπεριβαλλοντική όπως είναι το αγαπημένο μας κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής!

Meat News: Κατά τη γνώμη σας τα νέα πιστοποιημένα αυτά προϊόντα από κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής θα έχουν επιτυχημένη τοποθέτηση στην αγορά;

Μ. Σιμιτοπούλου: Ο ρόλος του Agro 11 είναι διττός και αυτό είναι που διασφαλίζει την επιτυχία του προς όλες τις κατευθύνσεις. Αφενός, όπως προαναφέραμε, ικανοποιεί τη σύγχρονη καταναλωτική ζήτηση και μάλιστα σε ένα καταναλωτικό περιβάλλον ιδιαίτερα απαιτητικό καθώς πλέον ο καταναλωτής είναι γνώστης. Ο καταναλωτής στοχεύει σε τρόφιμα βέλτιστων οργανοληπτικών ιδιοτήτων, υψηλής διατροφικής αξίας που ταυτόχρονα θα συνάδουν με τις προσωπικές του ηθικές και περιβαλλοντικές αξίες.

Αφετέρου, το νέο πρότυπο Agro 11 δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις που παράγουν πιστοποιημένα κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής, να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα μοναδικού διαθρεπτικού προφίλ διασφαλίζοντας παράλληλα την επιτυχημένη τοποθέτηση τους στην αγορά. Και γιατί διασφαλίζεται η επιτυχία αυτή; Γιατί απλά τα προϊόντα που θα πιστοποιηθούν με το νέο πρότυπο Agro 11 θα έχουν έναν ιδιαίτερο βαθμό συνάφειας με το ήδη καθιερωμένο, το πιστοποιημένο κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής. Ο καταναλωτής έχει τις λιγότερες δυνατές συστολές να δοκιμάσει ένα νέο προϊόν όταν αυτό έχει ως πρώτη ύλη ένα άλλο προϊόν το οποίο ήδη επιλέγει, πόσο μάλλον όταν το επιλέγει και το εμπιστεύεται την τελευταία 20ετία.

Επομένως, προσωπική μου εκτίμηση είναι πως όχι μόνο τα νέα αυτά πιστοποιημένα προϊόντα θα έχουν επιτυχημένη τοποθέτηση στην αγορά αλλά θα έχουν και μακροβιότητα. Θεωρώ ότι τα νέα αυτά πιστοποιημένα προϊόντα έρχονται για να μείνουν, και η ύπαρξη τους μάλιστα θα λειτουργήσει κι αμφίδρομα. Εκτιμώ ότι, αξιόλογο μέρος των καταναλωτών που έως σήμερα δεν έχει τύχει να επιλέξει κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής, αγαπώντας τα πιστοποιημένα κατά Agro 11 μεταποιημένα προϊόντα, θα εντάξει πλέον και τα ελευθέρας βοσκής στις προτιμήσεις του. Και όπως διαφαίνεται θα δημιουργήσει μία αυτότροφη αυξητική τάση στις πωλήσεις για τον κλάδο αυτό που αδιαμφισβήτητα σήμερα το έχει ανάγκη.

Meat News: Οι επιχειρήσεις που απαρτίζουν την Διεπαγγελματική Οργάνωση Πτηνοτροφίας πρόκειται να εντάξουν το νέο πρότυπο άμεσα στην παραγωγική τους δραστηριότητα;

Μ. Σιμιτοπούλου: Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή πιστοποιημένων κοτόπουλων ελευθέρας βοσκής το αναμένουν χρόνια, καθώς το Agro 11 αφενός θα επιφέρει αύξηση στις πωλήσεις τους αφετέρου θα μειώσει το παραγωγικό τους κόστος αφού θα τους δοθεί η δυνατότητα για περαιτέρω αξιοποίηση, παραγωγικά, των ήδη πιστοποιημένων τους προϊόντων και την παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Μην ξεχνάμε ότι έως σήμερα υπήρχε η δυνατότητα πιστοποίησης μόνο των ολόκληρων σφάγιων και των βασικών τεμαχίων αυτών βάσει του Άρθρου 1 του 2008/543/ΕΚ.

Καθώς όμως πέρα από τεχνικός σύμβουλος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης της Πτηνοτροφίας είμαι και υπεύθυνη του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης γνωστής πτηνοτροφικής επιχείρησης κάνω και μία άλλη ανάγνωση στις ευκαιρίες που προσφέρει το Αgro 11 στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Θα επιταχυνθεί ο ρυθμός καινοτομίας για τις επιχειρήσεις αυτές, γεγονός που θα επιφέρει κι υψηλότερο δυναμικό ανάπτυξης εν γένει κι ακόμα ισχυρότερη παρουσία επιστημονικού προσωπικού. Επίσης, όπως αναλύσαμε και πριν, θα αυξηθεί ο βαθμός ανταπόκρισης του καταναλωτικού κοινού στο ίδιο το κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής. Και τέλος βέβαια, οι επιχειρήσεις θα αναπτύξουν περαιτέρω την εξωστρέφειά τους καθώς θα τους δοθεί η δυνατότητα να εισάγουν τα καινοτόμα πιστοποιημένα κατά Αgro 11 προϊόντα τους σε νέες αγορές.

Meat News: Πόσο εύκολο είναι να πιστοποιήσουν κατά Αgro 11 οι επιχειρήσεις τα μεταποιημένα προϊόντα τους; Το πρότυπο αυτό αφορά μόνο επιχειρήσεις που παράγουν πρωτογενώς κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής;

Μ. Σιμιτοπούλου: Όχι, το πρότυπο Αgro 11 δεν αφορά μόνο σε επιχειρήσεις που παράγουν πρωτογενώς την πρώτη ύλη των μεταποιημένων προϊόντων, δηλαδή κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής. Το πρότυπο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί κι από επιχειρήσεις που τυποποιούν και συσκευάζουν προϊόντα από κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων. Επίσης, βρίσκει εφαρμογή και σε επιχειρήσεις που απλώς διαθέτουν στην αγορά προϊόντα από κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής, δηλαδή ιδιωτικής ετικέτας. Άρα στην πράξη είναι πολύ ευρύ το φάσμα εφαρμογής, υπό προϋποθέσεις βέβαια.

Όσον αφορά στη διαδικασία πιστοποίησης είναι απλή και σίγουρα αν όχι το σύνολο αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι εξοικειωμένη με τέτοιου είδους διαδικασίες αφού ήδη πιστοποιούν τα προϊόντα τους και κατά άλλων προτύπων πιστοποιήσεων συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις, λοιπόν, που θα θελήσουν να πιστοποιήσουν τα προϊόντα τους θα πρέπει να υποβάλλουν σε αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης αίτηση για το Πεδίο: παραγωγή / τυποποίηση / συσκευασία ή / και διάθεση στην αγορά προϊόντων από κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής. Ο Φορέας αφού διενεργήσει τις απαραίτητες επιθεωρήσεις και διαπιστώσει ότι η επιχείρηση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου Αgro 11 χορηγεί το σχετικό πιστοποιητικό με διάρκεια ισχύος ενός έτους. Και τα προϊόντα πλέον θα μπορούν να επισημαίνονται με το κατοχυρωμένο σήμα που έχει εκδοθεί από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – Δήμητρα και βεβαιώνει ότι τα προϊόντα από κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής συμμορφώνονται συστηματικά με τις απαιτήσεις του προτύπου Agro 11 και της κατευθυντήριας οδηγίας αυτού.

16 December 2021
Banner