Έκκληση Κομισιόν για ετοιμότητα πολιτών και επιχειρήσεων ενόψει ενός Brexit χωρίς συμφωνία

05 September 2019

Έκκληση Κομισιόν για ετοιμότητα πολιτών και επιχειρήσεων ενόψει ενός Brexit χωρίς συμφωνία

Οκτώ εβδομάδες απομένουν μέχρι την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 31 Οκτωβρίου 2019, και το πολιτικό παιχνίδι έχει για τα καλά ανάψει στη Βρετανία, με αλλεπάλληλες ψηφοφορίες των βουλευτών, νομοσχέδια να πηγαίνουν και να έρχονται, και την πολιτική κρίση στη χώρα να κορυφώνεται, και μάλιστα με αβέβαιη έκβαση. Μολονότι οι τελευταίες πληροφορίες "δείχνουν" ότι η κυβέρνηση της χώρας ίσως προτίθεται να ζητήσει άλλη μία παράταση, η ετοιμότητα των υπόλοιπων κρατών μελών είναι κρίσιμο ζήτημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κομισιόν επανέλαβε χθες την έκκλησή της προς όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις των λοιπών 27 κρατών μελών της Ε.Ε., να προετοιμαστούν για την περίπτωση αποχώρησης του Ην. Βασιλείου χωρίς συμφωνία. Λόγω της αβεβαιότητας που εξακολουθεί να επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την επικύρωση της συμφωνίας αποχώρησης –όπως συμφωνήθηκε με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου τον Νοέμβριο του 2018– και της συνολικής πολιτικής κατάστασης στο εσωτερικό της χώρας, «το σενάριο ενός Brexit χωρίς συμφωνία την 1η Νοεμβρίου 2019 παραμένει ένα πιθανό, αν και ανεπιθύμητο ενδεχόμενο» σημειώνει στη σχετική ανακοίνωσή της η Κομισιόν.

Σε αυτό το πνεύμα, η Κομισιόν δημοσίευσε χθες λεπτομερή κατάλογο ελέγχου προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που έχουν συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο να προβούν στις τελικές προετοιμασίες. Για να ελαχιστοποιηθούν οι διαταραχές των εμπορικών συναλλαγών, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στις αλυσίδες εφοδιασμού με το Ηνωμένο Βασίλειο –ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους– θα πρέπει να έχουν επίγνωση των ευθυνών τους και να γνωρίζουν τις αναγκαίες διατυπώσεις κατά τις διασυνοριακές συναλλαγές. Ο εν λόγω κατάλογος βασίζεται σε προηγούμενες ανακοινώσεις, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων. 

Επιπλέον, η Κομισιόν πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να προβούν σε στοχευμένες τεχνικές προσαρμογές της διάρκειας των μέτρων έκτακτης ανάγκης της ΕΕ στον τομέα των μεταφορών σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Πρότεινε επίσης να ληφθούν υπόψη για το έτος 2020 οι υφιστάμενες ρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης του 2019 για τον τομέα της αλιείας και για την ενδεχόμενη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2020.

Τέλος, η Κομισιόν πρότεινε να είναι διαθέσιμα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τη στήριξη των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των κρατών μελών που πλήττονται περισσότερο σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Πιο συγκεκριμένα, η Κομισιόν:

  • Πρότεινε να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης για να καλυφθεί η σοβαρή οικονομική επιβάρυνση που μπορεί να υποστούν τα κράτη μέλη από μια αποχώρηση χωρίς συμφωνία, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
  • Πρότεινε να εξασφαλιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι διαθέσιμο για τη στήριξη των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων που απολύονται συνεπεία αποχώρησης χωρίς συμφωνία, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Στον γεωργικό τομέα, θα διατεθεί το πλήρες φάσμα των υφιστάμενων μέσων για τη στήριξη της αγοράς και την άμεση χρηματοδοτική στήριξη των γεωργών προκειμένου να μετριαστούν οι χειρότερες επιπτώσεις στις αγορές γεωργικών προϊόντων διατροφής. Για πιο άμεση στήριξη, για παράδειγμα για τις μικρότερες εταιρείες με μεγάλο άνοιγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ενωσιακοί κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων προσφέρουν ευέλικτες λύσεις για εθνικά μέτρα στήριξης.

Προετοιμασία για αποχώρηση χωρίς συμφωνία

Σημειώνεται ότι εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει χωρίς συμφωνία, θα καταστεί τρίτη χώρα χωρίς μεταβατικές ρυθμίσεις. Από τη στιγμή εκείνη, όλο το πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο της Ε.Ε. θα παύσει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα υπάρξει μεταβατική περίοδος, όπως προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης. Αυτό θα προκαλέσει προφανώς σημαντικές διαταραχές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και θα έχει σοβαρό αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο, αναλογικά πολύ μεγαλύτερο για το Ηνωμένο Βασίλειο από ό,τι για τα κράτη μέλη της Ε.Ε. των 27, υποστηρίζει η Κομισιόν.

Για περισσότερες πληροφορίες…

Για το διάστημα αμέσως μετά την αποχώρηση χωρίς συμφωνία, η Επιτροπή έχει δημιουργήσει κέντρο κλήσεων για τις διοικητικές υπηρεσίες των κρατών μελών, παρέχοντάς τους γρήγορη πρόσβαση στην εμπειρογνωσία των υπηρεσιών της Επιτροπής με την εγκαθίδρυση άμεσου διαύλου επικοινωνίας, μεταξύ άλλων για τη διευκόλυνση του αναγκαίου συντονισμού μεταξύ των εθνικών αρχών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προετοιμασίας σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία, οι πολίτες της Ε.Ε. μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία Europe Direct για να θέτουν τυχόν ερωτήσεις τους. Δωρεάν κλήσεις στο
00 800 6 7 8 9 10 11 από οπουδήποτε στην Ε.Ε. και σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ε.Ε.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι 

- Κατάλογος ελέγχου για τις επιχειρήσεις

- Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ετοιμότητα

- Επισκόπηση των δικαιωμάτων διαμονής σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ των 27

- Ιστότοποι των κρατών μελών για την αποχώρηση χωρίς συμφωνία

- Ανακοίνωση για τα ταξίδια

- Ενημερωτικά δελτία για τα ταξίδια, τα δικαιώματα των πολιτών, τις σπουδές και τα δικαιώματα των καταναλωτών

- Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Erasmus

- Ερωτήσεις και απαντήσεις για την αποχώρηση χωρίς συμφωνία - Πληροφορίες για τους πολίτες της ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο

05 September 2019
Banner