ΕΦΕΤ: Οδηγός για τη Βιομηχανία Τροφίμων υπό το πρίσμα της μετά-Covid19 εποχής

28 May 2020

ΕΦΕΤ: Οδηγός για τη Βιομηχανία Τροφίμων υπό το πρίσμα της μετά-Covid19 εποχής

Τον «Οδηγό για τη Βιομηχανία Τροφίμων» εξέδωσε ο ΕΦΕΤ, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ).

Σκοπός της έκδοσης είναι η παροχή απλών και πρακτικών οδηγιών υπό το πρίσμα της νέας πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί από τον ιό SARS-CoV-2.

Σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης, η Βιομηχανία Τροφίμων δεν ανέστειλε τη λειτουργία της και έχοντας δομημένα και ιδιαιτέρως ανεπτυγμένα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) πρέπει να αντιμετωπίσει τον ιό SARS-CoV-2, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής νέων μέτρων ελέγχου ή/και της τροποποίησης των μέτρων που ήδη εφαρμόζονται. Η επιλογή και η ένταση εφαρμογής των μέτρων αυτών μπορεί να παρουσιάζουν διαφοροποίηση μεταξύ επιχειρήσεων ή διαφορετικών μονάδων μιας επιχείρησης και θα πρέπει να βασίζονται σε κριτήρια λειτουργικών χαρακτηριστικών και επικινδυνότητας μετάδοσης του ιού.

Οι οδηγίες βασίζονται στην ανάλυση του προφίλ επικινδυνότητας του ιού, το οποίο, όπως και με τον Οδηγό για τη Μαζική Εστίαση, βασίστηκε στην επιστημονική γνωμοδότηση, έργο μίας ακόμη ομάδας εξεχόντων επιστημόνων, το πόρισμα της οποίας, αν και αρκετά εξειδικευμένο και επιστημονικό για τον μέσο πολίτη, εκδίδεται ως αρχείο αναφοράς μαζί με τον παρόντα Οδηγό.

Στην ομάδα που συνέταξε τον Οδηγό συμμετείχαν, εκτός από στελέχη του ΕΦΕΤ, διακεκριμένοι επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό χώρο καθώς και έμπειρα στελέχη των επιχειρήσεων τροφίμων.

Τόσο ο Οδηγός όσο και η επιστημονική γνωμοδότηση βασίστηκαν στα στοιχεία που ίσχυαν μέχρι την ημερομηνία έκδοσής τους και είναι διαθέσιμα για λήψη από την ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ  www.efet.gr.

Ο ΕΦΕΤ θα επικαιροποιεί αμφότερα τα κείμενα όποτε κρίνεται αναγκαίο με βάση τα νεότερα δεδομένα.

28 May 2020
Banner